Daniël van Deutekom

God

20 oktober 2017 door Daniël van Deutekom

Heeft God ook niet-christenen vergeven?

Recent beargumenteerde iemand op Facebook dat ongelovigen niet vergeven zijn, behalve als ze het aannemen. Dit is tamelijk algemeen christelijk gedachtegoed. Wat lastig is, is dat er diverse benaderingen in het Nieuwe Testament te vinden zijn van het concept "vergeving". Er zijn verzen die zeggen dat je je eerst moet bekeren voor je vergeven kan worden, zoals: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." (Handelingen 2:38).

Volgens dit soort verzen lijkt vergeving iets voorwaardelijks. Wij moeten iets doen, voordat God ons vergeeft. Er zijn echter ook verzen die zeggen dat je al vergeven bent, en dat je je daarom moet bekeren, zoals: "En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." (2 Korinthiërs 5:18-20). Volgens dit soort verzen lijkt vergeving iets onvoorwaardelijks.

Het is me opgevallen dat veel christenen de ene soort verzen benadrukken als er absolute waarheid, en met de andere verzen niets kunnen, omdat het niet helemaal matcht. En andere christenen doen hetzelfde, maar dan andersom. Beide groepen negeren essentiële teksten. Ik heb in het verleden geregeld discussies gehad waarin ik dergelijke bijbelteksten citeerde - enkel citeerde - en waarin mijn gesprekspartner het onmiddellijk bestempelde als "dwaalleer!". Wanneer ik zei dat het toch echt in de Bijbel stond, negeerde men me maar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

De mensheid is blut als die zwerver. Maar zonder het te weten heeft die zwerver een bankrekening met miljoenen euro's erop staan.

Ik werd gisteren nog uitgemaakt voor "satan", "antichrist" en dergelijke, omdat ik iemand wees op het feit dat de Engelse King James-vertaling niet perfect kan zijn, omdat het een vertaling is van het Grieks, en dat vertalingen per definitie onvolmaakt zijn, omdat talen gewoon verschillen. Ik geloof dat het goed is om je te verdiepen in het gedachtegoed van mensen waarmee je het oneens bent. Wellicht steek je er nog wat van op? Terug naar vergeving: ik geloof dat er een manier is om de ogenschijnlijk tegenstrijdige verzen met elkaar te verenigen, zonder het één te bekrachtigen door het ander te negeren of bagatelliseren. Daarom schreef ik deze reactie op iemands die opmerkte dat ongelovigen niet vergeven zijn:

"Het is zeker zo dat je zonder geloof niet veel hebt aan het volbrachte werk van Christus. Zie het als een zwerver. De mensheid is blut als die zwerver. Maar zonder het te weten heeft die zwerver een bankrekening met miljoenen euro's erop staan. Hij hoeft simpelweg naar de bank te gaan.
Feit: de zwerver is een miljonair.
Feit: hij weet het echter niet, waardoor hij in de illusie van armoede leeft.
Feit: als hij het zou geloven dat hij in feite rijk is, zou hij onmiddellijk naar de bank rennen om zijn geld te innen.
Zo is het ook met ongelovigen. De Bijbel zegt dat ze vergeven zijn, en zelfs verzoend, door het offer van Jezus. Dat is de objectieve waarheid. "Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!" (Joh. 1:29) Dat is Gods realiteit, waar vanuit Hij handelt. Veel bijbelverzen omschrijven dit. Gods liefde wordt dan ook onvoorwaardelijk afgebeeld in dat soort verzen. Wellicht ken je er een paar.
Maar dan zijn er ook de verzen die zeggen dat ongelovigen niet vergeven zijn, behalve als ze bij God komen. Wat is het nou? Het één of het ander? Mij is opgevallen dat het één het ander niet uitsluit. God heeft heel de wereld vergeven en verzoend, maar als ze dat niet doorhebben en nog blijven leven als een onverzoend schepsel, dan zullen ze nooit de rijkdommen van Christus ervaren (de bank met z'n miljoenen in het metafoor).

Feit: ongelovigen leven als geestelijke zwervers, in armoede.
Feit: in feite zijn ook zij 'gekocht en betaald' door Christus' offer.
Feit: "God heeft de wereld tot zich verzoend, en rekent niemand meer z'n zonden aan.", dus God is niet bitter naar zondaars.
Feit: Als de ongelovige niet wilt leven in de realiteit van Gods genade en liefde, dan blijven ze in de zwijnenstal, zoals de 'verloren zoon', en hebben ze niets aan Gods genade.
Dat ongelovigen de verzoening niet eigen maken, doet dat iets af aan Gods liefde voor hen? Nee. Doet dat iets af aan de reeds gevestigde realiteit van Gods vergeving voor ongelovigen? Nee. Maar het zorgt er wel voor dat ongelovigen - zolang ze in hun ongeloof zitten - duisternis ervaren.
En daarom hebben we het goede nieuws, dat we uit mogen dragen met woord en daad. Nu moeten we alleen nog hopen dat we zelf niet vervallen in de rol van de chagrijnige oudere broer, die blind werd in z'n religieuze ijver om de goedkeuring van de Vader te verdienen, niet wetende dat hij die goedkeuring al had, vanwege z'n zoonschap. (Zie Lucas 15)
Laten we als de Vader zijn, die altijd al vol vergeving was richting de ongelovige jongere broer."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher