Ds. W. Pieters

God

19 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Ds. W. Pieters: "Te veel aandacht voor geloofszekerheid is schadelijk"

“Geloof is genoeg om God te kennen. Te veel aandacht geven aan onze eigen geloofszekerheid is schadelijk. Die aandacht kunnen beter aan Jezus Christus besteden,” zegt ds. W. Pieters. De hersteld hervormde predikant vertelt binnenkort op de Tabernakeldag over ‘Geloofszekerheid en de Bijbel’. Hoe belangrijk is geloofszekerheid en is er een nieuwe reformatie nodig? De predikant uit Garderen geeft antwoord.

Wat gebeurt er eigenlijk als iemand geloofszekerheid ontvangt?
“Dat iemand overtuigd wordt van zijn genadestaat: ik ben een kind van God. Velen denken dat geloofszekerheid belangrijk is, maar dat is de vraag nog maar. Geloof is wel belangrijk, onmisbaar. Maar geloofszekerheid ook? Waarom is geloof in God of vertrouwen in God belangrijk? Omdat we hierdoor deel krijgen aan de genade van de vergeving van al onze zonden en zo zalig zijn en eeuwig zullen zijn.

Wat is geloofszekerheid? Als dat iets is bij het geloof, is het niet belangrijk. Geloof is genoeg om God te kennen, te dienen en voor eeuwig toe te behoren. Als geloofszekerheid niet iets is bij het geloof, maar een onderdeel van het geloof, dan heeft iemand (enigszins) geloofszekerheid op het moment dat hij of zij gelooft. Het kon wel eens gevaarlijk zijn om veel aandacht te geven aan de vraag naar zekerheid. We kunnen beter onze aandacht aan Gods beloften geven en in gebed Hem smeken dat Hij ons leert die gelovig te aanvaarden. Teveel aandacht voor onze eigen geloofszekerheid in plaats van voor Jezus Christus, is schadelijk.”

"Te veel aandacht geven aan onze eigen geloofszekerheid is schadelijk. Die aandacht kunnen beter aan Jezus Christus besteden."

Wat is een veelvoorkomend misverstand over geloofszekerheid?
“Meestal verstaan we onder ‘geloofszekerheid’ zekerheid dat je gelooft, zekerheid dat je erfgenaam bent van het eeuwige leven. Maar geloofszekerheid is meer: het is in de eerste plaats zeker zijn van God, dat Hij God is, en dat Hij is zoals Hij Zich in Zijn Woord heeft bekendgemaakt. Zekerheid van onze eigen staat, onze bekering, kan er niet zijn zonder eerst zeker te zijn dat God God is en een Beloner is van ons wanneer we Hem zoeken.

Het geloof is een gave van God. Hij deelt dit aan ons mee door gebruik te maken van de Bijbel. Hij geeft ons Zijn betrouwbare Woord in handen en wil dat wij er dagelijks biddend in lezen en studeren. Op een onverklaarbare manier wordt zo, door de werking van de Heilige Geest, het geloof in je hart geboren. Dus, doordat je naar de prediking van Gods Woord luistert. Het misverstand is nu dat je een zekerheid zoekt buiten het Woord om.”

Sommige christenen stellen dat een nieuwe Reformatie nodig is, omdat in veel situaties de kerkelijke traditie mensen ervan weerhoudt om tot Christus te komen. Hoe denkt u hierover?
“Ik vraag me af of de kerkelijke traditie mensen ervan weerhoudt om tot Christus te komen. Maar afgezien daarvan is het zeker goed om de Reformatie elke generatie te actualiseren, te vernieuwen. Dat we daadwerkelijk geloven, in afhankelijk gebedsleven, wat Luther en Calvijn, Zwingli en Datheen, Olevianus en Farel, De Brès en Ursinus en velen met hen en na hen, uit Gods Woord hebben opgediept aan schatten en rijkdommen van Gods onverdiende genade.

Ik noem, wat Calvijn heeft geschreven over Gods opvoeding van Zijn gemeente door haar een kruis op te leggen. Dit citaat is kenmerkend voor Calvijns denken over God en ons en vooral over de verhouding tussen God en ons. Calvijn weet dat wij hoogmoedig zijn en trots tegenover God en dat wij het daarom nodig hebben vernederd te worden door zelfkennis. Hij schrijft:

"Mist u geloofszekerheid? Vraag u dan eens af, of u God wantrouwt."

‘Het kruis werpt die gedachte weg, die we ten onrechte koesteren van onze eigen kracht (namelijk dat wij van nature al te zeer geneigd zijn om alles aan ons vlees toe te kennen). Het kruis drijft ons verderfelijk vertrouwen op het vlees uit. En nadat wij zo vernederd zijn, leert het kruis ons steunen op God alleen. Hieruit blijkt hoe noodzakelijk voor ons de oefening van het kruis is. Immers het is van niet geringe betekenis, dat uw blinde eigenliefde afgewist wordt, opdat u zich terdege bewust zou zijn van uw zwakheid; dat u onder de indruk komt van het besef van uw eigen zwakheid, opdat u uzelf leert wantrouwen; dat u uzelf wantrouwt, opdat u uw vertrouwen op God leert stellen; dat u met het vertrouwen van uw hart op God steunt, opdat u, bouwend op Zijn hulp, tot het einde toe onoverwonnen volhardt; dat u zich vestigt op Zijn genade, opdat u inziet, dat Hij waarachtig is in Zijn belofte; dat u de zekerheid van Zijn beloften duidelijk hebt leren kennen, opdat uw hoop daardoor versterkt wordt.’"

Als predikant komt u in aanraking met mensen die tobben met (een gebrek aan) geloofszekerheid. Welke handreiking geeft u hen mee?
“Als predikant zeg ik tegen mensen die twijfelen of ze ‘echt geloof’ hebben: het is goed te begrijpen dat u aan de genadige vergevingsgezindheid van God voor ú twijfelt, zeker als u hebt leren kijken naar de totale verdorvenheid van uw hart. Dan kunt u nog wel geloven dat anderen behouden worden, maar niet dat u dit wonder ooit zult beleven. Toch heeft de Heere ons laten weten dat zondaren bij Hem welkom zijn, en wel om het offer van Zijn Zoon.

Mist u geloofszekerheid? Vraag u dan eens af, of u God wantrouwt. Stel aan uzelf deze vraag: geloof ik werkelijk niet wat Psalm 86 vers 5 mij zegt: “U, HEERE, bent goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen”? O, doe dan maar net als de dichter van Psalm 130 vers 5: “Ik verwacht de HEERE. Mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.” Dit zegt hij nadat hij als doodschuldige zondaar beleed: “Bij U is vergeving.” Zo groeit, door in vertrouwen tot Gods Woord de toevlucht te nemen, de geloofszekerheid dat God ook u genadig is!”

Klik hier voor meer informatie over de Tabernakeldag.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
Vakanties
Hier adverteren?

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...

Staatssecretaris ChristenUnie weer aan het werk na het overlijden van zijn dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis is weer aan het werk. Hij was een aantal weken afwezig na het overlijden van zijn jongste dochter Julia. Op Twitter bedankt hij de mensen voor de berichten die hij kreeg na haar plotselinge dood, meldt onder andere het ANP."Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm."De 18-jarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze w...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:

Terugluisteren: ex-burgemeester Frans de Lange over zijn werk als internetevangelist

Frans de Lange gaf zijn baan als burgemeester van Elburg op om aan de slag te gaan als directeur van zendingsorganisatie Global Rize. Een stap waar hij lange tijd voor heeft gebeden. Hij sprak hierover met Groot Nieuws Radio.De Lange: "Ik probeer mijn hart nauw aangesloten te houden op de Heer. Zo ga ik in de weg die de Heer voor me heeft. Ik had in het ambt van burgemeester kunnen doorgaan. Het lag ook voor de hand dat ik naar een grotere gemeente zou gaan, maar in mij groeide steeds meer het verlangen om bezig te zijn met...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher