Mattheus van der Steen

Nieuws

26 oktober 2017 door Rik Bokelman

'Liegende' House of Heroes reageert op media aandacht

Journalist Karel Smouter van De Correspondent onthulde gisteren een grote misbruikzaak die binnen de gemeente van Mattheus van der Steen, House of Heroes, in de doofpot zou zijn gestopt. Lees daar hier meer over.

Inmiddels heeft de kerk gereageerd op de aantijgingen. Dit is de reactie: 

In 2015 bracht V. een echtpaar, familie D. de gemeente binnen met hun kinderen. Zowel V. als het echtpaar D. waren meerderjarig. De precieze relatie tussen deze mensen was ons niet bekend. Wel dachten wij dat er een goede onderlinge verstandhouding tussen hen was. Echter na een tijd kregen wij grote vraagtekens bij de 'relatie' tussen V. en de heer D. Maar in een gesprek met betrokkenen en de oudstenraad is een 'ongezonde relatie' volledig door iedereen ontkend. 

Omdat wij als oudstenraad van de gemeente toch vermoedden dat er sprake was van een niet gezonde relatie tussen betrokkenen hebben wij opnieuw op een gesprek aangedrongen. Ook toen werd door alle partijen ontkennend gereageerd. Nadat vervolgens door de oudstenraad van de gemeente sterk grensoverschrijdend gedrag werd geconstateerd door betrokken partijen hebben wij hen daarmee geconfronteerd. Na deze confrontatie heeft V. haar verhaal openlijk aan de oudstenraad verteld. Vervolgens heeft de oudstenraad een gesprek gehad met het drietal. Om alles zuiver te houden hebben we toen besloten de gesprekken op te nemen. Wij benadrukken dat de situatie zich volledig heeft afgespeeld in de privésfeer en waren alle betrokkenen voor ons op dat moment volwassen personen. 

Betrokkenen zijn op dat moment van hun taken in de gemeente ontheven. Ook is meneer D. direct gesommeerd een bepaalde periode de gemeente niet te bezoeken. Aan alle partijen is professionele hulp aangeboden van mensen buiten House of Heroes, omdat de gemeente deze professionaliteit zelf niet in huis had. Naar ons weten is er op geen enkele wijze gevaar geweest voor de kinderen. Het is binnen House of Heroes de regel dat een kinderwerker nooit alleen met kinderen mag zijn en dat is dan ook niet gebeurd.

De audio opnamen zijn door de oudstenraad overhandigd aan de politie. Daarna zijn de opnamen vernietigd. Beide partijen hebben de opnamen niet ontvangen omdat dit een zaak van de politie werd. Nu de politie het had overgenomen, en de heer D. tijdelijk de gemeente verliet en er voor partijen professionele hulp was gevonden, heeft de oudstenraad zich gericht op het monitoren van de zorg naar alle partijen. De officier van justitie heeft duidelijk aangegeven dat House of Heroes als gemeente los staat van de beschuldigingen. Wel hebben we waar mogelijk samengewerkt met de politie.

In dezelfde week na de confrontatie is het bredere leiderschap van de gemeente en het team waarin de betrokkenen functioneerden openlijk ingelicht over de situatie. Hiermee zijn alle rechtstreeks betrokkenen in breder leiderschap en teams open en transparant ingelicht.

Als oudstenraad erkennen we dat we in deze situatie duidelijker hadden moeten maken dat het ging om beschuldigingen van seksueel misbruik die begonnen was op minderjarige leeftijd. Wij hadden het initiatief moeten nemen om aangifte te doen. In dit geval heeft het slachtoffer zelf justitie ingelicht.

Vervolgens werden we in 2016 geconfronteerd met een mededeling dat een gemeentelid van ons opgepakt was wegens een zedendelict waar kleine kinderen bij betrokken waren. Dit heeft zich in de privésfeer afgespeeld en was al een lopende zaak bij justitie. Er is toen onmiddellijk gereageerd en de oudstenraad heeft met beide partijen gesproken. Daarnaast is er contact geweest met justitie. De dader is na zijn verhaal en dat van de ouders gehoord te hebben, per direct de toegang tot de gemeente ontzegd om de veiligheid van het betrokken gezin te waarborgen. Als oudstenraad hebben we ervoor gekozen om in overleg met de ouders, als bescherming voor de kinderen, hier verder geen ruchtbaarheid aan te geven. De ouders hebben hier mee ingestemd. Het gezin heeft gekozen voor externe professionele hulpverlening. Wat betreft de dader was dit een zaak van justitie en is het contact opgehouden.

We leven met elkaar in een verbroken wereld en als kerk staan we midden in deze gebroken maatschappij. Met deze gebrokenheid hebben we ook binnen de kerk te maken.

Helaas hebben ook wij, de gemeente House of Heroes daarmee te maken. House of Heroes is een jonge gemeente die groeit en daarom ook een gemeente waarin mensen zitten vanuit verschillende achtergronden, culturen en situaties.

Daartussen zijn, net als buiten de kerk, ook mensen die door en in het leven innerlijk  verwond zijn geraakt. Mensen die gebroken zijn. Ook hen willen wij een thuis bieden.

Als echter de gebrokenheid tot schade leidt in ons midden, dan zijn wij verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Op het moment dat wij kennis kregen van deze voor ons ernstige situaties hebben wij  getracht daar op een integere, zorgvuldige en waar mogelijk transparante wijze mee om te gaan. 

Als oudstenraad richten wij ons op de bescherming van de gemeente en we beoordelen per individuele situatie hoe te handelen.

Wij zijn van mening dat situaties waarin enige vorm van seksueel misbruik aanwezig is dit altijd bij justitie gemeld dient te worden.


Inmiddels heeft journalist Karel Smouter van De Correspondent op zijn beurt gereageerd op de reactie van de kerk. Zo zou uit een app van Mattheus van der Steen blijken dat het helemaal niet zo is dat slachtoffer en dader uit de kerk zouden zijn gezet (zoals men in de verklaring beweert), maar zou dit intiatief van henzelf zijn gekomen.

Lees hier meer: "House of Heroes reageerde op mijn artikel over misbruik. Maar de kerk liegt."
Eerder zei Mattheus van der Steen tegenover CIP.nl dat hij de misbruikzaak helemaal niet in de doofpot hebben willen stoppen. "We hebben dit op geen enkele manier in de doofpot willen stoppen. Op geen enkele manier."  

Update: in het Nederlands Dagblad zegt Mattheus van der Steen dat de leiding van House of Heroes de misbruikzaak direct moeten melden bij justitie.: "Achteraf, met de kennis van nu, zeg ik: we hadden adequater moeten handelen. We hebben een keiharde les geleerd."

Over de app, waarin hij spreekt van ‘7 jaar zonde en leugen’, en waarin hij de schuld bij zowel de dader als het slachtoffer lijkt neer te leggen zegt hij dat deze uit de context is gerukt: "Ik heb mijn eigen emoties laten spreken, terwijl ik als leider rustig had moeten optreden. Ik voelde me boos en belazerd. We kenden elkaar goed. De teamleiders waren mijn vrienden."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
Vakanties
Hier adverteren?

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7: