taalgebruik

Dagelijks leven

12 september 2017 door Jeffrey Schipper

Taaldocent: “Dood en leven liggen op onze tong”

“Onlangs vertelde een meisje in tranen dat haar moeder kanker heeft en dat tot haar verdriet vaak met deze ziekte wordt gescholden.” Sjors van der Kraan is gastdocent VO/MBO namens KlasseTaal. Voor de klas maakt hij zijn leerlingen ervan bewust hoe mooi en lelijk taal kan zijn. Waarom wijst hij hierop en wat wil hij hiermee bereiken? CIP.nl stelt de docent een aantal vragen.

De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. Vloeken is het misbruiken van de naam van God of van Jezus. Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam, spreken we van godslastering of blasfemie.

Wat houdt KlasseTaal in en wat is jullie doel?
“We zijn een onderwijsondersteunende organisatie. Iedere dag trekken we op met leerlingen en studenten en denken we met hen na over het mysterie en de kracht van taal. Leerlingen vertellen vanuit hun eigen ervaringen hoe het is om gekwetst te worden. Zo hoorde ik onlangs over een autistische jongen die regelmatig als autist wordt uitgescholden. Een jongen gaf aan het woord ‘val dood’, heftig te vinden. Zijn vader overleefde een val niet tijdens zijn werkzaamheden in de bouw.” Sjors benadrukt dat KlasseTaal niet alleen de negatieve kant van taal wil laten zien, maar vooral wil benadrukken hoe mooi taal kan zijn. Taal is de belangrijkste interactie tussen mensen. Daarom is het goed en relevant hierover expliciet in de les na te denken.

Je staat fulltime voor de klas om die mooie kant van taal te laten zien. Wat valt je op?
“Tijdens mijn werk kom ik twee soorten klassen tegen,” maakt Sjors duidelijk. “In veel klassen zitten leerlingen die lijken voortdurend met elkaar in gevecht te zijn. Men valt elkaar aan op allerlei gevoelige zaken als: afkomst, huidskleur, handicaps, ziektes, uiterlijk geaardheid enz. Er ontstaat een soort strijd. En aan het einde van een wedstrijd houd je altijd twee groepen over: een winnaar en een verliezer. Samen denken we na over de vraag wie zich aan het einde van de dag een verliezer voelt. Het antwoord is voor hen al snel duidelijk: iemand die bijvoorbeeld wordt gepest of zich niet serieus genomen voelt.

Maar ook een andere vorm is mogelijk. Een klas waar je welkom bent zonder dat het uitmaakt wie je bent, hoe je eruit ziet en waar je vandaan komt. De vraag is: hoe kun je dat bereiken? Dat snappen leerlingen drommels goed. Leerlingen hebben door dat als respect in taal en gedrag toeneemt dit positieve gevolgen heeft voor de veiligheid in de klas. Dat is een wetmatigheid. Hoe meer respect, hoe meer veiligheid. Het voordeel hiervan is, dat je meer jezelf durft en kunt zijn. Ook ga je met een beter gevoel naar school en ga je respectvoller met elkaar om.”

"Onlangs vertelde een meisje in tranen dat haar moeder kanker heeft en dat tot haar verdriet vaak met deze ziekte wordt gescholden."

Op welke wijze maak je je leerlingen daarvan bewust?
“Aan de hand van een Prezi-presentatie probeer ik dat via filmpjes, vragen, stellingen en afbeeldingen duidelijk te maken. Zo toonde ik recent een video waarop te zien is hoe jongeren elkaar uitschelden. In het filmpje zien ze dat vloeken en schelden in alle leeftijdscategorieën voorkomt. Daardoor zien leerlingen dat dit gedrag niet gebonden is aan een bepaalde leeftijd. Ze krijgen vervolgens de vraag hoe zij het zouden vinden om in zo'n sfeer te leven of te werken. Dat vinden ze uiteraard niet bepaald gezellig.

Ook probeer ik de manier waarop mensen elkaar kwetsen zoveel als mogelijk uit de abstractie te halen door scheldwoorden een gezicht te geven. Zeg maar: vlees en bloed! Denken bijvoorbeeld aan woorden als tyfus, tering of cholera. De meeste leerlingen denken dat een ziekte als tering niet meer bestaat. Dan laat ik met plaatsjes zien dat het wel degelijk voorkomt in bijvoorbeeld krottenwijken in India en dat die ziekte tegenwoordig tuberculose heet. De foto's laten zien dat kinderen ziekten als cholera en tyfus kunnen oplopen als ze op vuilnisbelten op zoek gaan naar eten en drinken. Maar ook een ziekte als ‘kanker’ maken we bespreekbaar. Een gevoelig onderwerp, is mijn ervaring. Tijdens de les probeer ik het persoonlijk te maken door de klas te vragen wie in de omgeving mensen kent die kanker hebben (gehad). De vraag wordt nog persoonlijker als wie het op dit moment meemaakt! Het maakt leerlingen ervan bewust wat deze scheldwoorden aan emoties kunnen losmaken.”

Jullie merken een toenemende behoefte aan gastlessen over taal op. Hoe verklaar je dat?
“Scholen geven aan dat er een behoorlijke taalverruwing gaande is en dat sociale media daarbij een belangrijke trigger zijn,” merkt de docent op. “Zo is er in een WhatsApp-groep weinig tot geen sociale controle en is het lastig te traceren wie zich daar misdraagt. Sociale media verlagen de drempel om iemand heel negatief af te schilderen.” Scholen geven steeds vaker aan om taal en respect tijdens de lessen expliciet aan de orde te stellen.

"ik wijs leerlingen graag op de vrucht van de Geest uit Galaten 5. Als je daarin wil groeien kan het niet anders dan dat je ook in taal en gedrag verandert."

Jullie lessen zijn gebaseerd op het christelijk geloof. Hoe komt dat tot uiting?
“God geeft in Zijn Woord aan dat we rekening houden met onze naasten en hen liefhebben. Met leerlingen denken we hierover na wat dat concreet inhoudt! Op christelijke scholen geef ik dan ook aan dat God principes aanreikt om hier goed mee om te gaan. Denk aan het derde gebod: Gij zult den Naam van de Heren uw God niet ijdel gebruiken. “De apostel Paulus gaat hier ook op in, in zijn brief aan de Thessalonicenzen door de gemeente een spiegel voor te houden. 'Welke woorden gebruik je?' Daarnaast wijs ik leerlingen graag op de vrucht van de Geest uit Galaten 5. Als je daarin wil groeien kan het niet anders dan dat je ook in taal en gedrag verandert. Dood en leven liggen op onze tong, zegt Spreuken.”

Sjors herinnert zich een gesprek na afloop van een les op een niet christelijke school. “De klas had ik de vloek 'gvd' uitgelegd. De leerlingen ontdekten dat ze door middel van die vloek Iemand aanspreken met wie ze totaal geen band hebben, of willen hebben. Na afloop van de les kwam een jongen naar mij toe met de opmerking: ‘Meneer denkt u dat God bestaat?’ Toen ik hierop bevestigend antwoordde, vroeg hij: 'Denkt u dat Hij kan doen wat ik vraag (de jongen verdoemen, red.)?’ Vervolgens zei ik dat als God in staat is om de aarde te scheppen Hij dat ook kan. 'Dan denk ik dat het beter is om dit woord niet langer te gebruiken,' zei hij. ‘Stel dat Hij wel bestaat, dan heb ik een probleem!’ Samen hebben we hierover nog even doorgepraat.

Bewustwording! Daar gaat het om in onze lessen. Niet met het opgestoken vingertje vertellen wat ze wel én niet mogen zeggen. Dat werkt niet. Samen hardop nadenken over taal en de verschillende kanten daarvan belichten. Graag neem ik leerlingen mee op de reis van het mysterie van de taal, een prachtig communicatiemiddel. Maar wel belangrijk om erover na te blijven denken. Een gouden regel daarbij is: ik doe bij anderen niet wat ik zelf ook niet wil. Maak regelmatig tijd voor een complimentje. Let maar eens op wat dat met mensen doet!”

Lees hier meer over het werk van KlasseTaal.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...