Huib de Vries

Waarom rooms-katholieken protestants worden volgens Huib de Vries

06-10-2017 door Jeffrey Schipper

Twaalf rooms-katholieken die overgingen naar het protestantisme. Daarover gaat het boek 'Van de wierook naar het Woord' van Huib de Vries. Volgens de auteur laten de verhalen zien dat het verschil tussen Rome en de Reformatie groter is dan wel eens wordt gedacht. "Het heil komt in de rooms-katholieke theologie niet tot mensen via het Woord, maar via de kerk en in het bijzonder de sacramenten, met de geestelijken als bemiddelaars van het heil," zegt hij in het Reformatorisch Dagblad.

Bekijk ook onderstaande video en lees hier meer in het RD:

Foto: screenshot YouTube

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Waarom rooms-katholieken protestants worden volgens Huib de Vries
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!