Torah

God

24 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Gelden de wetten uit de Torah ook voor hedendaagse christenen?

Zijn de wetten uit de Torahboeken van Mozes alleen voor de joden of voor iedereen die in God gelooft? Op deze vraag geeft ds. A. van der Zwan antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Van der Zwan: " In de reformatorische theologie heeft men de wetten die we in het Oude Testament tegenkomen altijd verdeeld in drie categorieën: 1. Burgerlijke wetten, zoals bijvoorbeeld de voorschriften met betrekking tot de vrijsteden (Num. 35) en ook de wetten over eten en drinken en gezondheidszorg (Lev. 11-15). 2. Ceremoniële wetten, zoals bijvoorbeeld de offerwetten (bijv. Lev. 1-7). 3. Zedelijke wetten, zoals we die vinden in de Tien Geboden (Ex. 20 en Deut. 5). 

Van de laatste twee categorieën moeten we in het licht van het Nieuwe Testament zeggen dat ze in en door Christus vervuld zijn, zij het op verschillende wijze. De ceremoniële wetten zijn door Zijn ene offer voor eens en voor altijd overbodig geworden. Wat de zedelijke wetten betreft, geldt daarvoor ook dat de Heere Jezus die heeft vervuld, zoals Hij Zelf ook aangeeft in Mat. 5:17, waar Hij in de Bergrede een bespreking geeft van de Tien Geboden. De vervulling van die geboden, zoals die gestalte heeft gekregen in de volmaakte gehoorzaamheid van de Zoon van God, betekent echter niet dat Gods Wet voor de gelovigen geen betekenis meer heeft. De Wet is voor hen een leefregel van de dankbaarheid geworden."

In de beantwoording gaat de christelijke gereformeerde predikant ook specifiek in op een vraag over kleding. "Het dragen van mannenkleding door vrouwen wordt door ons afgekeurd, met een beroep op Deuteronomium 22:5. (...) Nu ben ik van mening dat het onderscheid maken tussen mannen en vrouwen qua kleding niet in de eerste plaats terug te voeren is op Deuteronomium 22. Ik zie dat veel breder, namelijk als een uitvloeisel van de wijze waarop God man en vrouw met hun eigen, verschillende plek en roeping geschapen heeft, zie Genesis 1 en 2. Dat lijkt mij een beter en breder draagvlak voor het verdedigen van het verschil in mannen- en vrouwenkleding, dan één tekst uit de burgerlijke wetten van Israël."

Lees hier de volledige beantwoording van ds. A. van der Zwan.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher