Ds. A. J. Mensink

God

14 september 2017 door Ds. A. J. Mensink, De Waarheidsvriend

De Reformatie en de Gereformeerde Bond: twee handen op één buik

"Wie de 105 jaargangen van De Waarheidsvriend digitaal doorzoekt op de meest voorkomende persoonsnaam, komt uit bij Johannes Calvijn. Op de tweede plaats staat Maarten Luther. Dat Calvijn de eerste positie inneemt, zal niemand verrassen," schrijft ds. A. J. Mensink in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Want de Gereformeerde Bond en de Reformatie (vooral de calvijnse reformatie) lijken wel zo ongeveer twee handen op één buik. Zowel in onze naam als in onze missie drukken we uit dat de gereformeerde reformatie en haar belijdenis de bron en het oriëntatiepunt van ons bestaan en werk zijn. Natúúrlijk beroepen we ons op de Reformatie.

Natúúrlijk? Zo gebruikelijk is een beroep op de Reformatie niet (meer). Wie gaat er preken en zegt tegen de gemeente: ‘Calvijn zegt…’. Vroeger konden we met een uitspraak van Calvijn onze boodschap kracht bijzetten. Hetzelfde gold voor Luther, Bucer, à Brakel, Smijtegelt en Kohlbrugge.
Mij overkwam het meer dan tien jaar geleden al op de Veluwe dat iemand mij na een dienst waarin ik Smijtegelt had geciteerd, tegen me zei: ‘Wat mutte wi’j met dat oale spul?’ Komt een beroep op de Reformatie nog aan, en óver bij een tijdgeest die ahistorisch en anti-traditioneel is, ook in de kerk? Het antwoord op die vraag raakt het hart van onze beweging en onze missie.

Het gaat hierna over twee dingen. In de eerste plaats over de formele kant van het beroep op de Reformatie (een verantwoording van het ‘waarom’) en in de tweede plaats over de materiële kant van dit beroep (een bezinning op het ‘wat’). Het lijkt me dat over het tweede.

Waar de kerk van Rome zich voortdurend op de traditie beriep, beriepen de reformatoren zich op de Schrift.

Sola scriptura
We beroepen ons, ook vandaag, té direct op de Reformatie, zonder bezinning op de vraag of het wel duidelijk is waaróm we dat doen, met welk recht, met welke pretentie. Want de Reformatie is niet zomaar het einde van alle tegenspraak, ook Calvijn niet.

De eerste vraag die je namelijk kunt stellen, is of het wel reformatorisch is om je op een of de reformatie te beroepen. Hét oerreformatorische adagium luidt immers: sola Scriptura. Waar de kerk van Rome zich voortdurend op de traditie beriep, beriepen de reformatoren zich op de Schrift. De kerk is gebouwd op het Woord van God en niet op inzichten en geschriften van mensen.

In artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt de kerk dat men geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk mag stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid van God, noch het grote aantal, noch de oudheid, noch de concilies, decreten of besluiten.

Christus regeert Zijn gemeente door het Woord. Aan dat Woord is de gemeente gebonden, door dat Woord wordt zij tot haar Koning teruggeroepen. Nu, dat kan geen mens tegenspreken. In ieder geval beroepen wij ons niet op de Reformatie zoals Rome zich beroept op de traditie, die voor haar canoniek gezag heeft.

het geloof van de Reformatie is geen variatie van het katholieke geloof, maar een van de duidelijkste expressies van het katholieke geloof.

Traditie
Tegelijk kunnen we niet om de traditie heen. Wij moeten niet van het ene uiterste in het andere vallen, namelijk van een rooms- katholiek traditionalisme in een dopers atraditionalisme. De manier waarop de doperse reformatie het Sola Scriptura huldigt, doet geen recht aan de historische weg waarin de Heilige Geest de kerk leidt. Artikel 7 mag dan gezegd hebben dat concilies, decreten en besluiten (en ik vul aan: belijdenissen) geen gezag hebben als dat van de Heilige Schrift, de Reformatie kent aan concilies en belijdenissen wel waarde toe. In de Institutie wemelt het van verwijzingen naar kerkvaders als Ambrosius, Cyprianus en Augustinus.

Hier stuiten we op een kernmoment, namelijk dat van de katholiciteit van de kerk. De Reformatie zelf wilde niet anders dan mét heel de kerk terugkeren naar het werkelijk katholieke geloof van de kerk der eeuwen. Terug naar de oudchristelijke belijdenissen en uitspraken van de oecumenische concilies. Terug naar het geloof van de kerk zoals haar dat vanuit de Schrift gegeven is.

Ik weet: er zijn meerdere visies op de Reformatie in omloop, maar naar mijn overtuiging ging het de Reformatie om de katholiciteit van de kerk en haar prediking. Een beroep op de Reformatie is daarom niet anders dan een roep om katholiciteit. Het is een roep om af te sterven aan wat niet katholiek is, maar wat erbij gekomen is aan menselijke leer en praktijk. Het is een pleidooi om inhoudelijk verbonden te zijn en te blijven aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Als ik het een beetje spannend mag zeggen: het geloof van de Reformatie is geen variatie van het katholieke geloof, maar een van de duidelijkste expressies van het katholieke geloof. Het katholieke geloof op z’n best."

Ds. A. J. Mensink wordt predikant van de hervormde gemeente te Elburg en is voorzitter van de Gereformeerde Bond. Lees hier het volledige artikel en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
Vakanties
Hier adverteren?

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Staatssecretaris ChristenUnie weer aan het werk na het overlijden van zijn dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis is weer aan het werk. Hij was een aantal weken afwezig na het overlijden van zijn jongste dochter Julia. Op Twitter bedankt hij de mensen voor de berichten die hij kreeg na haar plotselinge dood, meldt onder andere het ANP."Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm."De 18-jarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze w...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:

Terugluisteren: ex-burgemeester Frans de Lange over zijn werk als internetevangelist

Frans de Lange gaf zijn baan als burgemeester van Elburg op om aan de slag te gaan als directeur van zendingsorganisatie Global Rize. Een stap waar hij lange tijd voor heeft gebeden. Hij sprak hierover met Groot Nieuws Radio.De Lange: "Ik probeer mijn hart nauw aangesloten te houden op de Heer. Zo ga ik in de weg die de Heer voor me heeft. Ik had in het ambt van burgemeester kunnen doorgaan. Het lag ook voor de hand dat ik naar een grotere gemeente zou gaan, maar in mij groeide steeds meer het verlangen om bezig te zijn met...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher