Jom Kippoer

Levensverhaal

29 september 2017 door Stichting Israël en de Bijbel

Jom Kippoer: vergeving van zonden, ook voor mij!

"Met mijn hele hart zocht ik de vergeving van zonden. Maar toen ik ’s avonds na de plechtigheden van Jom Kippoer met mijn vader de synagoge verliet, spookte er door mijn hoofd: Heeft God mijn gebeden wel gehoord? Welke zekerheid heb ik nu dat mijn zonden vergeven zijn?" Lees het bijzondere getuigenis van Louis Goldberg.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Hoe weet deze goj meer over onze Tenach?
"Een collega van mij greep iedere gelegenheid aan om over God te praten. Tijdens de koffie- en lunchpauzes of tijdens onze wandelingen van en naar het station. Altijd weer en niets weerhield hem. Twee maanden lang heb ik hem beledigd en bespot, maar hij bleef vriendelijk glimlachen. En wanneer ik met tegenargumenten kwam, antwoordde hij altijd vanuit de Bijbel. ‘Hoe komt het toch dat deze goj (heiden) zoveel afweet van onze Tenach? Eigenlijk behoor ik dat toch allemaal te weten.’ Uit pure ergernis heb ik ooit tegen hem gezegd: 'Is dit alles wat je weet?,' waarop hij antwoordde: 'Het is genoeg en het is speciaal voor jou.'

Want allen hebben gezondigd
Na drie maanden legde hij zijn Bijbel op mijn bureau en zei: 'Lees het, het zal je geen kwaad doen. Wat je ervan denkt, is een kwestie tussen jou en God.' Ik was het spuugzat en om er maar vanaf te zijn, beloofde ik de Bijbel te gaan lezen. 'Ik ga gewoon het Nieuwe Testament lezen en ik zal alle fouten en alle hiaten vinden,' dacht ik bij mezelf. 'Daarna zal ik hem bewijzen dat zijn geloof nergens op gefundeerd is en zeggen dat hij mij niet meer moet lastigvallen.' Ik besloot te beginnen in Romeinen. Het meeste ging langs mij heen, maar toch begon de Heere tot mij te spreken. Ik kwam bij Romeinen 3:23: 'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God ...'.
Mijn gedachten gingen terug naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en naar de synagoge waar ik als tienjarige jongen naartoe ging.

Ik kwelde mezelf een maandlang met deze vragen, totdat ik het uiteindelijk opgaf. "Heere, zo is het genoeg!"

Hoewel ik nog heel jong was, wilde ik per se ook vasten en deelnemen aan de synagogediensten. Ik was nog lang geen bar mitswa en mijn ouders hadden dan ook allerlei bezwaren. Maar ik wilde dat mijn zonden vergeven zouden worden!
Met kinderlijke ijver ging ik in alles op. Ik luisterde aandachtig naar de lezing van de Heilige Schrift, las zo mogelijk de Hebreeuwse gebeden hardop mee en was tot in het diepst geraakt door de cadans van de stem van de voorzanger. Met mijn hele hart zocht ik de vergeving van zonden, waarvan ik geloofde dat die verkregen zou worden door de plechtigheden van Jom Kippoer. Maar toen ik ’s avonds met mijn vader door de donkere straten naar huis wandelde, spookte er door mijn hoofd: Heeft God mijn gebeden wel gehoord? Welke zekerheid heb ik nu dat mijn zonden vergeven zijn?

Twijfel
De antwoorden die ik van mijn Joodse leraren kreeg, konden mijn twijfels niet wegnemen. Uiteindelijk stopte ik maar gewoon met het stellen van vragen, waarop toch geen antwoorden leken te zijn. Ik ging natuurwetenschappen, techniek en filosofie studeren en eindigde als agnosticus, maar beschouwde mezelf nog steeds als Joods.
Onder de oppervlakte sluimerden de vragen: Wie ben ik? Kan ik God kennen? Wat komt er na de dood? Kan ik zeker weten dat mijn zonden zijn vergeven? Juist door het lezen van Romeinen 3:23 kwamen deze vragen weer naar boven.

Door Joden, voor Joden
Ondertussen had mijn collega al vijf gemeenten gemobiliseerd om voor mij te bidden. Het was dus niet verbazingwekkend dat God tot mij begon te spreken. Al snel deed ik mijn volgende ontdekking: Dit Boek was geschreven door Joden en ging over Joodse zaken. Het Boek dat anti-Joods zou moeten zijn, was geschreven door en voor Joden! Waar ik wel enorme moeite mee had, waren de gedeelten waar Jesjoea God werd genoemd.
'Nou, wat denk je ervan?,' vroeg mijn collega een paar maanden later. 'Ik denk dat Jezus best de Messias zou kunnen zijn,' luidde mijn antwoord. 'Denk je dat?', en hij voegde eraan toe: 'Je moet het wel met je hele hart zeker weten'. Ik weet niet wat er toen met mij gebeurde, maar ik schreeuwde: 'Nee, ik wil het niet!' Woest rende ik naar mijn kantoor en smeet de deur dicht. Ik wilde die man nooit meer zien!

De volgende dag stapte hij naar binnen alsof er niets aan de hand was. Zoals gewoonlijk ging hij met zijn lunchpakketje tegenover mij zitten. Hij praatte over van alles en nog wat, maar sprak met geen woord over het geloof of Jesjoea. Dat ging ongeveer zo een maand door en ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen.
Ondertussen sprak de Heere wel tot mijn hart: 'Louis, je kent nu de waarheid, wat ga je ermee doen? Waarom loop je ervoor weg?' Ik kwelde mezelf een maandlang met deze vragen, totdat ik het uiteindelijk opgaf. 'Heere, zo is het genoeg!'. Hierna knielde ik naast mijn bed en vroeg Jesjoea om in mijn hart te komen. Ik herinner me nog dat ik een intense vrede ervoer, die ik nergens anders en niet eerder had ervaren.

Onbegrensde liefde
De ijver van mijn collega om mij met de Messias bekend te maken, heb ik eigenlijk pas goed begrepen nadat ik het prachtige Bijbelboek Hosea had gelezen. Het toont ons Gods onbegrensde liefde voor Zijn volk. Het was ook deze liefde die mijn collega stimuleerde om het niet op te geven.
En we mogen zo dankbaar zijn dat het ook niet ophoudt bij Romeinen 3:23, maar dat de volgende verzen luiden: '... en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God'."

Dit artikel is aangeleverd door Stichting Israël en de Bijbel. Het doel van de stichting is: Joodse mensen bekend maken met hun Messias door wereldwijd tweetalige Bijbels te verspreiden. Daarnaast geeft Israël en de Bijbel onderwijs over Gods plan met Israël door middel van lezingen, IB Magazine en online studiemateriaal. Bestel een gratis proefnummer.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Onderzoekster bezorgd over vormingsproces refojongeren

"Ik denk dat de identiteit van reformatorische (v)mbo-jongeren niet zo sterk is. Ik zie dat er verbondenheid is, maar het onderzoek toont ook aan dat dit oppervlakkig is en vaak afhankelijk van het gezag van ouders en catecheten." Dit stelt Elsbeth Visser-Vogel (33) op basis van onderzoek onder (v)mbo-jongeren. Visser constateert in het Reformatorisch Dagblad dat voor mbo-leerlingen en mbo-studenten de mening van anderen erg belangrijk is. "Ze kijken naar de mening van belangrijke mensen binnen de reformatorische gemeensc...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.