Nieuws

25 september 2017 door Hendriëlle de Groot

Twee belangrijke veranderingen in de PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat op de schop. Er vinden een aantal forse veranderingen plaats. Er komt een regiopastor, de zogenaamde ‘classsispredikant’ die verregaande bevoegdheden krijgt. Ook neemt het aantal regionale vergaderingen sterk af.

De generale synode (de landelijke vergadering met afgevaardigden van plaatselijke kerken) heeft dat vrijdag bepaald tijdens een extra vergadering op kerkelijk landgoed Hydepark in Doorn.

Aantal regiovergaderingen van 75 naar 11
Nu zijn er nog 75 regionale vergaderingen, de zogenaamde ‘classes’, waarin afgevaardigden uit plaatselijke kerken zitting hebben. In mei 2018 verdwijnen deze classes. Daarvoor in de plaats komen 11 regionale vergaderingen.

Classispredikant: geestelijk leider
Aan het hoofd van een regio wordt een voorzitter aangesteld, die de titel ‘classsispredikant’ draagt. Hij heeft de taak om de samenhang te bevorderen tussen de diverse geloofsgemeenschappen. Hij wordt voor vijf jaar aangesteld en krijgt verregaande bevoegdheden. Zo bezoekt hij eens in de vier jaar alle gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers. In de huidige constructie verlopen de bezoeken via commissies. Ook heeft hij de bevoegdheid om bij problemen in een gemeente maatregelen te treffen. Hij moet zich vervolgens verantwoorden in zijn regiovergadering. Een voorstel om hem of haar de titel bisschop te geven, sneuvelde in een eerder stadium, omdat hij dan te veel macht zou krijgen. 

Krimp
De maatregelen maken deel uit van project Kerk2025, bedoeld om een slagvaardiger kerk te krijgen met minder regels, die is voorbereid op de toekomst. Het geloof moet weer de hoofdrol gaan spelen, niet de randzaken. Een hoop regels moeten worden geschrapt en de structuur gaat op de schop. De veranderingen zijn niet direct merkbaar voor kerkgangers. Toch zijn ze essentieel om in te spelen op de krimp, waar de Protestantse Kerk al jaren mee kamp. De kerk telt bijna twee miljoen leden, maar dat aantal neemt al geruime tijd af met bijna 60.00 personen per jaar.

Kritische geluiden
Hoewel de synode heeft ingestemd met de plannen, zijn er ook kritische geluiden. Zo vrezen sommige afgevaardigden dat de ingrepen te rigoureus zijn. Het nieuwe type predikant, de classispredikant of regiopastor, zou te invloedrijk zijn en de autonomie van de plaatselijke gemeenten kunnen ondermijnen.

Tijdens de synode werden zestien amendementen en elf moties ingediend, waarvan de meeste werden weggestemd of teruggenomen.

Binnenkort worden er vacatures gepubliceerd voor de functies van de elf regiopredikanten. 

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher