België

Meerderheid Belgen: godsdienst doet meer kwaad dan goed

17-10-2017 door Kerknet

Van de Europese landen is België het land met het minste vertrouwen in de invloed van godsdienst op de wereld en de samenleving. Dat blijkt volgens Kerknet uit de resultaten van een online rondvraag van het studiebureau Ipsos.

De reden waarom godsdienst zo slecht scoort in ons land moet volgens Ipsos deels gezocht worden in de gevolgen van het seksueel misbruik door geestelijken en het daarmee verbonden verwijt van machtsmisbruik, evenals de rechtvaardiging van geweld en terreur in naam van de islam. Maar dat vinden de onderzoekers ontoereikend als verklaring.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Meerderheid Belgen: godsdienst doet meer kwaad dan goed
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!