Beatrice de Graaf

Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf publiceert boek over veiligheid en het kwaad

02-10-2017 door Jeffrey Schipper

Historicus en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf vindt dat ze als christen een persoonlijk standpunt in moet nemen over het omgaan met het kwaad in de wereld. Ze schreef er een boek over: Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.

In dit essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid.

De Graaf heeft dit boek geschreven op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk wil op deze manier een bijdrage leveren aan het publieke debat rond het thema veiligheid.

De Graaf: "Je kunt het boek samenvatten in deze vraag: heb je als christen een eigen manier om na te denken over terrorisme en een eigen opdracht om anders bezig te zijn met veiligheid? Mijn antwoord is: ja. Het boek is geen academische studie, maar een essay: een zoektocht naar een eigen standpunt. Het is een handreiking. Ook een christen mag zeggen dat hij bang is. Het motto – ‘het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’ – komt uit het bijbelboek Ezechiël: Ze zullen niet meer door andere volkeren worden geplunderd en niet meer worden verslonden door de wilde dieren, ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken. Daarin resoneert het visioen van Jesaja, die te midden van grote beroering een prachtig vergezicht aanreikt."


Boekpresentatie
Op donderdag 26 oktober om 20.00 uur vindt in Ermelo de officiële boekpresentatie plaats bij Riemer & Walinga, Boekverkoopers in Ermelo, Stationsstraat 131 (of de naastgelegen Immanuëlkerk). Ds. René de Reuver, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk, en politicus Gert-Jan Segers (ChristenUnie) nemen de eerste exemplaren in ontvangst.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf publiceert boek over veiligheid en het kwaad
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!