hel

God

22 september 2017 door Refoweb.nl

"Wij hoeven de hel en de angst voor de hel niet te overwinnen"

"Ik bid of God dat wil veranderen, maar na mijn gebed ga ik iets anders doen en dan ben ik God alweer vergeten en ik bid ook altijd met tegenzin. Hoe moet ik dan bekeerd worden? Wil God ook zo’n zondig, onecht gebed van mij verhoren?," wil een vragensteller op Refoweb.nl weten. Hij of zij verwijst ook naar de hel. Pieter Oskam is diaconaal zorgverlener en geeft antwoord.

Toen Oskam de vraag las, moest hij denken aan de gelijkenis over Lazarus die beschreven staat in Lukas 16. "In deze gelijkenis vertelt Jezus hoe eerst de bedelaar Lazarus sterft, gevolgd door een rijke man. Lazarus was in de hemel, terwijl de rijke man zijn ogen opendeed in de hel. De rijke man vroeg of Lazarus vanuit de hemel water kon brengen, want hij leed vreselijke pijn in de vlammen van de hel. Vanuit de hemel komt als reactie dat er een grote kloof is met de hel, waardoor er geen verkeer tussen deze beide mogelijk is. Daarop stelt de rijke man de vraag om dan Lazarus naar de aarde te laten terugkeren om de vijf broers van de rijke man te waarschuwen, zodat ze hun leven kunnen beteren en niet ook in de hel terecht zullen komen. (...) Lazarus wordt níet naar de aarde gestuurd om de mensen te waarschuwen voor de hel, want: 'Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren' (Luk. 16:29). 

Uit het verband van de gelijkenis blijkt dat Jezus de Farizeeën er op wijst dat ze er geen oog voor hebben dat de Wet en de Profeten gericht zijn op de komst van Jezus als de Messias. Inmiddels is Gods openbaring nog helderder geworden en hebben wij naast de Wet en de Profeten ook het Nieuwe Testament met de Evangeliën en de Brieven waaruit duidelijk wordt dat Jezus de Zaligmaker en Redder van de wereld is, Die bekering en vergeving van zonden geeft (Hand. 5:31). We worden opgeroepen om Gods Woord te gehoorzamen, er naar te luisteren. Als wij niet naar het Woord van God luisteren zullen we ons ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Openbaringen en visioenen buiten de Bijbel om zijn daarmee ook niet de normale manier waarop God werkt. Al zou ik niet willen zeggen dat God dit nooit meer zou kunnen gebruiken, we moeten dan wel alles toetsen aan de Bijbel.

Mijn vraag aan jou is of je de Bijbel leest met het oog op Jezus, of dat je net als de Farizeeën vast zit in je eigen gedachtepatroon over wat God van je vraagt. Je geeft aan dat je bang bent om naar de hel te moeten, maar niet kunt geloven en er in je leven niets verandert. Jezus overwon de hel, wij hoeven de hel en de angst voor de hel niet te overwinnen, dat zal ons als mens ook niet lukken. Zo is het ook met het geloof zelf, dat is niet iets dat je zelf kunt maken. De goede boodschap is echter dat God Zelf naar ons als zondige mensen is toegekomen. Lees de Bijbel eens biddend met de wetenschap dat God daarin tot jou spreekt en zegt dat Hij jouw Zaligmaker wil zijn."

Lees hier de volledige beantwoording van Pieter Oskam.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher