klaagmuur

Hoe stichting Israël en de Bijbel gebed voor Israël stimuleert

23-10-2017 door Jeffrey Schipper
Israël en de Bijbel
We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

“Wat zou het mooi zijn als christenen iedere vrijdagavond bidden voor Israël. Op het moment dat de sabbat begint, kunnen we het Joodse volk in gebed bij God brengen,” zegt David van Wijck. Namens Israël en de Bijbel legt hij uit waarom de stichting gebed voor Israël belangrijk vindt. Via WhatsApp is de stichting een nieuw initiatief gestart om gebed voor Israël te stimuleren.

Waarom is gebed voor Israël nodig?
“Paulus geeft het zelf aan in Romeinen 10:1, ‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.’ Opvallend is dat Israël het enige volk waarvan de Bijbel een gebed voor hun behoud vermeld.

Het gebed van Paulus voor zijn Joodse volksgenoten, blijkt door de geschiedenis heen een belangrijke rol te spelen. Neem bijvoorbeeld de familie ten Boom. Corrie ten Boom en haar familie boden met gevaar voor eigen leven onderdak aan Joodse mensen tijdens de oorlog. Zij boden praktische hulp, maar verzwegen het Evangelie niet. God kon het gezin gebruiken omdat er grote liefde was voor het Joodse volk. Dat begon met de opa van Corrie ten Boom, die al in 1844 een gebedsgroep voor Israël oprichtte.

Daarnaast heeft gebed in de 19e eeuw op meerdere plekken in Europa en de Verenigde Staten geleid tot een opwekking onder het Joodse volk. Zo waren er in Hongarije in 1918 bijna 100.000 Messiasbelijdende Joden. Wie de verslagen hierover terugleest kan niet om de rol van gebed heen. Van daaruit zijn ook verschillende zendingsorganisaties ontstaan.”

"Wat zou het mooi zijn als christenen iedere vrijdagavond bidden voor Israël. Op het moment dat de sabbat begint, kunnen we het Joodse volk in gebed bij God brengen."

Je merkt op dat gebed voor het Joodse volk geen populair onderwerp is. Hoe komt dat?
“In de eerste plaats is gebed per definitie geen populaire activiteit. Kijk maar eens hoeveel mensen gemiddeld naar een bidstond gaan. Gebed voor Israël is nog ingewikkelder, omdat mensen het een stoffig onderwerp vinden. Bovendien is Israël een gevoelig onderwerp dat tot de nodige discussie leidt. Ik denk dat niet iedereen zin heeft om daaraan zijn of haar vingers te branden. Maar wie de Bijbel leest weet dat we niet om Israël heen kunnen. God heeft een eeuwigdurende relatie met het Joodse volk.”
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om WhatsApp als middel in te zetten? En hoe gaat het in z’n werk?

“WhatsApp is tegenwoordig dé manier om te communiceren. Mensen hebben de hele dag hun telefoon bij de hand. Om mensen te helpen herinneren wordt er elke vrijdag via WhatsApp een concreet gebedspunt verstuurd. Met twee eenvoudige stappen kunnen geïnteresseerden zich aanmelden:

• Voeg 06 83989693 toe aan uw adresboek
• Stuur een bericht met ‘GEBED AAN’ naar dit nummer”

Israël is voor veel christenen ver-van-hun-bed. Hoe proberen jullie om dit thema tot leven te laten brengen?
“Bidden voor Israël is natuurlijk erg abstract. Daarom kiezen we voor concrete gebedspunten. Zo hebben we recent gebeden voor een synagoge die via onze stichting bijbels heeft aangevraagd. Ons gebed is dat deze bijbels ook daadwerkelijk gelezen gaan worden.

Laten we daarnaast naar Jezus kijken. Hij huilt als Hij Jeruzalem binnenkomt omdat hij zoveel van hen houdt. ‘Wisten jullie maar wat echte vrede voor jullie betekent.’ Bidden voor Israël is dus ook het verdriet van de Heere Jezus je eigen maken en handen en voeten geven. Dat zie je ook bij Paulus in Romeinen 9. Je zou kunnen zeggen dat hij het verdriet van de Heere Jezus tot zijn eigen verdriet heeft gemaakt.”

Klik hier voor meer informatie.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Hoe stichting Israël en de Bijbel gebed voor Israël stimuleert
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!