zorgen maken
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

15 september 2017 door Hendriëlle de Groot

27 bemoedigende Bijbelteksten over bezorgd zijn

Je hebt vast wel eens gehoord dat angst het tegenovergesteld is van geloof en dat is waar! Zorgen, onrust en angst kunnen ons zo snel verteren. In zulke tijden is het het beste om je op het Woord te richten. Om je hart gerust te stellen op stressvolle momenten, hebben we de beste Bijbelteksten verzameld over zorgen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Spreuken 12:25
Kommer maakt een mens neerslachtig,een hartelijk woord beurt hem op.

Marcus 5:36
Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’

Psalmen 34:4
Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen.

Mattheüs 6:27
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?

Filippenzen 4:6
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Psalm 56:3
Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag, en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

Marcus 13:11
Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

Psalm 55:23
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

Mattheüs 6:28
En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.

Psalm 94:19
Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Psalm 23: 4
Al gaat mijn weg door een donker dal,ik vrees geen gevaar,want u bent bij mij uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

Mattheus 6:34
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Romeinen 16:20
De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.

Psalm 27:1
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

1 Petrus 5:7
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

Psalm 40:18
Ik ben arm en zwak,Heer, denk aan mij.U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.

Deuteronomium 31:6
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’

Openbaring 1:17-18
Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.

Psalm 46:2
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

Marcus 4: 39-40
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’

1 Petrus 3: 14
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.

Romeinen 8: 38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Spreuken 29;26
Velen zoeken de gunst van een heerser, maar alleen bij de HEER vindt een mens zijn recht.

Mattheus 19:26
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Psalm 16:18
Steeds houd ik de HEER voor ogen,met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Bron: NBV


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen