Maarten Luther

Elsevier-columnist: Luther legde de basis voor breuklijn Noord- en Zuid-Europa

18-10-2017 door Jeffrey Schipper

"Vijfhonderd jaar geleden ontstond de culturele breuklijn tussen Noord- en Zuid-Europa, toen Maarten Luther de grondslag legde voor de grote protestantse afscheiding van de Rooms-Katholieke Kerk," schrijft Syp Wynia. In Elsevier maakt de columnist duidelijk dat die breuklijn tot op de dag van vandaag wordt gevoeld.

Wynia: "Protestanten houden niet van schuld, niet van materiële schuld en niet van immateriële schuld. In de protestantse cultuur is het aan te bevelen dat schuld wordt erkend, zodat die vervolgens kan worden vergeven. Dan heeft degene die de schuld vergeeft er ook nog wat aan, in de vorm van morele superioriteit. In de schaamtecultuur is het erkennen van schuld juist uit den boze. Daar is het aan te bevelen tegen hoog en laag op te blijven liegen over schuld, op straffe van het verlies van eer.

Zo bekeken is het niet zo vreemd, dat de staatsschuld in de katholieke landen van de Europese Unie de afgelopen jaren gemiddeld twee keer zo hoog was als die in de protestantse landen."

Lees hier het volledige commentaar van Syp Wynia.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Elsevier-columnist: Luther legde de basis voor breuklijn Noord- en Zuid-Europa
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!