Family7

Nieuw Nederlands kinderprogramma met Israëlisch tintje

28-09-2017 door Hendriëlle de Groot

Met ingang van 8 oktober zendt Family7 een nieuw kinderprogramma uit, waarin de Bijbel opengaat op de plek waar het verhaal zich ook echt afspeelde. Van Kapernaüm tot Jeruzalem, van de Negev woestijn tot de berg Karmel, van de Harod fontein tot de haven in Jaffa.

Carin van Essen bedacht en maakte het nieuwe programma, in opdracht van Family7 en het Evangelisch Werkverband. Ze vertelt twaalf bekende en minder bekende wonderen uit het Oude en Nieuwe Testament. Matthijs Vlaardingerbroek is wekelijks te gast met een goocheltruc, twaalf discipelen van 6-13 jaar zingen iedere week een speciaal geschreven lied en Carin gaat met haar twee kinderen Elsa (7) en Robin (17) op pad in Israël.

Hele gezin
Doelgroep van het programma zijn kinderen in de leeftijd van 5-10 jaar. Carin: ‘Het programma is echter ook heel geschikt om met het hele gezin te bekijken of te gebruiken voor de zondagschool of kindernevendienst.’

Vernieuwing
Het programma kwam tot stand in samenwerking met het Evangelisch Werkverband. Directeur Hans Maat: ‘Wij verlangen naar geestelijke vernieuwing binnen de kerk en daar horen de kinderen helemaal bij! Als dit programma goed ontvangen wordt, kunnen we een aantal series maken en bundelen tot vernieuwend materiaal voor de kindernevendienst.’ Ook het Nederlands Bijbelgenootschap steunt initiatieven zoals deze. In het programma zie je hoe de Samenleesbijbel helpt om met kinderen in gesprek te gaan over de Bijbel.

Ook vandaag nog
De keuze voor twaalf wonderen als rode draad in het programma is volgens Carin terug te vinden in het lied dat elke week als introductie gezongen wordt. ‘God wil ook vandaag nog wonderen doen in ons leven!’

God is een God van wonderen
Luister wat Hij heeft gedaan
Hij is dezelfde gisteren
Nu en ook voortaan

Apetrots
Het was voor haar tevens een bijzondere ervaring samen met haar gezin aan het programma te werken. Carin: ‘Een groot voorrecht en heel hard werken om in negen dagen op twaalf plekken in Israël verhalen voor te lezen, uit te spelen en er samen over na te denken. Ik ben apetrots op Elsa en Robin!’

Het programma is 8 oktober elke zondag om 18.10 uur op Family 7. 

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Nieuw Nederlands kinderprogramma met Israëlisch tintje
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!