oude testament

Amerikaanse nieuwtestamenticus Payne: Zwijgtekst niet door Paulus geschreven

28-09-2017 door Reformatorisch Dagblad

De apostel Paulus heeft nooit geschreven dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk. De zwijgtekst is niet door hem geschreven. Dat stelt de Amerikaanse nieuwtestamenticus Philip B. Payne, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Zijn claims zijn niet onbetwist.

De ‘zwijgteksten’ uit 1 Korinthe 14 zijn volgens hem in een later stadium aan het Bijbelgedeelte toegevoegd. Hij baseert zjin theorie op de aanwezigheid van een klein streepje in de kantlijn nnaast de ‘zwijgtekst’, vers 34 in de Codex Vaticanus, een van de vroegste en meest betrouwbare kopieën van het Nieuwe Testament uit de vierde eeuw.

Dat zou aangeven dat dit ggedeelte pas later aan de oorspronkelijke tekst is toegevoegd en niet in de vroegste versies voorkomt.

Het bewijs is volgens Payne dat de schrijver van de Codex Vaticanus toegang had tot veel vroegere teksten. In de loop van de tijd zijn die handschriften verloren gegaan.

Zijn claims zijn niet onomstreden in de wetenschap. Zo verklaarde dr. Pieter Lalleman, docent Nieuwe Testament aan Spurgeon’s College in Londen recent tegenover de Britse christelijke nieuwssite Christian Today: “Waar het om gaat, is dat de omstreden woorden (1 Korinthe 14:34-35) er in de gezaghebbende Codex Vaticanus iets anders uitzien. Maar dat is niet zo belangrijk. Een middeleeuwse schrijver heeft de letters van dit oude handschrift bijgekleurd.” 

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Amerikaanse nieuwtestamenticus Payne: Zwijgtekst niet door Paulus geschreven
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!