CHE

CHE biedt cursus Voedsel & Identiteit voor politici

10-10-2017 door Christelijke Hogeschool Ede

Op woensdag 8 november vindt de eerste avond plaats van de nieuwe cursus Voedsel & Identiteit, aangeboden door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en specifiek gericht op gemeenteraadsleden, wethouders en andere politici. Food is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk én politiek thema, vooral op lokaal niveau. De cursus geeft politici stof tot nadenken zodat ze straks vanuit hun eigen identiteit en overtuigingen keuzes kunnen maken over landbouw- en voedselbeleid.

De cursus vindt plaats op drie avonden: woensdagavond 8 november, 22 november en 6 december. De eerste avond is gericht op voedsel en gezondheid: welke invloed heeft voedsel op de verschillende groepen inwoners van een stad of regio en hoe kan voedsel verbinden? Tijdens de tweede avond wordt behandeld wat duurzaamheid in de voedselproductie eigenlijk betekent. De derde avond is gericht op voedsel en gerechtigheid; hoe krijgt bijvoorbeeld de boer een eerlijke prijs voor zijn producten.

Invloed politici
Tjirk van Ziel is een van de cursusleiders: “Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. We gebruiken onze grond buitengewoon intensief en effectief, maar dat heeft ook een keerzijde. Denk aan de ammoniak- en fijnstofproblematiek, risico’s op dierziekten en de weerstand tegen steeds verdere schaalvergroting in de landbouw en de monocultuur op het platteland. Als gemeenteraadslid kan je beïnvloeden op hoe er op lokaal niveau invulling wordt gegeven aan de term ‘rentmeesterschap’. Al deze zaken maken het waardevol om er samen intensief over na te denken.”

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over CHE biedt cursus Voedsel & Identiteit voor politici
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!