Ds. C. H. Hogendoorn

Vijf uitspraken van bezorgde ds. Hogendoorn over de preek

26-10-2017 door Jeffrey Schipper
De Waarheidsvriend
De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat de Bijbel in de preek de voornaamste rol speelt, lijkt een zó voor de hand liggende opmerking dat er verder geen woorden aan vuil gemaakt hoeven te worden. Maar ís dat ook zo?," vraagt ds. C. H. Hogendoorn zich af in De Waarheidsvriend. De hervormde predikant luidt de noodklok over de hedendaagse prediking. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje.

  • "Er lijkt een bepaalde verlegenheid en aarzeling te zijn om het Woord klip en klaar na te spreken. Wanneer iets ‘scherps’ in de prediking naar voren komt, wordt een en ander in het vervolg snel ‘geneutraliseerd’."
  • "Er lijkt bovendien een tendens te zijn waarbij niet een tekst binnen de context gespeld en aan het hart van de hoorder gelegd, maar waarbij een hele perikoop doorlopen wordt. Een aantal zaken vanuit een bijbelgedeelte wordt ‘aangestipt’. Of de voorganger meldt in de preek een aantal ‘opmerkingen naar aanleiding van het gelezen gedeelte’ te willen maken. Zo wordt de Bijbel eerder als kapstok dan als uitgangspunt gebruikt."
  • "Het valt me op hoe in toenemende mate de predikant als persoon met al zijn belevingen gaat domineren in de verkondiging. Ongetwijfeld om de gemeente te laten merken dat hij als eerste hoorder ook door het Woord geraakt is. Bij voorbaat geven we aan met de mensen mee te voelen wanneer de Schrift tegen ons ingaat, ons bekritiseert of corrigeert."
  • "Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat er met deze empathische prediking soms ook nog iets anders aan de hand is. Is de voorganger soms innerlijk onzeker, of wil hij zelf uiteindelijk niet voor waar houden wat het Woord zonder omwegen tegen de mens zegt en van hem vraagt? Willen we op deze laatste vraag eerlijk antwoord geven?"
  • "Waarom voegen we zo veel aan het Woord toe? Weten we anders niks te zeggen? Laten we dan langer in de studeerkamer blijven. Zodat de preekstoel geen práátstoel wordt. Het is een voortdurende verzoeking om je als prediker aangenaam te willen maken bij de mensen. Onze houding hoort inderdaad niet afstotend zijn (2 Tim. 2:24-25), maar we dienen allereerst te bedenken dat we ons hebben te beijveren Gód welbeproefd voor te stellen (2 Tim. 2:15)."

Ds. C. H. Hogendoorn is predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Lees hier zijn volledige commentaar en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Vijf uitspraken van bezorgde ds. Hogendoorn over de preek
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!