Dr. Wim Dekker

Nieuws

20 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

"Sommige christenen verwarren Bergrede met Tien Geboden"

“Veel critici van de ChristenUnie verwarren de Bergrede vaak met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats,” zegt dr. Wim Dekker. Met de predikant uit Oosterwolde bespreken we deze week drie nieuwsberichten over de ChristenUnie, seksuele intimidatie en het postmodernisme.

ChristenUnie in Rutte- III: zegen of plaag?
Nog even en het kabinet wordt gepresenteerd. De afgelopen week is de inhoud van het regeerakkoord veel besproken bij de koffieautomaat. Het lijkt een gewoonte om het regeerakkoord tot aan de grond toe af te branden. Negatieve reacties worden veel gehoord, merkt Erik Jan Vinke op namens SGP-jongeren.

Dat de ChristenUnie er niet in is geslaagd om het kinderpardon uit te breiden, is voor een deel van christelijk Nederland niet uit te leggen. “Er zijn altijd individuele gevallen die worden teruggestuurd naar een land waar het maar de vraag is of er sprake is van een veilige situatie. Op een gegeven moment moet je als regeringspartij hierover consensus vinden. Dat hoort bij politieke verantwoordelijkheid. Als je als christenpoliticus verantwoordelijkheid wil nemen, kun je hier niet voor weg lopen.

Het valt mij op dat christenen die uiterst kritisch zijn op de ChristenUnie de Bergrede verwarren met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats. Dat doe je in de christelijke gemeente of in je persoonlijk leven. En dat is al moeilijk genoeg! In de politiek mag je al blij zijn als de basisgedachte van de Tien Geboden overeind blijft. Wie deelneemt aan het kabinet moet compromissen sluiten. Het alternatief is dat je een getuigenispartij blijft.”

“Onlangs las ik over een Marokkaanse Nederlander die tijdelijk naar Marokko verhuisde en toch weer terugkeerde naar Nederland,” vervolgt de theoloog. “Volgens hem mogen Marokkanen ontzettend dankbaar zijn voor het leven dat ze in Nederland kunnen leiden. Dit soort verhalen horen we nauwelijks, omdat door de opkomst van het populisme negativiteit ten aanzien van de overheid leidend lijkt te zijn. Als je als christelijke partij aan de kant blijft staan, wordt het wantrouwen gevoed en verdwijnt de dankbaarheid voor het mooie land waarin we leven naar de achtergrond.

"Veel critici van de ChristenUnie verwarren de Bergrede vaak met de Tien Geboden. Wie de Bergrede wil uitvoeren is in de politiek op de verkeerde plaats."

Als christelijke partij kun je niet op ieder punt het verschil maken. Dat zal de ChristenUnie dus de komende tijd ook niet lukken en dat is niet erg. Vergeet niet dat je als regeringspartij ook ontwikkelingen kunt afremmen. Zo wordt de ‘voltooid leven’-agenda van D66 de komende jaren niet uitgevoerd. De ChristenUnie kan de komende tijd laten horen dat de ideologie van individuele zelfontplooiing niet het enige verhaal is. Laten we daar blij mee zijn.”

Veel aandacht voor seksuele intimidatie dankzij #metoo
De beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachting door filmproducent Harvey Weinstein leiden tot een golf aan reacties. Wereldwijd delen vrouwen hun eigen ervaringen met seksueel ongewenst gedrag via de hashtag #metoo. Inmiddels zijn het er alleen al op Facebook ruim 12 miljoen.

“Het verbaast mij dat op basis van een hashtag op sociale media een thema op gang kan komen en breed wordt gedeeld. Zo wordt het hele land geconfronteerd met het onrecht waar vrouwen mee te maken hebben. De verhalen die ik hierover gelezen heb, raken mij ook. Tegelijkertijd vind ik dat de aandacht voor #metoo ook een eenzijdige benadering met zich meebrengt. Het grote verhaal over seksualiteit is deze week nog niet verteld.”

Dekker legt uit wat hij hiermee bedoelt. “Seksuele intimidatie gaat over het misbruiken van je machtspositie. Maar laten we niet vergeten dat macht in dienst staat van de lust. We leven in een geseksualiseerde cultuur waarin alles moet kunnen. Seksualiteit is op zich een grote macht waar je niet zomaar mee kunt spelen. Daarom zijn er grenzen nodig. Maar als je hier vandaag de dag op wijst, wordt je neergezet als bekrompen en ouderwets.

Als iemand als Kees van der Staaij een website als Second Love aan de kaak stelt, staat hij voordat het programma is begonnen al met 3-0 achter omdat hij bij de SGP hoort. Een seksueel getinte opmerking richting een vrouw moet streng bestraft worden, vindt men in Nederland. En dat is in mijn ogen ook terecht. Maar een verbod op Second Love is vervolgens onbespreekbaar. Dat vind ik hypocriet. Als je als man wordt geconfronteerd met sensuele reclame-uitingen, moet je niet vreemd opkijken dat vrouwen worden gezien als lustobject.”

"Als je als man wordt geconfronteerd met sensuele reclame-uitingen, moet je niet vreemd opkijken dat vrouwen worden gezien als lustobject."

Emmanuel Macron zet vraagtekens bij postmodernisme
“Postmodernisme was het ergste dat onze democratieën ooit kon overkomen. Het is geen goed idee geweest om alle grote verhalen te deconstrueren, kapot te maken. Hierdoor is het vertrouwen in alles en iedereen verdampt,” zegt Emmanuel Macron, nu vijf maanden president van Frankrijk. Met het Duitse magazine Der Spiegel sprak hij in het Elysée-paleis over zijn plannen voor Europa, de kritiek op zijn ‘arrogante persoonlijkheid’ en de noodzaak van heldendom in de politiek.

Dekker: “Na de val van de Berlijnse muur is aan veel grote verhalen een einde gekomen, zoals het communisme en socialisme. Dit is niet alleen een kwestie van politiek, maar ook van een totaal veranderende cultuur. Alles is vloeibaar geworden. De traditie waar we op bouwen heeft plaatsgemaakt voor fragmentarische verhalen. En dat werkt ook door in de kerk. ‘Het grote verhaal van het christelijk geloof is niet meer van deze tijd. Het uitgangspunt is het kleine verhaal van mensen.’ En zo verdwijnt het grote verhaal van schepping, verzoening en voleinding naar de achtergrond.

Als iemand met een kerkelijke functie vraagtekens zet bij het postmodernisme wordt hij of zij direct weggezet als bekrompen. Juist daarom vind ik het zo grappig dat een seculiere president als Macron nu opstaat en wijst op de gevaarlijke kant die het postmodernisme met zich meebrengt. In het interview maakt Macron duidelijk hoe gevaarlijk het is als we het grote verhaal loslaten. Dit geldt voor christenen en niet-christenen. Mensen krijgen dan de kans om met niet-constructieve verhalen in dat gat te springen.”

Dekker wijst op de recente H. J. Schoolezing van Sybrand Buma. “Het is de uitdaging om als christen onze identiteit in het grote verhaal neer te zetten. Buma heeft dat gedaan. Ik vind dat dit gestimuleerd moet worden. De ChristenUnie zal ongetwijfeld haar eigen accenten leggen. Daarom is het mooi dat ze samen gaan regeren. Ik ben benieuwd hoe beide verhalen in elkaar gevlochten worden. Ons land heeft niet alleen behoefte aan pragmatische politici, maar ook aan leiders die hun lange termijnvisie op onze samenleving uiteenzetten.

Voor christenen is dat het verhaal van schepping, verzoening en voleinding. God schiep de wereld, Jezus Christus is gekomen en Gods koninkrijk komt. Dit is de basis. God heeft ons niet geschapen als individuen, maar voor elkaar en tot eer van Hem. Als we dat kwijtraken hangen onze christelijke dingetjes als los zand aan elkaar.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher