gebed

Na Troonrede 24 uur gebed voor Nederland

19-09-2017 door De Kroonbede

We geloven dat gebed Nederland kan veranderen!, schrijven de initiatiefnemers van De Kroonbede. Dit is een initiatief van Haagse kerken rondom Prinsjesdag voor politiek Den Haag.

Nieuw dit jaar is het 24h gebed op Prinsjesdag. "Onze Koning zal (waarschijnlijk) de Troonrede eindigen met de woorden: 'U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden'. Christenen slaan op Prinsjesdag de handen in één. Ons verlangen is de politiek te zegenen met de liefde van Jezus, zodat de keuzen die worden gemaakt in de politieke hoofdstad van Nederland leiden tot een barmhartige samenleving."

Het 24h gebed is op 19 en 20 september. Een Haagse kerk of organisatie zal 1 uur voor zijn of haar rekening nemen en bidden voor Nederland. Thema’s waarvoor gebeden wordt zijn: wereld, land en stad. Het 24h gebed zal op woensdag 20 september om 12:30 wordt afgesloten door voorgangers/dominees uit Den Haag en ambtenaren van de Rijksoverheid en gemeente Den Haag.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Na Troonrede 24 uur gebed voor Nederland
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!