catechisatiemethode Leer mij

Nieuws

20 oktober 2017 door HHJO

Nieuwe catechisatiemethode populair in HHK

De vraag naar de door HHJO ontwikkelde catechisatiemethode ‘Leer mij’ overtreft de verwachtingen. Vorig jaar namen 15 gemeenten uit de Hersteld Hervormde Kerk deel aan een pilot.

Inmiddels zijn er meer dan 1.200 exemplaren besteld en gaan circa 45 gemeenten in het nieuwe catecheseseizoen aan de slag met ‘Leer mij’. ‘Leer Mij’ wil de Bijbelse boodschap heel dicht bij jongeren brengen door middel van een catechisatiemethode die aansluit bij hun niveau en leefwereld. De methode onderscheid zich van andere methoden doordat er nadrukkelijk aandacht is voor activerende werkvormen. De naam van de methode is neergelegd in de vorm van een gebed ‘Leer mij’. “Het gaat in deze methode om de inhoud van het geloof en het leven van het geloof. Anders gezegd: het gaat om hoofd en hart,” aldus dr. P.C. Hoek (lid eindredactie).

In de methode worden kernbegrippen uit de geloofsleer, zoals verzoening, gerechtigheid, het gebed en dergelijke behandeld. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van de belijdenisgeschriften, waaronder de Heidelbergse Catechismus. Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waarbij dezelfde thema’s op verschillende momenten terugkomen.
Met de methode wil de HHJO catecheten, zowel binnen als buiten de Hersteld Hervormde Kerk, ondersteunen in hun mooie, maar ook verantwoordelijke taak. “Catechisatie is een belangrijk hulpmiddel om jongeren vertrouwd te maken met de Bijbelse boodschap. Waarbij het ons verlangen is dat dit onderwijs door de Heere gezegend wordt,” aldus de senior jeugdwerkadviseur van de HHJO.

Aan de catechisatiemethode werken diverse predikanten, theologiestudenten en docenten mee. In D.V. 2020 is de complete methode beschikbaar die bestaat uit negen delen. Het voornemen is om ook een digitale component te ontwikkelen voor catecheten die gebruik maken van digitale ondersteuningsmiddelen.

Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher