ds. Jaap Hansum

God

24 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

"Laat de luistercultuur terugkeren in de kerk"

“We zijn de luistercultuur kwijtgeraakt. Ik begin een bijeenkomst in de kerk de laatste tijd steeds vaker met een poos stil zijn met een woord van God,” vertelt ds. Jaap Hansum. De hervormde predikant spreekt zaterdag tijdens There is More Next over het werk van de Geest. In gesprek met CIP.nl vertelt hoe hij leert luisteren naar Gods stem en hoe hij dit handen en voeten geeft in zijn kerk in Lunteren.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Je hebt de laatste jaren steeds meer ruimte gegeven aan het werk van de Geest. Hoe komt dit tot uiting?
“God wil niet alleen spreken door Zijn Woord, maar ook door de dag heen op duizend en één manieren. Als ik ergens door word getriggerd, noteer ik de ingeving, het beeld of de opmerking die voorbijkomt. Er later over nadenkend ontdek ik soms iets van Gods spreken.” De predikant verwijst naar de apostel Paulus. “In Handelingen 16 verhindert de Geest hem om naar Bithynië te reizen. Dat leidt hij vermoedelijk af aan de omstandigheden. Vervolgens krijgt Paulus ’s nachts een visioen en verstaat hij de stem van God: ga naar Macedonië.

Om de stem van God te ontdekken hebben we een levensritme nodig waarin voldoende stiltemomenten zijn. Het tempo waarin je leeft en de hoeveelheid prikkels die je toelaat bepalen in sterke mate de ruimte die de Heilige Geest krijgt. Van de Benedictijnen kunnen we leren dat luisteren een grondhouding zou mogen zijn voor iedere christen. Het gaat om leren aandachtig te leven, je volledig te richten op wat die ene persoon, die ene situatie, die ene kleine taak van je vraagt en dat te doen met je hele hart en al je aandacht.”

Hoe doe je dat praktisch?
“Dat begint al met je lichaamshouding,” aldus Hansum. “Als ik Gods stem wil verstaan, hang ik niet in een stoel maar kniel ik. Zo helpt mijn lichaam me om in de ‘ontvangmodus’ te komen. Mijn telefoon gaat uit en de deur op slot. Overigens is dat geen garantie om een geestelijk inzicht te ontvangen. Het is niet zo dat ik op ieder stiltemoment een boodschap van God ontvang. Soms is het ook gewoon goed om in de stilte te zijn, in Gods zuiverende nabijheid.

"De vraag is: zie je God als een afstandelijke vorst op een troon of als Iemand die door Zijn Geest je leefwereld bezielt en bewoont?"

Ieder mens heeft een ‘innerlijk heiligdom’. Om daar te komen is vaak knap ingewikkeld, omdat we voortdurend worden afgeleid. Het is van belang dat we van elkaar leren om langduriger in de stilte te zijn en voorbij de mallemolen van onze impulsen en prikkels in ons innerlijke heiligdom te komen waar de Geest op ons wacht."

Heb je één specifieke plek waar je beelden en gedachtes van God ontvangt?
“Nee, hoor. Dat kan eigenlijk altijd en overal zijn. Als ik een opmerking hoor die blijft hangen, schrijf ik het op en denk ik er later in de auto of op de fiets nog eens over na. Het kan ook zomaar zo zijn dat ik een ingeving of idee ontvang door middel van een seculier boek of film. Tussen al het gekakel door hoop ik dat ik eruit mag filteren wat er echt toe doet, zoals Filippenzen 1 zegt: ‘opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is.

De vraag is: zie je God als een afstandelijke vorst op een troon of als Iemand die door Zijn Geest je leefwereld bezielt en bewoont? Als je je bewust bent van dat laatste, vang je soms iets op van God op onverwachte plaatsen en momenten. Tijdens een bezoek aan een museum zag ik laatst bijvoorbeeld op een enorme witte wand alleen deze tekst: ‘Imagine, you are standing here in front of me.’ De volgende dag kwam dit beeld terug tijdens mijn stille tijd met God. Tot op de dag van vandaag komt het regelmatig terug. Het herinnert mij aan de grootheid van God en leidt tot een grote verwachting.”

Het valt mij op dat christenen het vaak moeilijk vinden om Gods stem te verstaan. Hoe verklaar je dat?
“Als Samuël slaapt roept God hem tot drie keer toe (1 Samuël 3, red.). Hij verwart Gods stem met die van Eli. Dat is heel opmerkelijk omdat hij godsdienstig is opgevoed en zelfs in de tempel woont. Ik denk dat in het leven van een christen ditzelfde gebeurt als er geen sprake is van een luistercultuur in onze gemeenten en gezinnen. In onze gemeente begin ik een bijeenkomst weleens met een poosje samen stil worden, stil zijn. Soms doe ik dat met een bijbelvers op de beamer die we in die tijd kunnen overdenken, maar dat kan ook met een leeg scherm. In onze traditionele kerkcultuur zijn we het luisteren naar Gods stem vaak wat kwijtgeraakt. Wat zou het mooi zijn als de luistercultuur terugkeert in onze traditionele kerken.”

Hoe doe je dat in je kerk in Lunteren?
“We bieden bijvoorbeeld cursussen aan,” maakt de predikant duidelijk. “Zo starten we binnenkort met een gebedscursus. Mijn verlangen is om in de gemeente oefenplekken te scheppen waar gemeenteleden vertrouwd kunnen raken met leren luisteren naar Gods stem, met de gaven van bijvoorbeeld profetie, bevrijding en genezing. Plekken waar mensen op hun eigen tempo kunnen leren van God Zelf.

"In onze traditionele kerkcultuur zijn we het luisteren naar Gods stem vaak wat kwijtgeraakt."

Sinds There is More 2 heb ik steeds meer oog gekregen voor het huwelijk tussen Woord én Geest. Meer dan voorheen realiseer ik me, ook bij de voorbereiding op de verkondiging dat het niet alleen gaat om woorden maar ook om betoning van Geest en kracht. Dat vraagt dan ook tijd voor gebed en stilte op weg naar de zondag. Ook aan de ontvangende kant merk ik in onze gemeente een toenemende verwachting van een krachtig spreken van God. In de diensten komt dit regelmatig tot uitdrukking in ‘heilige stiltes’. Onlangs stelde ik tijdens een preek een retorische vraag: ‘wie wil er groeien in vriendschap met God?’ Een mevrouw stak plots haar hand op. En daar bleef het niet bij. In een halve minuut zag ik tientallen handen. Deze indrukwekkende, spontane actie had ik niet verwacht. En dat in een traditionele dienst!

In het pastoraat is het voor mij steeds meer gebruikelijk om in geval van ziekte niet alleen te bidden om genezing maar ook onder handoplegging genezing uit te spreken in Jezus’ naam. Waarbij we dan in vertrouwen aan God overlaten hoe Hij hier mee verder gaat. Ook maken we steeds meer gebruik van bevrijdingspastoraat. Een jaar na de eerste There is More conferentie hebben we in een dankdienst getuigenissen gedeeld van mensen uit onze gemeente over hoe God concreet in hun leven werkt. Deze concrete verhalen wekken bij andere ook de hoop dat God de levende is en niet anders is dan in vroeger tijden. Dat Hij in ons midden wil wonen, spreken en krachtig werken, ook in een rustig en traditioneel dorp op de Veluwe."

Aanstaande zaterdag spreek je tijdens There is More next. Welke boodschap wil je meegeven?
Hansum citeert 2 Timotheüs 1:7, ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ “Deze driehoek kracht-bezonnenheid-liefde is een krachtig tegenwicht tegen een geest van lafhartigheid. Kracht zonder bezonnenheid kan wild en woest zijn en veel schade aanrichten. En kracht zonder liefde creëert al snel een soort van geestelijk elite die ingewijd is in het werk van de Geest en zich verheft boven anderen. Maar waar de werkzame kracht van Gods Geest samengaat met onderlinge liefde en bezonnenheid kan er veel moois gebeuren, ook in een traditionele gevestigde kerk.”

Zaterdag 28 oktober is There is More! Next in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk. Jaap Hansum spreekt over het werk van de Geest in zijn kerk. Er is ook ruimte voor aanbidding, getuigenissen, verwerking en persoonlijk gebed. Klik hier voor meer informatie.

Foto: Gerrieke Monteba

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
Vakanties
Hier adverteren?

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7: