Zendingskinderen ontmoeten elkaar tijdens TCK-weekend

08-09-2017 door MissieNederland

TCK Nederland, een werkgroep van MissieNederland, organiseert van vrijdagavond 29 september tot en met zondag 1 oktober een weekend voor kinderen van zendingswerkers en andere kinderen die in het buitenland zijn opgegroeid: third culture kids (TCK). Het weekend voor 12-19 jarigen heeft als thema ‘Inside Out: the profile of TCK’ en vindt plaats in De Kroeze Danne te Ambt Delden.

Het TCK-weekend is ontstaan vanuit een behoefte aan een ontmoetingsplek voor third culture kids. “Hun situaties zijn heel verschillend. Zo ook de landen waar ze gewoond hebben, het werk dat hun ouders daar deden. Toch herkennen ze elkaar en delen ze een ervaring. Dat schept een band, ze voelen zich thuis bij elkaar. Het is altijd bijzonder om die herkenning te zien bij de jongeren,” vertelt een van de stafleden, die zelf ook een third culture kid was.

Het programma bestaat onder andere uit het samen nadenken over vragen als: Hoe houd je vriendschappen aan met vrienden ver weg? En hoe bouw je hier in Nederland aan nieuwe vriendschappen en aan je vriendschap met God? Wat zijn de mooie en moeilijke kanten van third culture kid zijn? Ook is er tijd voor sport en spel, samen optrekken, muziek en ontspanning.

Juniordag
Naast het weekend voor de tieners, wordt er op zaterdag 30 september ook een TCK-Juniordag gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Klik hier voor meer informatie.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Zendingskinderen ontmoeten elkaar tijdens TCK-weekend
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!