Piet Vergunst

God

20 september 2017 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Na het sterven naar de Meester toe

"Wie op aarde in de woorden van de Heere Jezus de stem van de Meester hoorde, mag na het sterven bij die Meester zijn. Altijd in Zijn nabijheid," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend naar aanleiding van het overlijden van zijn vader.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Even dacht ik eraan dit ‘In memoriam’ zelf te schrijven, maar nee, dat moet zijn vriend doen die hem geestelijk zo nabij was, in het verleden al in tijden van diep verdriet en vragen over Gods leiding, zijn vriend die zijn hart kon lezen. En tegelijk, als je gedachten bezet zijn met hoe de Heere tot het einde over Zijn kind en knecht waakt, met hoe de engelen op aarde hun werk verrichten, kun je even niet schrijven over ‘Kerk 2025’, ook al komt de synode morgen bijeen.

Dan concentreert heel het kerkelijke leven zich rond een sterfbed op wat de tijd verduurt: Zondag 1, de enige troost, die in het leven al realiteit werd: eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus, volkómen betaald met Zijn kostbaar bloed voor ál mijn zonden, geen haar van mijn hoofd… Als de zieke het zachtjes mee opzegt en met het woordje ‘Schit-te-rend’ zijn hart laat spreken, hoor je geen sterker pleidooi voor alle christelijke scholen om blijvend de catechismus te laten leren, om over de prediking vanuit de catechismus maar te zwijgen.

Vissers van mensen
Meer dan iemand anders heb ik m’n vader horen spreken over ‘de Meester’. Het was een aanduiding zonder persoonlijk voornaamwoord. Voor hem was de hemel ‘de plaats waar de Meester is’. Zijn overleden broer (ook dienaar van het Woord) was in zijn verwoording niet in de hemel, was niet verlost van zonde en pijn, maar ‘Arie is al 35 jaar bij de Meester’. Verlangen naar de Meester, dat klonk erin door. Daar zal God álles zijn, en in allen.

Ongetwijfeld heeft dat te maken met roeping. Als Jezus bij het graf van Lazarus Zijn heerlijkheid openbaren gaat, zegt Martha tegen haar zuster: ‘De Meester is er, en Hij roept u,’ zoals Hij allen die Hij uitzendt in de evangeliedienst, eerst geroepen heeft. Hoe sterk die roeping meegaat, kan tot in de laatste levensdagen blijken, als de herinnering levend wordt. ‘Ik zal u visser van mensen maken.’ Kun je tot een schonere dienst geroepen zijn als je zo je leven overziet en omkijkt? Het geeft de last van elke ambtsdrager in elk geval een bodem, een fundament én het maakt de last licht. Zijn juk, het is zacht, echt waar.

Nee, je kunt niet de Heere Jezus de Meester noemen en zonder gerichtheid op Zijn woorden en zonder zelfverloochening je eigen weg vervolgen.

Gehoorzaamheid
De Meester roept, en dat vraagt om gehoorzaamheid, een woord dat uit ons kerkelijke en geestelijke vocabulaire nooit verdwijnen mag. Omdat die Meester Zelf gehoorzaam was aan de Vader, in alles, zelfs in de donkerste nacht. ‘Zie, Ik kom (…), Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.’ (Ps. 40) Juist uit wat Hij leed, leerde Jezus gehoorzaamheid – en die weg geldt ieder die aan de Meester verbonden is.

Nee, je kunt niet de Heere Jezus de Meester noemen en zonder gerichtheid op Zijn woorden en zonder zelfverloochening je eigen weg vervolgen. Lang hadden de discipelen het nodig om dat te leren, zelfs Johannes en Jakobus (Mark. 10): ‘Meester, geef dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand, in Uw heerlijkheid.’ Toen zei Hij hen dat de Zoon des mensen gekomen is om te dienen, om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen.

Dat dienen hoort bij het volgen van de Meester. ‘Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.’ (Joh. 13) Kort voor Zijn lijden moest deze intieme kring van leerlingen deze geloofsles opnieuw voorgedaan worden.

Je leven verliezen
De stem van de Meester horen is ook delen in Zijn lijden. (Wat zijn de vier evangeliën meer dan een beschrijving van Jezus’ leven.) ‘Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (…) Wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en het Evangelie, die zal het behouden.’ (Mark. 8:34)

Dan maakt de Heere Zijn werk af, dan sluit de levenscirkel zich als in de laatste dagen op aarde die sterke roeping door de Meester het hart vervult: ‘Ooit sprak Hij met kracht: ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.’ En nu is die verhoging heel dichtbij.’ Dat is Markus’ evangelie: wie zijn leven verliest, die zal het behouden; wie zichzelf leert verloochenen, die zal verhoogd worden, maar wie heel de wereld denkt te winnen, die zal juist schade lijden aan zijn ziel."

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Lees hier zijn volledige artikel en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher