Peter Tsukahira

God

08 september 2017 door Michiel Steenwinkel, CGI Holland

Israëlische voorganger: "Als ik Nederland zou wonen, zou ik Kerst vieren"

"Het is goed dat christenen zich verdiepen in de geestelijke betekenis van de Bijbelse feesten als Pesach en Sukkot, maar als we dit niet op een goede manier toepassen, lopen we het gevaar een sekte te worden. Terwijl God juist de hele Kerk wil revitaliseren door de Bijbelse feesten."

Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

Aan het woord is Peter Tsukahira, voorganger van de Messiaanse gemeente Kehilat HaCarmel in Haifa. Tsukahira was van 1 tot 3 september hoofdspreker op het jaarlijkse Israëlweekend van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ). De conferentie werd gehouden op conferentiecentrum De Betteld in Zelhem. Ook gaf hij er een workshop voor Nederlandse voorgangers.

In heldere woorden gaf hij aan wat hij als voorganger in Israël vindt van het feit dat een groeiende groep evangelische christenen de sabbat houdt en Joodse gebruiken overneemt. Aan de hand van I Korinthe 9:19-23 legde hij uit hoe de apostel Paulus zelf omging met dit soort discussies. Hij werd een Jood voor de Joden om hen te winnen en werd voor degenen die zonder wet zijn als zonder wet om hén te kunnen winnen, met behoud van het naleven van de ‘geest van de wet’ (Rom 8) van Christus.

Daarin zit voor Tsukahira de sleutel tot een ontspannen manier om met de discussie over gebruiken en feesten om te gaan. "Als ik in Israël ben, hou ik de sabbat. Ook vier ik daar de Bijbelse feesten omdat dit de nationale feestdagen zijn. Wij volgen de Bijbelse feesten omdat we ons volk willen bereiken. Als ik in Nederland zou wonen, zou ik Kerst vieren omdat dit door iedereen wordt begrepen als de geboortedag van de Messias. Ondanks de heidense oorsprong van dit feest, is het de gelegenheid bij uitstek om over Hem te vertellen. In zogeheten 'messiaanse kringen' wordt het vieren van Kerst gezien als een vermenging van het bijbelse geloof met afgoderij. Men valt over de datum van 25 december omdat die is gebaseerd op het heidense feest van de zonnewende en de verering van de zon en andere afgoden.

"De geestelijke waarheid van de feesten is te groot om door enkele hobbyisten op zichzelf te worden beleefd."

Als je Kerst eruit gooit, ontneem je jezelf de gelegenheid om mensen te bereiken. Paulus zegt: ik mag alle dingen mag doen, ik ben vrij. Want als ik de Geest gehoorzaam, ben ik vrij. Maar ik beperk mijn eigen vrijheid opdat ik andere mensen kan bereiken."

Sekte
Tsukahira is verheugd dat voor het eerste in 2000 jaar gelovigen uit de volken zich verdiepen in de wortels van hun geloof. "Het zijn de feesten die van de lippen van God komen. Nieuw leven begint te vloeien als we weer in verbinding komen met onze wortels. Als we ons tenminste niet in aparte groepjes isoleren van de rest van de Kerk. Wordt geen sekte die los van alle kerken apart staat. De geestelijke waarheid van de feesten is te groot om door enkele hobbyisten op zichzelf te worden beleefd."

Het belangrijkste feest dat christenen volgens Tsukahira wel zouden moeten vieren, is Pesach. Omdat dit het feest is waarin Jezus het nieuwe verbond sloot. De Kerk heeft alleen het stukje brood en de beker eruit gefilterd en zich zo losgemaakt van de rijkdom van Pesach. "De rijke symboliek wijst allemaal op het verlossende werk van Jezus."

Romantische Israëlliefde
Als Messiaans voorganger van Japans-Amerikaanse origine neemt Tsukahira een bijzondere plek in binnen Israël. Hij is betrokken bij verzoening van Joden en Arabieren die elkaar vinden in de Messias. Daarnaast kent hij de vijandigheid binnen het jodendom tegenover Joden die geloven dat Jezus de Messias is. En dat maakt het gesprek met christenzionisten ook weer lastig omdat zij op goede voet staan met orthodoxe Joden.

"Veel evangelische christenen lopen weg met de orthodoxen die bezig zijn met plannen voor de herbouw van de Tempel. Het Tempelinstituut krijgt veel geld van evangelische christenen. Maar wij als Messiaanse Joden zullen nooit hand-in-hand naar die Tempel oplopen. Wij hebben geen tempel meer nodig om te bidden en te offeren, want Jezus is ons Offerlam, voor eens en voor altijd.

Sommige christenen hebben een romantische liefde voor Israël. Een symptoom daarvan is dat ze sjofars gaan blazen en Joodse gebruiken overnemen. Een zekere mate van romantiek is mooi in de liefde voor het land en volk Israël, maar deze romantische liefde moet uitgroeien tot een volwassen liefde. Israël is een zondige natie, ook al heeft God het na 2000 jaar teruggebracht in het land. En de mensen die hier het best de sjofar kunnen blazen en de gebeden kunnen uitspreken, zijn de grootste vijanden van de Messiaanse gelovigen."

"Wij hebben geen tempel meer nodig om te bidden en te offeren, want Jezus is ons Offerlam, voor eens en voor altijd."

Een ander punt waarmee Tsukahira het moeilijk heeft, is de houding ten aanzien van de Palestijnen in Judea en Samaria. "Wij geloven niet dat de woorden van Jezus ons toestaan de Arabieren als onze vijand te haten. Jezus zei: hou van je vijanden. Wij hebben vaak een andere houding naar Arabieren en moslims dan de religieuze Joden."

Intussen gebeuren er wonderlijke en grote dingen. Een groeiend aantal jonge Israëli’s beginnen zich af te vragen hoe het kan dat de zij niets weten van de grootste Jood aller tijden. Tsukahira ziet met name onder jongeren een openheid hiervoor. Hij schat het aantal Joden in Israël dat in Jezus gelooft (Messiaanse Joden, red.) momenteel op 20.000. "Dat is sinds de tijd van het boek Handelingen niet voorgekomen." Tsukahira koppelde dit gegeven aan Romeinen 11, waar in vers 15 waar Paulus schrijft dat als ‘hun (Joden) verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Tsukahira ziet daarin een geweldige bemoediging voor christenen in deze tijd. Als je denkt dat de dagen van het boek Handelingen bijzonder waren… wacht dan maar totdat Israël weer aangenomen wordt! En dat is volgens hem wat we nu zien gebeuren: overal beginnen gemeenten te ontstaan. "Na 2000 jaar stijgt het geluid van aanbidding op in Israël. Dat is zoveel groter dan vragen over welke feesten je moet vieren of welk voedsel je mag eten."

Het heeft volgens hem geen zin anderen te veroordelen omdat ze geen bepaalde feesten vieren of bepaald voedsel wel eten. "We worden geleid door de Geest, die ons bevrijdt van het oordelen over broeders en zusters. De rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest, zegt Romeinen 8:4."

Tsukahira nodigt christenen van harte uit om Messiaanse gemeenten in Israël te bezoeken en te ondersteunen.

Dit verhaal is aangeleverd door Michiel Steenwinkel van Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Het doel van CGI is: Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiën en gelovigen in Nederland daarbij betrekken. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

'Volgend jaar half miljoen raketten op Israël gericht'

Volgens een aan de Libanese terreurgroep Hezbollah verbonden nieuwswebsite, heeft men in Syrië zo’n 70.000 langeafstandsraketten op Israël gericht staan. Dankzij de voortdurende Iraanse leveringen zullen dit volgend jaar een half miljoen zijn, aldus de pro-Hezbollah site volgens het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Naar verluidt heeft de Syrische president Assad een verzoek van Rusland afgeslagen om de aanwezigheid van de Iraanse proxy te verwijderen. Sterker nog, Assad zou zijn leger opdracht heb...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Bij God is er altijd ruimte voor genade (ook voor soms domme politici)

"Vorige week zondag belde Halbe Zijlstra me op. De volgende dag zou er een voor hem beroerde editie van de Volkskrant bezorgd worden," schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op zijn Facebookpagina. Zijlstra trad af als minister van Buitenlandse Zaken toen de Volkskrant bekend maakte dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met Shell en de Russische president Vladimir Poetin.Segers: "‘Dom, fout, onnodig’, was mijn primaire reactie na zijn uitleg en ik bedacht dat dit hem nog wel een tijd zou achtervolg...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
Vakanties
Hier adverteren?

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Andries Knevel maakt programma over vrouwen die geloof in God combineren met wetenschap

In november 2017 ging Andries Knevel met pensioen. Twee weken later ging hij weer voor twee dagen in de week aan de slag bij de Evangelische Omroep. Dat vertelt hij in EO Visie. Zijn hart blijft kloppen voor televisie. In de programma's waar hij momenteel mee bezig is, zoals De Kapel en Andries TV wil hij "iets van God te laten zien en mensen enthousiast te maken voor Hem. Dat is zo mooi om te doen." "Vorige week hebben we nieuwe afleveringen opgenomen van Andries TV. Ik reed daarna klapwiekend van enthousiasme naar huis." Andries...
CIP+

Christenen moeten geïnteresseerd zijn in de Olympische spelen!

Wat jammer dat sommige christenen bij de Olympische spelen alleen maar zaken als ‘sportverdwazing’ kunnen denken en er het mooie niet van kunnen inzien. Andere christenen kunnen zich oprecht verheugen over jonge mensen die jarenlang enorm geknokt hebben om een mooi resultaat te behalen, en daar ook in slagen (of niet…). Je kunt veel van ze leren als het gaat om je keihard inzetten voor een bepaalde zaak. Die critici die ik net noemde, zijn ook vaak de christenen die graag 1 Timotheüs 4:8 citeren: ‘de oefe...

Jan van den Bosch over zijn ontmoetingen met Billy Graham

Woensdag overleed de bekende evangelist Billy Graham op 99-jarige leeftijd. Als jonge EO-verslaggever ontmoette Jan van den Bosch Graham voor het eerst in Brussel tijdens een grote evangelisatiecampagne, vertelt hij tegenover CIP.nl. Van den Bosch: “Ik was bijzonder onder de indruk van wat hij vertelde en dat veel mensen in het stadion naar voren kwamen om hun leven over te geven aan God. Voor mij was dat destijds vrij nieuw.” Sindsdien heeft Van den Bosch de evangelist verschillende keren in de Verenigde Staten ontmoet....

Deze docu laat de wonderlijke reis van Aukje van de Kamp zien

Op 21-jarige leeftijd liet Carlos alles achter om de armste kinderen van Peru te helpen. Binnen een jaar leek zijn droom vervlogen en had hij slechts nog crackers te eten. Op dat moment begon zijn adoptiemoeder aan een uitzonderlijk avontuur. In deze ontroerende documentaire over het werk van Pan de Vida vertellen Carlos en Aukje van de Kamp hoe haar wonderlijke reis ertoe heeft geleid dat nu dagelijks duizenden kinderen over heel Peru te eten krijgen. Een indrukwekkend verhaal. "God vertelde mij dat ik de mogelijkheid had om in de stad m...