Koerden

Israël steunt onafhankelijkheidsstreven van de Koerden

26-09-2017 door Christenen voor Israël

Op maandag mochten de Irakese Koerden in een referendum stemmen over de oprichting van een onafhankelijke Koerdische staat in het noordelijke deel van Irak, dat door de oorlog wordt geteisterd. De Koerden hebben te maken met veel tegenwerking van alle kanten. Alleen van Israël kunnen ze steun verwachten. Die ziet in 'Koerdistan' een bondgenoot in het Midden-Oosten. 

Het referendum is geen onafhankelijkheidsverklaring, maar de verwachte positieve uitslag zal wel de Koerdische Regionale Regering (KRG) verplichten om met de centrale regering in Bagdad te onderhandelen over de scheiding van Irak. Het land werd na de Eerste Wereldoorlog door de Britten en Fransen gecreëerd.

Internationale druk

Voorafgaand aan het referendum kreeg de president van de KRG, Masoud Barzani, te maken met enorme internationale druk en bedreigingen door buurlanden Iran en Turkije om het referendum af te gelasten. Legers van Turkije begonnen met grootscheepse oefeningen om druk op de Koerden uit te oefenen. Intussen voerden grootmachten de druk op de KRG op door te kennen te geven de oprichting van een onafhankelijke Koerdische staat niet te steunen en zich ervan te distantiëren. Het enige land dat openlijk steun betuigt aan het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden, is Israël.

Bondgenoot

De steun van Israël heeft te maken met economische en geostrategische belangen, maar ook met historische banden tussen de Koerden en Israël. De oprichting van een 'Koerdistan' zou Israël een belangrijke bondgenoot geven en zijn positie versterken in de strijd tegen Iran. Israël ziet de Koerden als een onderdrukt volk dat veel geleden heeft door de wreedheden en misdaden van andere volkeren en regimes in de regio. Saddam Hoessein, de voormalige dictator van Irak, heeft bijvoorbeeld het bloed van tenminste 50.000 Koerden aan zijn handen. De Irakese Koerden, aan de andere kant, zien Israël als het schoolvoorbeeld voor het realiseren van een eigen democratische, onafhankelijke staat in het Midden-Oosten en de verdediging ervan.

Lees verder op Christenen voor Israël.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Israël steunt onafhankelijkheidsstreven van de Koerden
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!