Kees van Vianen

God

05 oktober 2017 door Jeffrey Schipper

Kees van Vianen: "Wie vol is van de Heere Jezus straalt dat uit"

“Jongeren merken het aan alles als je als ouder dagelijks met God wandelt. Ze merken het ook als je leven met Hem zo koud is als de diepvries,” zegt Kees van Vianen, directeur van de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk). ‘Luisterend leven’ is het jaarthema van het LCJ. Van Vianen legt uit wat met dit thema wordt bedoeld

Het LCJ is een actieve jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, met hart voor jongeren!

Het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) stelt komend jaar het thema ‘Luisterend leven’ centraal. Wat wordt er met dit thema bedoeld en hoe geven jullie dit vorm?
“Luisterend leven is volgens ons omgang met de HEERE God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Het betekent door genade luisteren naar Hem in gebed en in het Bijbellezen. Dat je luistert naar de stem van de Goede Herder en met Hem op weg gaat. Het betekent ook Zijn wil zoeken in het dagelijks leven, vanuit het besef dat Hij werkelijk tegenwoordig is.

Als jongerenorganisatie willen we jongeren en ouderen vanuit de praktijk laten merken, horen en zien hoe belangrijk het ‘wandelen met God’ is; Dat je Hem persoonlijk ontmoet in gebed en in het Woord. Geloof is niet iets ‘mechanisch’, maar een genadevolle, warme relatie. De Heere Jezus is gekomen om de omgang tussen mens en Schepper te herstellen. Hebben jongeren mensen in hun omgeving die die relatie kennen? Mensen die zijn als ‘leesbare brieven van Christus’? Die zijn van cruciaal belang!

We geven dit thema nadrukkelijk aandacht door een minisymposium voor ambtsdragers te organiseren over ‘Luisterend leven’, dit vindt op D.V. 8 november 2017 plaats in Bunschoten. Ook leidinggevenden worden over dit thema toegerust en we zetten het centraal in onze projecten voor kinderen en jongeren. Daarnaast willen we een app ontwikkelen waarin gebed en Bijbellezen een plek hebben, om jongeren hierbij te helpen. Het is belangrijk dat ‘discipelen’ discipline leren.”

"Geloof is niet iets ‘mechanisch’, maar een genadevolle, warme relatie. De Heere Jezus is gekomen om de omgang tussen mens en Schepper te herstellen."

Onlangs publiceerden jullie deze video. Welke boodschap wordt hier meegegeven en met welk doel is deze video gemaakt?
“Voor veel jongeren geldt dat ze van huis uit wel ‘geloven’, maar dat de echte omgang met God, in Christus, lijkt te ontbreken of op een heel laag pitje staat. Veel jongeren worstelen met zonden en verslaving. Of God lijkt gewoon ver weg. Hierbij is het Godsbeeld ook bepalend. Geloof wordt gezien als een set van regels die je moet gehoorzamen.

Met deze video proberen wij bewustwording bij opvoeders te creëren. We laten hen zien: dit is ook de praktijk. Daarnaast proberen wij eerlijkheid en kwetsbaarheid te bevorderen in het spreken over deze thema's. Vertel geen mooie verhalen over hoe het zou moeten zijn, maar ga eerlijk in gesprek over de praktijk. Wees als ouder of leidinggevende ook eerlijk over je eigen vragen en worstelingen. Alleen dan ontstaat er ruimte waarin je elkaar écht kunt helpen en elkaar tot hand en voet kunt zijn.
Een open Bijbel en gebed zijn noodzakelijk voor geestelijk leven. Gode zij dank zijn er ook echt jongeren die heel trouw hun Bijbel (soms met een dagboek) dagelijks lezen, aantekeningen maken en soms ook bespreken met vrienden.

Onlangs hoorde ik van een jeugdclub waar de jongeren twee aan twee concrete afspraken maken over stille tijd. Tijdens hun clubavond kwamen ze erachter dat ze het bijna allemaal moeilijk vonden om trouw te zijn. Ook hoorde ik van een stelletje dat elke avond een dagboekje leest en elkaar appt over hun ervaringen. Tenslotte: tijdens een kerk kamp vroeg een groep leiding aan de jongeren hoe het ervoor stond met het houden van stille tijd. De leiding moedigde de jongeren aan. Toen ze na afloop nog wat als leiding bij elkaar zaten en ze heel open werden naar elkaar, bleek dat ze als leiding ook wel een briesje van de Geest konden gebruiken…

We hopen vooral dat jongeren en ouderen gaan zien dat gebed geen ‘moeten’ is, maar een voorrecht, een wonder. In Christus mogen we omgang hebben met de Schepper van het heelal, met Hém mogen we wandelen… Dat is toch eigenlijk iets ongelofelijks, iets om heel stil van te worden?”

Het LCJ riep alle kerkenraden onlangs op om bidden en Bijbellezen als gesprekspunt in de (jaarlijkse) huisbezoeken mee te nemen. Waar komt deze oproep vandaan? Dit hoort toch vanzelfsprekend te zijn?
“Er wordt altijd tijdens huisbezoeken over het geestelijk leven gesproken. Maar er is verschil tussen praten en praten. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand heel kwetsbaar en openhartig richting een ambtsdrager een boekje opendoet over de dagelijkse praktijk. En andersom geldt hetzelfde. Ook voor ambtsdragers is het moeilijk om eerlijk en kwetsbaar zo'n thema te bespreken en dichtbij zichzelf te blijven; om niet in algemeenheden te gaan praten. Een verbinding van hart tot hart is nodig.

"Jongeren merken het aan alles als je als ouder dagelijks met God wandelt. Ze merken het ook als je leven met Hem zo koud is als de diepvries."

Vaak moet ik in dit kader denken aan de slager van een aantal jaren geleden. Hij ging voor vers; zijn vleeswaren werden gesneden waar je bij stond. Het gebeurde nogal eens dat, als je honderd gram bestelde, hij over de toonbank heen boog en vroeg: ‘Mag het ook ietsjes meer zijn?’ We helpen elkaar echt als je elkaar vraagt naar stille tijd. Zodat je niet alleen uit je Bijbel leest in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal, maar structureel. Dat hoeven niet altijd lange stukken te zijn. Daarnaast is het zo belangrijk om datgene wat gelezen is concreet te ‘verwerken’ in je gebed. Dan blijft je gebed ‘vers’ en wordt het niet een riedel die je opzegt en vergeten bent zodra je ‘amen’ hebt gezegd. Als LCJ vinden wij het belangrijk dat ouders en ambtsdragers dit voor doen bij jongeren. Jong geleerd is in die zin ook oud gedaan?”

Mensen, zeker jongeren, ‘ruiken’ het als iemand de verborgen omgang kent met de Heere, stellen jullie. Wat bedoelen jullie hiermee?
“Luisterend leven wil voor ons zeggen: leven in verbinding met God. Het dagelijks wandelen met Hem door persoonlijk gebed en het lezen van de Bijbel. Niet als een ‘to-do’ om het vervolgens af te vinken, maar met open oren en een open hart richting de Heere. De houding van Maria die Zijn woorden bewaarde in hart, dat kan niet zonder te luisteren naar Zijn stem.

Jongeren merken het aan alles als je dagelijks met God wandelt. Ze merken het ook als je laatste ‘ontmoeting’ met Hem tijden geleden is en bovendien zo koud als de diepvries. Volwassenen kunnen zich daar soms in vergissen door jongeren te ‘bepreken’; terwijl ze het zelf niet in praktijk brengen. Daar prikken jongeren dwars doorheen. Wie vol is van de Heere Jezus straalt dat uit, in daden, woorden en je hele houding: niet gelijk oordelen maar echt luisteren. Juist in deze tijd is het voor jongeren broodnodig dat ze volwassen christenen kennen die vervuld zijn met de Heilige Geest en ‘ruiken’ naar de Heere Jezus!”

Klik hier voor meer informatie over het minisymposium voor ambtsdragers over ‘Luisterend leven’.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher