Daniël van Deutekom

Christelijke vlogger stoort zich aan discussiërende en ruziënde christenen

13-09-2017 door Jeffrey Schipper

Christenen die elkaar demoniseren en beschuldigen van "het verkondigen van valse leer". Daniël van Deutekom ziet het te vaak. Via Facebook pleit de christelijke vlogger voor een open en publiekelijk debat. "Kunnen de grote mannen niet eens om te tafel gaan zitten in een publiekelijk debat en wat van die breekpunten uiteenzetten?," vraagt hij zich af.

Ter illustratie noemt hij een aantal hete hangijzers die onder christenen voor veel hete hoofden en koude harten zorgen, waaronder de doop, hemel/hel, evolutie/schepping en homoseksualiteit. Daniël: "De meeste visies hebben best wel een goede Bijbelse en historische onderbouwing. Echter, veruit de meeste mensen zijn niet bewust van de argumenten van de mensen met wie ze het oneens zijn. Omdat ze zich niet verdiept hebben in de 'tegenpartij', verlagen vele mensen zich (voornamelijk op Facebook) tot het 'christelijk uitschelden', want wat men niet begrijpt, moet wel gek zijn. In plaats van dat men probeert de ander te begrijpen en zo een brug te slaan, nemen veel mensen aanstoot, en smijten ze met termen als: 'misleiding!', 'dwaalleer!', 'in de laatste dagen komen valse profeten zoals jou, zegt de Bijbel!', 'je moet gered worden, anders ga je naar de hel!', 'bekeer je!', etc."

Hij spreekt de hoop uit "dat we als christenen in Nederland vaker de onderlinge dialoog aan kunnen gaan, met respect voor (de mening van) de ander. Ik heb zo nu en dan zo'n dialoog gevoerd met mensen met wie ik het totaal niet eens was. Beiden parkeerden we eventjes onze emoties, en voerden we een volwassen gesprek. Soms veranderde ik van veel van gedachten naar aanleiding van zo'n dialoog. Soms weinig. Soms werd ik bevestigd in mijn visie. Soms veranderde de ander van mening. Soms ook niet. Feit is wel dat zo'n gesprek - zolang de emoties lekker thuis blijven - ALTIJD opbouwend voor jezelf en de ander is, omdat je de ander beter gaat begrijpen, en de ander jou beter begrijpt."

Daniël citeert Romeinen 12:18, 'Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.' "Ik geloof dat de Bijbel ons oproept om - voor zover het in onze macht ligt - in vrede te leven met IEDEREEN. Dus ook met de mensen die voor ons waarschuwen. Maar ook met de mensen met wie wij het flink oneens zijn. Als we dat nou allemaal eventjes zouden toepassen binnen de kerk, dan geloof ik dat er nog eens mooie dingen uit voort zullen komen."

Lees hier de volledige hartenkreet van Daniël van Deutekom.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Christelijke vlogger stoort zich aan discussiërende en ruziënde christenen
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!