Dr. Wim Dekker

Nieuws

20 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

"Sommige christenen verwarren Bergrede met Tien Geboden"

“Veel critici van de ChristenUnie verwarren de Bergrede vaak met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats,” zegt dr. Wim Dekker. Met de predikant uit Oosterwolde bespreken we deze week drie nieuwsberichten over de ChristenUnie, seksuele intimidatie en het postmodernisme.

ChristenUnie in Rutte- III: zegen of plaag?
Nog even en het kabinet wordt gepresenteerd. De afgelopen week is de inhoud van het regeerakkoord veel besproken bij de koffieautomaat. Het lijkt een gewoonte om het regeerakkoord tot aan de grond toe af te branden. Negatieve reacties worden veel gehoord, merkt Erik Jan Vinke op namens SGP-jongeren.

Dat de ChristenUnie er niet in is geslaagd om het kinderpardon uit te breiden, is voor een deel van christelijk Nederland niet uit te leggen. “Er zijn altijd individuele gevallen die worden teruggestuurd naar een land waar het maar de vraag is of er sprake is van een veilige situatie. Op een gegeven moment moet je als regeringspartij hierover consensus vinden. Dat hoort bij politieke verantwoordelijkheid. Als je als christenpoliticus verantwoordelijkheid wil nemen, kun je hier niet voor weg lopen.

Het valt mij op dat christenen die uiterst kritisch zijn op de ChristenUnie de Bergrede verwarren met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats. Dat doe je in de christelijke gemeente of in je persoonlijk leven. En dat is al moeilijk genoeg! In de politiek mag je al blij zijn als de basisgedachte van de Tien Geboden overeind blijft. Wie deelneemt aan het kabinet moet compromissen sluiten. Het alternatief is dat je een getuigenispartij blijft.”

“Onlangs las ik over een Marokkaanse Nederlander die tijdelijk naar Marokko verhuisde en toch weer terugkeerde naar Nederland,” vervolgt de theoloog. “Volgens hem mogen Marokkanen ontzettend dankbaar zijn voor het leven dat ze in Nederland kunnen leiden. Dit soort verhalen horen we nauwelijks, omdat door de opkomst van het populisme negativiteit ten aanzien van de overheid leidend lijkt te zijn. Als je als christelijke partij aan de kant blijft staan, wordt het wantrouwen gevoed en verdwijnt de dankbaarheid voor het mooie land waarin we leven naar de achtergrond.

"Veel critici van de ChristenUnie verwarren de Bergrede vaak met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats."

Als christelijke partij kun je niet op ieder punt het verschil maken. Dat zal de ChristenUnie dus de komende tijd ook niet lukken en dat is niet erg. Vergeet niet dat je als regeringspartij ook ontwikkelingen kunt afremmen. Zo wordt de ‘voltooid leven’-agenda van D66 de komende jaren niet uitgevoerd. De ChristenUnie kan de komende tijd laten horen dat de ideologie van individuele zelfontplooiing niet het enige verhaal is. Laten we daar blij mee zijn.”

Veel aandacht voor seksuele intimidatie dankzij #metoo
De beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachting door filmproducent Harvey Weinstein leiden tot een golf aan reacties. Wereldwijd delen vrouwen hun eigen ervaringen met seksueel ongewenst gedrag via de hashtag #metoo. Inmiddels zijn het er alleen al op Facebook ruim 12 miljoen.

“Het verbaast mij dat op basis van een hashtag op sociale media een thema op gang kan komen en breed wordt gedeeld. Zo wordt het hele land geconfronteerd met het onrecht waar vrouwen mee te maken hebben. De verhalen die ik hierover gelezen heb, raken mij ook. Tegelijkertijd vind ik dat de aandacht voor #metoo ook een eenzijdige benadering met zich meebrengt. Het grote verhaal over seksualiteit is deze week nog niet verteld.”

Dekker legt uit wat hij hiermee bedoelt. “Seksuele intimidatie gaat over het misbruiken van je machtspositie. Maar laten we niet vergeten dat macht in dienst staat van de lust. We leven in een geseksualiseerde cultuur waarin alles moet kunnen. Seksualiteit is op zich een grote macht waar je niet zomaar mee kunt spelen. Daarom zijn er grenzen nodig. Maar als je hier vandaag de dag op wijst, wordt je neergezet als bekrompen en ouderwets.

Als iemand als Kees van der Staaij een website als Second Love aan de kaak stelt, staat hij voordat het programma is begonnen al met 3-0 achter omdat hij bij de SGP hoort. Een seksueel getinte opmerking richting een vrouw moet streng bestraft worden, vindt men in Nederland. En dat is in mijn ogen ook terecht. Maar een verbod op Second Love is vervolgens onbespreekbaar. Dat vind ik hypocriet. Als je als man wordt geconfronteerd met sensuele reclame-uitingen, moet je niet vreemd opkijken dat vrouwen worden gezien als lustobject.”

"Als je als man wordt geconfronteerd met sensuele reclame-uitingen, moet je niet vreemd opkijken dat vrouwen worden gezien als lustobject."

Emmanuel Macron zet vraagtekens bij postmodernisme
“Postmodernisme was het ergste dat onze democratieën ooit kon overkomen. Het is geen goed idee geweest om alle grote verhalen te deconstrueren, kapot te maken. Hierdoor is het vertrouwen in alles en iedereen verdampt,” zegt Emmanuel Macron, nu vijf maanden president van Frankrijk. Met het Duitse magazine Der Spiegel sprak hij in het Elysée-paleis over zijn plannen voor Europa, de kritiek op zijn ‘arrogante persoonlijkheid’ en de noodzaak van heldendom in de politiek.

Dekker: “Na de val van de Berlijnse muur is aan veel grote verhalen een einde gekomen, zoals het communisme en socialisme. Dit is niet alleen een kwestie van politiek, maar ook van een totaal veranderende cultuur. Alles is vloeibaar geworden. De traditie waar we op bouwen heeft plaatsgemaakt voor fragmentarische verhalen. En dat werkt ook door in de kerk. ‘Het grote verhaal van het christelijk geloof is niet meer van deze tijd. Het uitgangspunt is het kleine verhaal van mensen.’ En zo verdwijnt het grote verhaal van schepping, verzoening en voleinding naar de achtergrond.

Als iemand met een kerkelijke functie vraagtekens zet bij het postmodernisme wordt hij of zij direct weggezet als bekrompen. Juist daarom vind ik het zo grappig dat een seculiere president als Macron nu opstaat en wijst op de gevaarlijke kant die het postmodernisme met zich meebrengt. In het interview maakt Macron duidelijk hoe gevaarlijk het is als we het grote verhaal loslaten. Dit geldt voor christenen en niet-christenen. Mensen krijgen dan de kans om met niet-constructieve verhalen in dat gat te springen.”

Dekker wijst op de recente H. J. Schoolezing van Sybrand Buma. “Het is de uitdaging om als christen onze identiteit in het grote verhaal neer te zetten. Buma heeft dat gedaan. Ik vind dat dit gestimuleerd moet worden. De ChristenUnie zal ongetwijfeld haar eigen accenten leggen. Daarom is het mooi dat ze samen gaan regeren. Ik ben benieuwd hoe beide verhalen in elkaar gevlochten worden. Ons land heeft niet alleen behoefte aan pragmatische politici, maar ook aan leiders die hun lange termijnvisie op onze samenleving uiteenzetten.

Voor christenen is dat het verhaal van schepping, verzoening en voleinding. God schiep de wereld, Jezus Christus is gekomen en Gods koninkrijk komt. Dit is de basis. God heeft ons niet geschapen als individuen, maar voor elkaar en tot eer van Hem. Als we dat kwijtraken hangen onze christelijke dingetjes als los zand aan elkaar.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...