ChristenUnie

Waarom ChristenUnie motie over verhoging eigen risico niet tegenhoudt

13-09-2017 door Jeffrey Schipper

Een voorstel van de oppositie om het eigen risico in de zorg volgend jaar in elk geval niet te verhogen, krijgt niet de steun van de Tweede Kamer. De motie kreeg vanmiddag bijval van 73 Kamerleden, 75 volksvertegenwoordigers stemden tegen, meldt het ANP.

De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet stemden tegen het voorstel. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de kwestie aan de formatietafel regelen. CDA en ChristenUnie willen het eigen risico verlagen.
Onlangs kwam naar buiten dat het eigen risico volgend jaar van 385 naar 400 euro gaat. De zorgtoeslag zal dan ook met 130 euro stijgen. Beide maatregelen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Op de website van de ChristenUnie legt partijleider Gert-Jan Segers uit waarom ook zijn partij tegen de motie stemde: "de onderhandelingen vragen van de onderhandelende Kamerfracties om terughoudendheid om in de Kamer stappen te zetten bij onderwerpen die aan de onderhandelingstafel besproken worden. Wat onderwerp is van onderhandelingen, kan niet via moties al worden ‘geregeld’. Wie onderhandelt, kan niet op twee borden tegelijk schaken, schreef ik eerder al. Dat geldt ook voor moties over verlaging van het eigen risico en zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Voor deze en andere onderwerpen geldt dat alle vier de onderhandelende partijen tegen moties hebben gestemd die deze onderwerpen aangaan. Niet omdat wij of één van de andere partijen van standpunt zijn veranderd. Wel omdat we deze onderwerpen aan de onderhandelingstafel bespreken en er pas overeenstemming is als er een regeerakkoord is."

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Waarom ChristenUnie motie over verhoging eigen risico niet tegenhoudt
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!