Dirk van Genderen

God

02 oktober 2017 door Dirk van Genderen

Dirk van Genderen wijst op christelijke dwaallering

Afgelopen zondag, 1 oktober, werd in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israël. Het was de zogenaamde Israëlzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers hieraan hebben meegedaan. Israël verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israël verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israël is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst.

Nogal wat mensen die zich christen noemen, geloven deze woorden niet meer. Omdat zij ervan uitgaan dat zijzelf in plaats van Israël zijn gekomen.
Deze gedachte kom je ook tegen in de Kingdom Now (Koninkrijk Nu, dvg) en aanverwante bewegingen, waar wordt beweerd dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden nu al in het Vrederijk leven en de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw gaan claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over deze aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering, om de hemel op aarde te brengen.

Kingdom Now verwacht dat het steeds beter zal gaan op aarde en gaat uit van een grote wereldwijde opwekking. We verwezenlijken immers zelf het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zouden al vervuld zijn tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Deze leer is kenmerkend voor het zogenaamde preterisme. Iemand als David Chilton zegt in zijn boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israël en de overwinning van Christus over Zijn vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal volgens deze Amerikaanse voorganger niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via internet, tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen deze beweging.

Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Dergelijke theologische standpunten winnen terrein, ook in ons land. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor dergelijke dwaalleringen.

De boodschap van de Bijbel is totaal anders. Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen. De Heere Jezus zal Zijn Rijk op aarde vestigen en God zal in een ogenblik – niet in honderden miljoenen jaren zoals veel christenen denken dat de schepping duurde – van het ene op het andere moment alles nieuw maken: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel.

Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Heere Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, angst voor het bulderen van zee en golven, oorlogen. Lees Lukas 21, Mattheüs 24, Markus 13 en de Bijbelboeken Daniël, Zacharia en Openbaring maar.

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israël voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israël.

2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
Dat is echt nog niet gebeurd. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheüs 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israël voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israël.
Als Romeinen 11:26 zegt dat heel Israël zalig zal worden, dan zou hier over de gemeente worden gesproken. Kingdom Now is antisemitisch en steelt de beloften van Israël.

Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.
U begrijp, hoop ik, dat ik niet wil zeggen dat we nu maar met onze armen over elkaar moeten gaan zitten wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid, in de kerk en buiten de kerk. En zeker ook tot het brengen van het Evangelie en het gebed voor de komst van dat Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk komen…’ (Mattheüs 6:10).

Bezoek hier de website van Dirk van Genderen.

Foto: Pillar of Fire

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
Vakanties
Hier adverteren?

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...