Roel Kuiper daagt christelijke scholen uit

15-09-2017 door LVGS, TU Kampen en Verus

Christelijke scholen worden uitgedaagd te laten zien waar ze voor staan. Er is nieuwe aandacht voor vorming van leerlingen, de identiteit en kwaliteit van onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid van scholen. Dit alles gaat niet zonder pedagogische, onderwijskundige en theologische bezinning.

Onder leiding van prof. dr. Roel Kuiper (Leerstoel christelijke identiteit, Theologische Universiteit Kampen) hebben scholen die verbonden zijn aan het LVGS - gereformeerd, evangelisch en protestants-christelijk primair en voortgezet onderwijs - hieraan gewerkt in een project met de naam ‘identiteit als sterk merk’. Het resultaat, verwoord in twee publicaties, wordt op 22 september gepresenteerd. Kuiper presenteert het boekje Mensen kunnen bloeien. Een basistheorie voor christelijk onderwijs. Dr. Wolter Huttinga (theoloog, LVGS-Verus-onderzoeksplaats) presenteert een daarbij behorende theologie, met de titel Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk.

Beweging van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs
Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS: “In de scholen die met elkaar samenwerken onder de vlag van ‘Identiteit als sterk merk’ was behoefte explicieter te verwoorden hoe de eigen identiteit doorwerkt in een pedagogisch-onderwijskundige visie, in hoe je een school organiseert en hoe deze haar plek inneemt in de samenleving. De twee publicaties laten in dat opzicht inspirerende en bruikbare uitkomsten zien. Wij willen hiermee graag bijdragen aan een bredere beweging van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. De samenwerking met zowel de Theologische Universiteit in Kampen als Verus staan in het teken daarvan.”

LVGS- en Verus-leden, maar ook andere geïnteresseerden uit het onderwijs, zijn van harte welkom om bij de presentatie op 22 september – vanaf 13:30 uur, de Passie Utrecht – aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie.

Foto: TU Kampen

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Roel Kuiper daagt christelijke scholen uit
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!