Ds. J. Belder

God

08 september 2017 door ds. J. Belder, De Waarheidsvriend

Hoe houden christelijke jongeren en ouderen elkaar vast?

"Jongeren en ouderen leven dikwijls in eigen werelden met een eigen belevingscultuur. Toch zitten we ’s zondags onder hetzelfde kerkdak. Hoe houden we elkaar vast? En als onze wegen al uiteenliepen, hoe gaan we dan verder?," vraagt ds. J. Belder zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Jongeren van nu zijn pragmatisch. Ze willen een bijbelvertaling die ze verstaan en niet een met in onbruik geraakte woorden die op de laatste bladzijde verklaard worden. Ze willen liederen zingen die bij hun leef- en denkwereld aansluiten en psalmen die ze begrijpen. Ze zijn niet of weinig geïnteresseerd in dogmatische kwesties, waardoor in het verleden heel wat kerken scheurden. Het is al een hele toer én uitdaging om onze kinderen en kleinkinderen mee te krijgen in de catechismusprediking.

Er verspreidt zich al jaren een antileervirus door de kerken. Millennials en dertigers willen dat wat hen raakt. We kunnen de catechismus evenwel een pragmatische inslag zeker niet ontzeggen, met zijn ‘ik-gerichte’ vragen. ‘Wat nut mij, ofwel: wat heb ik daaraan?’ Lastiger is het feit dat veel jongeren weinig hebben met institutionele kaders en traditie. Je zoekt wat bij jou past. Kritische hoppers shoppen op de religieuze markt hun eigen spirituele behoeften bij elkaar. De vraag is niet meer: wat kan ik betekenen voor de kerk, maar wat heeft de kerk mij te bieden?

Er verspreidt zich al jaren een antileervirus door de kerken. Millennials en dertigers willen dat wat hen raakt.

In de huidige belevingscultuur gedijen evangelicale en charismatische groepen opperbest. Zij bestaan niet zelden bij de gratie van klassiek-orthodoxe kerken. Men wil weg uit die ‘benauwende sfeer van regels en gebodjes’ en ervaart in die zo geheel andere setting een vrolijk makend enthousiasme en ongekende warmte.

Hoe komt het toch dat evangelischen heel wat van hun aanwas betrekken uit de reformatorische orthodoxie? Is het omdat de uitersten elkaar ook hier raken? Ik doel op de hang naar mystieke ervaringen in delen van de gereformeerde gezindte. Het bijzondere dat ten onrechte bevinding heet en zelfs een aparte openbaringsbron kan worden, in feite nog belangrijker dan de Bijbel. Het is subjectivisme in optima forma. Heeft een prediking met overmatige belangstelling voor het geloofsleven van bijbelheiligen als spiegelfunctie daar niet ongewild aan bijgedragen?

Drassige bodem
Wat de ervaringswerkelijkheid betreft is het belangrijk goed te onderscheiden. Het maakt immers groot verschil of ik door het geloof verzekerd word van de betrouwbaarheid van Gods beloften, of dat ik terechtkom op de drassige bodem van eigen gevoel. Een ernstig verziekte vorm daarvan is: wat goed voelt, is goed. Dan valt God samen met mijn gevoel, ja mijn gevoel wordt God. Is de Schrift uitgangspunt voor ons geloof, dan leren we ook kritisch te staan tegenover eigen gevoel. Dat kan immers met ons op de loop gaan. De vastheid en de vreugde van het geloof liggen niet in wat ik heb ervaren, maar bevinden zich buiten mij, in Gods beloften en woorden. Dan lezen we de Schrift vanuit God en niet vanuit onszelf als middelpunt. Dat voorkomt ook een al te rooskleurige kijk op de mens en zijn mogelijkheden.

Dat hier wissels zijn omgezet, behoeft geen betoog. De uitroeptekens die klassiek gereformeerd belijden plaatst achter de beloften van God, komen nu te staan achter mijn geloof. Uiteindelijk berust dat dan op mijn kiezen voor God. Het Evangelie begint echter niet met mijn kiezen, maar met Gods belofte voor mij en voor mijn kinderen. Dat raakt het verbond, de doop, maar ook de liedcultuur. Als we niet alert zijn, zingen we enthousiast ketterijen de kerk binnen.

Dreigende afhakers houden we niet vast door het Evangelie te verdunnen met postmodern water. Soms moeten we echter wel wat water bij ónze wijn doen.

Hoofd- en bijzaken
Dreigende afhakers houden we niet vast door het Evangelie te verdunnen met postmodern water. Soms moeten we echter wel wat water bij ónze wijn doen. Ritmisch of niet niet-ritmisch zingen, daar staat of valt de kerk niet mee. Wel met de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof.

Eigen standpunten relativeren hoeft geen zwaktebod te zijn. Het kan juist een blijk van volgroeid geloofsleven zijn. In dat geval weten we ook scherp te onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken. Hebben we het eerste niet helder voor onszelf dan zoeken we krampachtig onze identiteit en houvast in het tweede. Laten we voor ogen houden dat oud niet per se goed is en nieuw niet als vanzelf beter.

Het kan ondertussen bij alle zorgen, moeiten en spanningen een verborgen zegen zijn als we bij elkaars hart weten te komen en elkaar het Woord van God injagen. Aan de voeten van de gekruisigde en opgestane Christus moeten we elkaar vinden. Theoretische rechtzinnigheid en conservatieve behoudzucht, krampachtig vasthouden aan tradities met een kleine ‘t’ helpen niet. Een doorleefd geloof doet dat wel. Laten we oppassen dat we niet te veel in de marge scharrelen. Merken onze kinderen en kleinkinderen iets van onze passie (om hun taal te gebruiken) én diepe eerbied voor God? Er is niets tegen vrolijk orthodox op gereformeerde grondslag. Om niet in mineur te eindigen: misschien beschamen onze kinderen ons wel door hun compromisloze en radicale buigen voor de onvoorwaardelijke eisen van het Evangelie. Laten we God ervoor danken.

Ds. J. Belder uit Harskamp is emeritus-predikant. Zijn volledige verhaal is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

"Na de aardbeving lazen we met de kinderen uit de Bijbel"

Corné Noordhoek woont in de buurt van een gebied dat onlangs is getroffen door aardbevingen. “Na de eerste beving hebben we met onze kinderen gebeden om rust,” vertelt de zendingspiloot uit Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). CIP.nl sprak de zendingspiloot van MAF (Mission Aviation Fellowship). Meer dan 150.000 inwoners van PNG werden de afgelopen weken slachtoffer van een reeks zware aardbevingen. Het dodental van de aardbeving die Papoea-Nieuw-Guinea eind februari trof, is opgelopen tot boven de honderd. Duizen...

De nieuwe single van Dwight Dissels is echt prachtig!

Dwight Dissels is bekend van het tv-programma ‘The Voice Of Holland’. Hij zingt in verschillende gospelkoren en met zijn stichting vormt hij een band, waarin verschillende kerkstromingen samenkomen. Onlangs is zijn nieuwe single 'Zwijg Maar' uitgekomen. Beluister het lied en bezoek de site van Diwght Dissels:

Waarom wij onze Paasviering starten met de Sedermaaltijd

Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. Door christenen én door Joden; bij hen heet het Pesach. Dit jaar valt Pesach tegelijkertijd met ons Paasweekend. De Joden vieren Pesach al sinds de uittocht uit Egypte. Hiermee gedenken ze dat ze bevrijd zijn uit de slavernij van Egypte. Pesach begint met de Sedermaaltijd: bij veel christenen bekend als het Laatste Avondmaal. Het was deze Sedermaaltijd die Jezus met Zijn discipelen vierde vlak voordat Hij zou sterven. Je hoort steeds vaker in het land dat christenen de Bijbelse feesten viere...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...
Vakanties
Hier adverteren?

Turkse rechtbank legt Amerikaanse predikant 35 jaar cel op

Een rechtbank in de Turkse provincie Izmir heeft de Amerikaanse dominee Andrew Brunson tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld, laat The Christian Post weten.Pastor Brunson wordt beschuldigd van actieve deelname aan de Gülen-beweging, verbondenheid met de verboden PKK en het verzamelen van spionage informatie voor politieke en militaire doelen. De advocaat van Brunson krijgt geen toegang tot het dossier door de Turkse overheid opgesteld.De Amerikaan zei eerder: “Laat het duidelijk zijn. Ik zit niet gevangen omdat ik iet...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...

God heeft een hoopvolle toekomst voor je: is dat echt zo?

“God heeft een hoopvolle toekomst voor je, Hij heeft mooie plannen met je, gedachten over voorspoed.” Met deze tekst uit Jeremia 29 worden mensen bemoedigd die in moeilijke situaties zitten. Het wordt gebruikt als een een belofte van God aan ons: “Maak je geen zorgen, het komt goed.” Het wordt ook gebruikt als een gebed van ouders voor hun kinderen: 'God heeft beloofd dat je een geweldige toekomst hebt. Hij heeft prachtige plannen met jouw leven, Hij heeft jouw geluk op het oog.' En dat geldt ook voor d...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Michael Gungor legt uit waarom geloofstwijfel cruciaal is

"Zonder geloofstwijfel kan religie uit de hand lopen en kan het zelfs destructief worden. Als je niet twijfelt wordt je geloof vervuild door wat anderen je aandragen. Geloofstwijfel is niet leuk, maar wel belangrijk," stelt de Amerikaanse voorganger Michael Gungor via Lazarus, het online platform voor progressieve christenen. "Het houdt je geloof puur en goed." Bekijk de video en neem een kijkje op de website van Lazarus:

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.
CIP+

Waarom christenen moeten nadenken over Gods plan met Israël

“In de loop der jaren is een klimaat geschapen waaruit blijkt dat God klaar zou zijn met de Joden. Het blijft nodig dat kerken zich bezinnen op hun positie ten opzichte van Israël en het Joodse volk,” zegt ds. Willem J. J. Glashouwer naar aanleiding van door Christenen voor Israël (CvI) twaalf ontworpen stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Waarom zijn de twaalf stellingen eigenlijk nodig?“De kerkgeschiedenis telt prachtige belijdenisgeschriften. Denk bijvoorbeeld aan apostolische geloofsbelijdenis. Maar in a...

Jan Broedersz zette zijn droom noodgedwongen aan de kant

Jan Broedersz heeft een lange, glanzende militaire carrière achter de rug. Maar ondanks dit succes, heeft hij ook moeilijke momenten gekend in zijn leven. Na twee jaar huwelijk overleed op 24-jarige leeftijd zijn vrouw aan kanker en bleef hij alleen met zijn dochtertje van anderhalf achter. Zijn droom om piloot te worden, moest hij aan de kant zetten en op zoek gaan naar een nieuwe bestemming. Wat ook een grote stempel op zijn leven heeft gedrukt is de periode dat hij werd uitgezonden naar Bosnië. Jan: "Met 1200 mannen en vro...
CIP+

Paula Schot schrijft historie: "Ik voel me thuis bij de SGP"

Paula Schot (24) schrijft als lijsttrekker van de SGP in Amsterdam geschiedenis. Dat is niet omdat ze een vrouw is. Het is voor het eerst dat de SGP lokaal vertegenwoordigd is in Amsterdam. CIP.nl sprak haar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op woensdag 21 maart. Eerder was Paula twee jaar actief als bestuurslid SGP-jongeren. Door de contacten die ze daar opdeed, werd ze nu gevraagd voor het lijsttrekkerschap in Amsterdam. Op dat moment moest ze er wel even over nadenken. Ook heeft ze er veel v...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher