PKN: Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

11-10-2017 door PKN

'Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, maar het gaat veel mensen aan het hart. Dat bleek wel toen in januari van dit jaar op deze site de oproep verscheen om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen,' laat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) weten.

In het regeerakkoord is het volgende te lezen: 'Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een overgangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.'

Een goede zaak vindt Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie. "Een mogelijke achterstelling van de kerken is hiermee voorkomen. Wij hopen dat veel maatschappelijke organisaties hier gebruik van gaan maken."

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over PKN: Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!