de kok

Kleine groepen in de kerk: "Christenen krijgen een hechtere band"

05-10-2017 door Hendriëlle de Groot
Evangelisch Werkverband
Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

'Geloven in kleine kring’ is het thema van de landelijke trainingsdag van het Evangelisch Werkverband voor kring- en groeigroepleiders. Voor kerken en voor de samenleving zijn kleine groepen van belang, vertelt toerustingspredikant Ds. Jelle de Kok. “In kleine groepen wordt je veel meer gestimuleerd om zelf actief te worden. Het aspect van een geloofsgemeenschap ervaren is veel sterker.”

De trainingsdag op 7 oktober is bedoeld om leiders toe te rusten voor het leiden van kringen en groeigroepen. “Ten eerste krijgen ze visie mee,” zegt EW-toerustingspredikant ds. Jelle de Kok. “Waarom zijn christelijke groepen zo belangrijk in de post-christelijke samenleving? Ronald van der Molen houdt daar een toespraak over. Hij is zelf pionier geweest in Den Haag. Op een plek waar geen kerk was, is hij vanuit kleine groepen begonnen om daar contact te krijgen en mensen bekend te maken met Jezus. Hij zet dat in een breed perspectief, waarom dat in onze samenleving belangrijk is.”

Ook kunnen mensen voor zich laten bidden. Via workshops doen leiders vaardigheden op in het begeleiden van mensen en werken met het bijbelstudiemateriaal. Hij noemt voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen in de workshops. “Hoe geef je pastoraat vorm in een kleine groep, hoe kun je met het materiaal verdieping krijgen in je groep en met het werk van de Heilige Geest bezig zijn? Welke leiderschapsstijl heb je?”

"In kleine groepen wordt je veel meer gestimuleerd om zelf actief te worden."

Een manco in veel gemeenten
De Kok zou graag zien dat kerken ook regelmatig toerustingsavonden organiseren voor groeigroepleiders. “Ik heb het idee dat dat een manco is in veel gemeentes. Er zijn wel gespreksgroepen, maar voor toerustingsavonden hebben ze niet altijd tijd, waardoor een gespreksleider niet de steun krijgen die ze nodig hebben. Vaak is de gedachte ‘die moet zich maar redden’. Zo worden er ook geen nieuwe gespreksleiders gevormd. En er wordt altijd een beroep gedaan op dezelfde mensen, waardoor zij uitgeput raken.”

Vormend discipelschap
Het thema van de toerustingsdag is ‘geloven in kleine kring’. Juist die kleine groep is volgens De Kok van belang. “In kleine groepen wordt je veel meer gestimuleerd om zelf actief te worden. Als je in een kerkdienst zit, dan zoekt de dominee de liederen uit of de muziekgroep. In een kleine groep is er meer sprake van vormend discipelschap. Je krijgt een meer hechtere band met elkaar en het aspect van een geloofsgemeenschap ervaren is veel sterker. Je bidt voor elkaar en wordt dienstbaar aan de samenleving.”

In kleine groepen heb je meer de link met het dagelijks leven. Vragen en problemen die je tegenkomt, kun je terugkoppelen in de Bijbel- of groeigroep en bespreken met kringgenoten. Ds. De Kok denkt dat dit soort kleinschalige groepen een steeds belangrijkere plek in zullen innemen, vooral omdat christenen in de minderheid zijn en het ernaar uitziet dat we dat voorlopig wel zullen blijven. “Ik denk dat dat hele interactieve, relationele aspect heel krachtig is.” Al moet er in traditionele kerken nog wel een hele cultuuromslag worden gemaakt, denkt hij. “Men vindt het wel belangrijk en ziet het belang van kleine groepen steeds meer in.”

Bekijk het programma van de trainingsdag op de website van het Evangelisch Werkverband.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Kleine groepen in de kerk: "Christenen krijgen een hechtere band"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!