wetenschap

Historicus: Wetenschap zal religie niet verdrijven

14-09-2017 door Jeffrey Schipper

Wetenschap zal geloof niet verdrijven. Sterker nog, religieuze groepen hebben het nodig om te overleven. Dit schrijft historicus Peter Harrison volgens Geloof & Wetenschap in het webmagazine Aeon.

Harrison stelt dat de verwachting dat de opkomst van wetenschap de ondergang betekent van religie niet lijkt uit te komen. In West-Europa daalt het aantal gelovigen en in de VS is het aantal atheïsten op recordhoogte (al is dat niet meer dan 3 procent van de bevolking), maar wereldwijd is er juist een toename van religie.

De historicus vindt het zorgelijk dat in deze tijd wetenschap onder vuur ligt. Daarom eindigt hij met een oproep aan het wetenschappelijke kamp: stop met het gefabriceerde idee dat religie een vijand is, of dat wetenschap noodzakelijkerwijs tot een seculiere maatschappij zal leiden. De wetenschap heeft volgens hem religieuze mensen met een positieve houding tegenover wetenschap namelijk hard nodig.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Historicus: Wetenschap zal religie niet verdrijven
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!