religie

Geloofden alle volken in één God?

29-09-2017 door Weet Magazine

Geloofden alle volken in één God? Alle religies zijn langzaam ontstaan uit de aanbidding van natuurfenomenen, dat is de veronderstelling onder godsdienstsociologen. Vanuit het aanbidden van natuurkrachten zou het polytheïsme en vervolgens het monotheïsme zijn ontstaan. Een opvatting die niet strookt met de Bijbel, die uitgaat van één God. Uit het nieuwste nummer van Weet Magazine, dat in oktober verschijnt, blijkt dat religies wél ontstonden vanuit het monotheïsme.

Volgens de evolutiehypothese was de mens in vroeger tijden primitief. Om onverklaarbare fenomenen te verklaren, begonnen ze te geloven in bovennatuurlijke krachten en geesten. Natuurfenomenen als onweer, regen, wind en hemellichamen als de zon en maan werden aanbeden. Ook schreven ze persoonlijke eigenschappen toe aan deze goden. Zo had je een god van de wind, een maangod enzovoorts. Dit leidde tot het polytheïsme. Totdat de mens zich ging beseffen dat er maar één God was, het monotheïsme.

Die theorie staat haaks op de Bijbel, die ervan uitgaat dat het geloof in één God het oudste op aarde is. De aanbidding van vele goden is pas later ontstaan. Uit onderzoek van Tjarko Eenboer, gepubliceerd in de nieuwste editie van Weet Magazine, blijkt dat de vroegste religies een geloof in één god waren. Hij gebruikte voorbeelden van Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oceanische beschavingen. Zijn onderzoek wordt ondersteund door wat in het verleden ook al is aangetoond, bijvoorbeeld door de Oostenrijkse linguist, antropoloog en etnoloog Wilhelm Schmidt (1868-1954). Hij onderzocht talloze vroege culturen en concludeerde dat alle religies op aarde terug te voeren zijn naar een oorspronkelijk monotheïsme.

Isaac Newtoon  zag dat oude volken vervielen in polytheïsme en afgoderij, terwijl hun oorspronkelijke godsdienst een vorm van het monotheïsme was. Volgens Newton was de opkomst van het polytheïsme te wijten aan het feit dat ze hun voorouders begonnen te aanbidden. De studie naar de primitiefste godsdienstige concepten lijkt te wijzen naar een ontwikkeling vanuit een oorspronkelijk monotheïsme, wat in lijn is met de Bijbelse visie.   

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Geloofden alle volken in één God?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!