Discipelschap in 20 Weken op de Wittenberg in Zeist

25-09-2017 door De Wittenberg

Er gaat opnieuw een cursus ‘Discipelschap in 20 weken’ van start op de Wittenberg in Zeist. Op woensdag 11 oktober is de eerste bijeenkomst van de D20, een korte cursus die als doel heeft deelnemers te leren leven als leerling van Jezus.

In twintig avonden en twee weekenden leren cursisten om de goede boodschap van Gods Koninkrijk uit te leven in hun eigen leven en hun eigen omgeving.

Pijlers
Veel christenen verlangen naar meer en willen hun geloof graag delen met anderen. Vaak vinden ze het moeilijk om vorm te geven aan de roeping en de verlangens die ze voelen. Deze cursus heeft een sterk vormend karakter en bestaat uit de volgende pijlers:
- het ontwikkelen van een missionaire levensstijl,
- persoonlijke en geestelijke ontwikkeling,
- inspirerende en stevige Bijbelse verdieping,
- het vormen van een leergemeenschap,
- coaching van het groepsproces.

De avonden worden geleid door een professionele coach om het leerproces te begeleiden. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd op de Wittenberg in Zeist. De ervaren docenten komen uit de breedte van christelijk Nederland.

De cursus start op woensdag 11 oktober a.s. Voor alle informatie: www.dewittenberg.nl/d20

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Discipelschap in 20 Weken op de Wittenberg in Zeist
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!