Piet Vergunst

Nieuws

27 september 2017 door Hendriëlle de Groot

De Waarheidsvriend: Synode besluit definitief tot vorming elf classes

Onlangs heeft de synode besloten om het aantal classes van 75 terug te brengen tot 11. Dat roept bij critici de vraag op of de zogenaamde classispredikanten, die deze vergaderingen voorzitten, niet te veel macht krijgen. De Waarheidsvriend, het lijfblad van de Gereformeerde Bond, wijdt er een artikel aan: een impressie van de synodvergadering.

“In het profiel van de nieuwe classispredikant wordt naar Handelingen 11 verwezen, waar over Barnabas gezegd wordt dat hij namens de gemeenten in Jeruzalem het land doortrekt en de gemeenten, tot Antiochië toe, ‘aanspoort om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’. Aansporen, bemoedigen, aan de roeping van de kerk herinneren – dat gaan de classispredikanten doen” schrijf hoofdredacteur Piet Vergunst. Hij vervolgt: “Ik vind deze gedachte mooier dan de vergelijking van Paulus met de voorzitter van de classicale vergadering, die het gezicht van de kerk in een bepaalde regio moet zijn.” Een gezicht van een kerk, laten we die woorden vooral niet gebruiken, waarschuwt hij. “De kerk is geen politieke partij met een boegbeeld.”

De nieuw aan te stellen classispredikanten zijn geroepen tot ‘geestelijk leiderschap’. “Dat betekent niet de verantwoordelijkheid van mensen, van een gemeente, overnemen, maar geestelijk leiding geven betekent mensen plaatsen voor het aangezicht van God. Vooral in stille ontmoetingen kunnen er dan mooie dingen gebeuren.”

Geestelijke reveil
Op vrijdag 22 september sprak de synode in een tweede ronde over de veranderingen die nodig zijn in het kader van Kerk2015, een traject om de structuur van de kerk te vereenvoudigen en de kernboodschap beter voor het voetlicht te brengen. Ds. Wevers, voorzitter van de Generale Raad van Advies, zei: “Nu is het tijd dat de synode doorpakt, nu is het tijd voor een geestelijk reveil.’ Ben ik de enige die op zo’n moment denkt: ‘Zou een geestelijk ontwaken echt beginnen met een aanpassing van de structuur, hoe nodig op zichzelf ook?” schrijft Vergunst. Lees het hele hoofdredactionele artikel op de website van De Waarheidsvriend

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher