Regeerakkoord

Nieuws

10 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Tien redenen waarom de ChristenUnie blij is met het regeerakkoord

Voor de tweede keer in de 17-jarige geschiedenis is de ChristenUnie onderdeel van een coalitie. Samen met VVD, CDA en D66 gaat de partij de komende jaren het land regeren. Op de eigen website publiceert de partij een aantal punten om duidelijk te maken waarom het regeerakkoord naar hun mening waardevol is.

1. Er komt meer financiële ruimte voor gezinnen. Belastingen en toeslagen worden gezinsvriendelijker, het kindgebonden budget voor paren (500 miljoen euro per jaar) en de kinderbijslag (250 miljoen euro per jaar) gaan omhoog. 

2. Er wordt 1,4 miljard euro per jaar geïnvesteerd in onderwijs voor iedereen. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar een salarisverhoging van docenten in het basisonderwijs en het tegengaan van werkdruk. 

3. Het kabinet zet alles op alles om de doelstellingen van het Klimaatakkoord (‘Parijs’) te halen en trekt 300 miljoen euro per jaar uit om daaraan bij te dragen. Ook wordt meer geïnvesteerd in duurzame energie en innovatie. Er komt een Klimaatwet waarin de doelen en maatregelen worden vastgelegd.

4. Het manifest ‘waardig ouder worden’ wordt uitgevoerd, waarmee de partijen werken aan de waardering van ouderdom. Zo wil men eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren, investeren in levensbegeleiders en palliatieve zorg en passende zorg en woonvormen de ruimte geven. Hier wordt de komende jaren 50 miljoen euro voor uitgetrokken.

5. Het kabinet zet in op preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. Er wordt 15 miljoen euro per jaar deze kabinetsperiode en 8 miljoen structureel uitgetrokken voor een landelijk aanbod van individuele ondersteuning voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Speciale aandacht is er voor het voorkomen van tienerzwangerschappen en de begeleiding van tienermoeders.

6. Het kabinet investeert in deze periode bijna twee miljard euro extra in Ontwikkelingssamenwerking, onder meer voor directe noodhulp via de Nederlandse (christelijke) noodhulporganisaties (DRA).

7. De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie wordt versterkt. Er komt een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s, waar jaarlijks drie miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Alle vormen van prostitutie krijgen een vergunningplicht (ook escort en thuiswerkende prostituees). Er komt een pooierverbod.

8. Nederland zet zich in voor mensenrechten wereldwijd, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, waaronder christenen. Met dit doel wordt het mensenrechtenfonds opgehoogd.

9. Voor Defensie wordt 1,5 miljard euro per jaar vrijgemaakt, waarmee de basisgereedheid van het leger weer op orde wordt gebracht en de inzetbaarheid wordt vergroot.

10. Nederland zet zich in voor een veilig en internationaal erkend Israël en verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen (verzoeningsprojecten).

Klik hier voor het volledige regeerakkoord (PDF).

Foto: website ChristenUnie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher