Ouderling over CGK-besluit over GTU: "CGK heeft tijd nodig"

25-10-2017 door Jeffrey Schipper

"Bij elk besluit dat na ampele overwegingen en in biddend opzien tot de Koning van de Kerk genomen is of wordt, zal de een dankbaar en de ander teleurgesteld kunnen zijn. En dat is niet alleen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een realiteit." Dit zegt Wim Zeeders in een commentaar in het Reformatorisch Dagblad.

De ouderling reageert op een commentaar van theoloog Stefan Paas waarin hij wijst op het "onvermogen van de CGK". Deze maand werd bekend dat er geen gezamenlijke Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) komt als opleiding voor predikanten van de CGK, Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). De belangrijkste reden voor de CGK-synode om niet akkoord te gaan, was het zogenoemde verenigingsmodel waardoor er geen ruimte meer is voor synodale –direct-kerkelijke– invloed op de universiteit.

Zeeders benadrukt dat de ontwikkelingen binnen de GKv "weleens van meer invloed geweest kunnen zijn dan de interne verdeeldheid binnen ons kerkverband." De GKv besloot onlangs dat vrouwen aan de slag mogen als diaken, ouderling en predikant. Daarnaast is er een 'huwelijlk' met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) op komst.

"Vrijgemaakt gereformeerden willen op meerdere terreinen en in gemeenten graag samenwerken met christelijke gereformeerden," schrijft Zeeders. "Maar zowel binnen de GKV als binnen de CGK mag nagenoeg bekend zijn dat een niet-onaanzienlijk deel van laatstgenoemd kerkverband hier heel veel moeite mee heeft. (...) Dat samenwerking moeilijker wordt en het isolement van de CGK groeit, zoals prof. Paas stelt, kan toch niet los hiervan gezien worden?"

Lees ook: CGK-predikant: "CGK is een principiële grens overgegaan" en Synode CGK wijst vorming GTU af.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Ouderling over CGK-besluit over GTU: "CGK heeft tijd nodig"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!