Oude Testament

God

11 september 2017 door Geert-Jan van der Spek, Isreality

7 redenen waarom het Oude Testament belangrijk is

In de vervangingstheologie draait veel, zo niet alles, om de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het belang van het Oude Testament is altijd al een punt van discussie geweest in de (kerk)geschiedenis: Van Marcion (2e eeuw) tot de Palestijnse bevrijdingstheologie van Sabeel.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Naim Ateek, een invloedrijk schrijver voor Sabeel, betitelt grote delen van het Oude Testament als bekrompen, nationalistisch, xenofoob en racistisch. Het Oude Testament wordt in deze Palestijnse kringen weliswaar niet officieel afgeschaft, maar opgesplitst in bekrompen teksten en teksten die als goddelijk gezaghebbend worden gezien. De vraag is of het Oude Testament bij ons wèl volledig functioneert.

Daarom een pleidooi voor het Oude Testament in zeven stellingen:

1. Wij hebben de Bijbel zelf gesplitst
Is het wel terecht dat we de Bijbel hebben opgesplitst in twee delen? De Bijbel zelf kent dit onderscheid niet; dat idee dateert pas uit de tweede eeuw na Christus. Petrus vergelijkt de brieven van Paulus met ‘de andere Schriften’ (= het Oude Testament) en stelt ze dus op één lijn.

2. Het Oude Testament is de Bijbel van de Messias en de apostelen
De Heere Jezus en alle apostelen leefden vanuit de enige Bijbel die zij hadden en dat is wat wij later het Oude Testament zijn gaan noemen. Jezus baseerde Zijn levenstaak op het Oude Testament (Lukas 4:16-21), legde aan de hand van het Oude Testament Zijn lijden en sterven uit en weerstond satan door uit het Oude Testament te citeren (Mattheüs 4).

Wie driekwart van Gods openbaring buiten beschouwing laat (het Oude Testament), kan het Nieuwe Testament niet goed begrijpen.

De evangeliën en bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën staan vol met citaten uit het Oude Testament. En de Joden in Berea beoordeelden Paulus’ prediking aan de hand van het Oude Testament. Het Oude Testament was voor hen normatief. Dat wil zeggen, als Paulus iets had verkondigd wat niet in het Oude Testament staat, hadden ze zijn boodschap niet geaccepteerd.

3. We hebben het Oude Testament nodig om het Nieuwe Testament te begrijpen
Wie driekwart van Gods openbaring buiten beschouwing laat (het Oude Testament), kan het Nieuwe Testament niet goed begrijpen. We hebben het Oude Testament nodig om te weten wat de betekenis en de taak van de Messias is en wat begrippen als bekering, wedergeboorte, offer, doop en verbond inhouden.

We zouden sommige zaken niet eens weten zonder het Oude Testament, zoals hoe het is in het Messiaans Vrederijk. Losgemaakt van het Oude Testament, leidt het Nieuwe Testament tot een andere godsdienst. Conclusie: Het ontjoodsen en ontzioniseren van de Bijbel beperkt zich nooit tot het Oude Testament, maar raakt ook altijd het Nieuwe Testament.

4. Het hoeft niet altijd over onszelf te gaan
Je gaat volgens mij de Bijbel pas echt lezen, als het je niet langer in de eerste plaats om jezelf gaat, maar om God. Ik lees de Bijbel omdat ik daarin het karakter van God leer kennen; Zijn grootheid, Zijn trouw, Zijn liefde, Zijn weg met Zijn volk Israël, Zijn hartstocht, bewogenheid en plannen voor de wereld. Ik lees de Bijbel niet omdat ik op elke bladzijde van de Bijbel iets van mijn gading kan vinden, ik lees het omdat ik met heel mijn hart geïnteresseerd ben in God! (een citaat van ds. Poot in Israel Aktueel)

In het Oude Testament komen wij, christenen, nog niet voor. Omdat het moderne christendom nogal heilsegoistisch is, kunnen we hier moeilijk mee omgaan. Het moet altijd om ons gaan. Daarom vergeestelijken we het Oude Testament graag, zodat ook wij er iets mee kunnen. Maar lees het Oude Testament gewoon zoals het tot je komt, zonder alles te gaan verbuigen en vergeestelijken.

Dat het Nieuwe Verbond een breuk betekent met het Oude Verbond blijft een hardnekkig misverstand in het Lichaam van Christus.

Als het over Gods weg met Israël gaat, laat dat dan staan zoals het er staat. Als in de Psalmen Israël juicht om de verlossing die God geeft, maak daar dan niet gelijk(!) de verlossing van jezelf van. Als in diezelfde Psalmen Israël klaagt om haar lijden omwille van de Naam, vul daar dan niet gelijk je eigen lijden in. Als de profeten spreken over de toekomst van Jeruzalem, vervang dat dan niet door de toekomst van de kerk. Lees in alle bescheidenheid mee, over de schouder van Israël heen.

5. Het Oude Testament heeft een rijke inhoud

  • Je krijgt een diep inzicht in het karakter en de liefde van God. Zoals God was en is voor Israël, zo is Hij ook voor ons. Lees over Gods verhevenheid in Jesaja, Zijn passie in Hosea, Zijn woede in Jeremia, Zijn toekomstvisioen in Zacharia.
  • Onze maatschappij wordt beheerst door thema’s waarover het Oude Testament spreekt, zoals armoede, onderdrukking, geweld, corruptie, gebrek aan solidariteit, huwelijks(on)trouw en afgoderij.
  • Het Oude Testament beschrijft de volle breedte aan menselijk ervaringen, ook in relatie tot God: klacht, twijfel, strijd, vreugde, lofliederen.

6. Het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament niet vervangen
Dat het Nieuwe Verbond een breuk betekent met het Oude Verbond blijft een hardnekkig misverstand in het Lichaam van Christus. Er is met de komst van de Messias wel een nieuwe periode aangebroken, maar het was wel een periode in de geschiedenis van God met Israël. De apostelen wisten dat het Nieuwe Verbond niet iets totaal nieuws was, maar datgene wat de profeten hadden voorzegd over Gods beloften aan Israël.

Vaak is tegen de geschiedenis van God met Israël aangekeken als een voorbereiding van Gods weg met de kerk. Het gaat in het Nieuwe Testament om de vervulling van Gods beloften uit het Oude Testament, maar die vervulling heeft nooit betekend dat de plaats van Israël zou verdampen of dat de profetieën in Christus zouden uitlopen en stoppen. God gaf de macht om de beloften aan Israël te vervullen in de handen van Zijn Zoon.

7. Het Nieuwe Testament gaat meer over Gods toorn dan het Oude Testament
Het sterven van de Messias heeft evenveel te maken met Zijn woede als met Zijn liefde; Jezus’ lijden laat ons Gods toorn over de zonde zien. Het evangelie wil van die toorn redden. Christus is Lam en Leeuw, Redder en Rechter. Het Nieuwe Testament spreekt veel over hel en eeuwige verdoemenis en over wereldwijde straffen van volken op een manier die in het Oude Testament zo nog niet aanwezig is.

Dat relatief gezien het Nieuwe Testament meer over Gods liefde en minder over Gods straffende ingrijpen spreekt, hangt niet samen met een verschil in Godsbeeld, maar met het centrale heilsfeit van Christus’ komst en werk.

Geert-Jan van der Spek (26) studeerde Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Zijn blog verscheen op de website van Isreality. Binnenkort vindt in Lunteren het Isreality-jongerenweekend plaats. Klik hier voor meer informatie over het weekend 'Geroepen door rabbi Jezus'.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

'Volgend jaar half miljoen raketten op Israël gericht'

Volgens een aan de Libanese terreurgroep Hezbollah verbonden nieuwswebsite, heeft men in Syrië zo’n 70.000 langeafstandsraketten op Israël gericht staan. Dankzij de voortdurende Iraanse leveringen zullen dit volgend jaar een half miljoen zijn, aldus de pro-Hezbollah site volgens het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Naar verluidt heeft de Syrische president Assad een verzoek van Rusland afgeslagen om de aanwezigheid van de Iraanse proxy te verwijderen. Sterker nog, Assad zou zijn leger opdracht heb...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Bij God is er altijd ruimte voor genade (ook voor soms domme politici)

"Vorige week zondag belde Halbe Zijlstra me op. De volgende dag zou er een voor hem beroerde editie van de Volkskrant bezorgd worden," schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op zijn Facebookpagina. Zijlstra trad af als minister van Buitenlandse Zaken toen de Volkskrant bekend maakte dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met Shell en de Russische president Vladimir Poetin.Segers: "‘Dom, fout, onnodig’, was mijn primaire reactie na zijn uitleg en ik bedacht dat dit hem nog wel een tijd zou achtervolg...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
Vakanties
Hier adverteren?

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Andries Knevel maakt programma over vrouwen die geloof in God combineren met wetenschap

In november 2017 ging Andries Knevel met pensioen. Twee weken later ging hij weer voor twee dagen in de week aan de slag bij de Evangelische Omroep. Dat vertelt hij in EO Visie. Zijn hart blijft kloppen voor televisie. In de programma's waar hij momenteel mee bezig is, zoals De Kapel en Andries TV wil hij "iets van God te laten zien en mensen enthousiast te maken voor Hem. Dat is zo mooi om te doen." "Vorige week hebben we nieuwe afleveringen opgenomen van Andries TV. Ik reed daarna klapwiekend van enthousiasme naar huis." Andries...

Jan van den Bosch over zijn ontmoetingen met Billy Graham

Woensdag overleed de bekende evangelist Billy Graham op 99-jarige leeftijd. Als jonge EO-verslaggever ontmoette Jan van den Bosch Graham voor het eerst in Brussel tijdens een grote evangelisatiecampagne, vertelt hij tegenover CIP.nl. Van den Bosch: “Ik was bijzonder onder de indruk van wat hij vertelde en dat veel mensen in het stadion naar voren kwamen om hun leven over te geven aan God. Voor mij was dat destijds vrij nieuw.” Sindsdien heeft Van den Bosch de evangelist verschillende keren in de Verenigde Staten ontmoet....

Deze docu laat de wonderlijke reis van Aukje van de Kamp zien

Op 21-jarige leeftijd liet Carlos alles achter om de armste kinderen van Peru te helpen. Binnen een jaar leek zijn droom vervlogen en had hij slechts nog crackers te eten. Op dat moment begon zijn adoptiemoeder aan een uitzonderlijk avontuur. In deze ontroerende documentaire over het werk van Pan de Vida vertellen Carlos en Aukje van de Kamp hoe haar wonderlijke reis ertoe heeft geleid dat nu dagelijks duizenden kinderen over heel Peru te eten krijgen. Een indrukwekkend verhaal. "God vertelde mij dat ik de mogelijkheid had om in de stad m...
CIP+

Christenen moeten geïnteresseerd zijn in de Olympische spelen!

Wat jammer dat sommige christenen bij de Olympische spelen alleen maar zaken als ‘sportverdwazing’ kunnen denken en er het mooie niet van kunnen inzien. Andere christenen kunnen zich oprecht verheugen over jonge mensen die jarenlang enorm geknokt hebben om een mooi resultaat te behalen, en daar ook in slagen (of niet…). Je kunt veel van ze leren als het gaat om je keihard inzetten voor een bepaalde zaak. Die critici die ik net noemde, zijn ook vaak de christenen die graag 1 Timotheüs 4:8 citeren: ‘de oefe...