Ethiopische ouderen

Waarom Jaap in actie komt voor Ethiopische ouderen

08-09-2017 door Jeffrey Schipper

Tijdens een bezoek aan Ethiopië kwam Jaap Verbruggen in aanraking met bejaarden die rondom een kerk zaten te bedelen. Verschillende van deze bejaarden waren blind of hadden een andere ziekte zoals lepra. Dit heeft een onvoorstelbare indruk achter gelaten. Met Stichting Godanaw-Holland wil hij verschil maken.

In december bracht je een bezoek aan Ethiopië. Waarom heeft die reis veel indruk gemaakt?
“In december 2009 hebben we een rondreis gemaakt met ons gezin,” antwoordt Jaap. “Dit omdat Ethiopië het geboorteland is van mijn dochter Naomi. Tijdens deze reis zag ik al ontzettend veel ouderen op straat, bedelend om te kunnen overleven. In 2010 ben ik teruggegaan, om ter plekke te onderzoeken wat ik voor deze kwetsbare mensen kon betekenen. De armoede en levensomstandigheden van ouderen in Ethiopië bleek zeer schrijnend.
Zo ontstond het verlangen, om voor deze mensen een vorm van hulpverlening te organiseren. In 2011 heeft Jaap met anderen hiervoor Stichting Godanaw opgericht. Het woord ‘’Godanaw’’ betekent straat. De bedoeling is hulp en opvang te bieden aan hen die onder extreme armoede op straat leven.”

Veel bedelende ouderen zie je rondom kerken. Komen kerken in actie voor hen? Hoe?
“Kerken proberen deze ouderen te ondersteunen en delen bijvoorbeeld enkele malen per week brood uit. Vaak hebben zij echter zelf onvoldoende middelen om deze mensen een waardige oude dag te kunnen geven. Daarom zijn de ouderen ook vooral afhankelijk van ‘niet-gouvernementele organisaties’ (NGO’S).”

"Veel ouderen leven, slapen en sterven op straat."

Ouderen zijn vaak de vergeten generatie, ook in Ethiopië. Hoe komt dat daar tot uiting?
“Ons bleek dat in Ethiopië veel hulp wordt verleend aan kinderen en ook wel aan weduwen. Ouderen worden echter vaak vergeten en voelen zich afgeschreven. Vandaar dat je veel ouderen ziet bedelen rondom kerken. Ongeveer ¾ van de bedelaars betreffen ouderen. De meesten hebben niemand die voor hen zorgt. Zij slapen meestal in een schamel onderkomen van wat golfplaatjes. Ouderen die in het project zijn opgenomen zijn ontzettend dankbaar voor de ondersteuning die zij krijgen.”

Wat zijn veelvoorkomende problemen waar ouderen in Ethiopië mee te maken hebben?
“De levensverwachting van ouderen in Ethiopië is halverwege de 60,” vertelt Jaap. “In Ethiopië zijn de sociale voorzieningen niet zo goed geregeld als in Nederland. Ouderen zonder inkomen, kunnen maar moeilijk rondkomen. Veel ouderen leven daarom een arm, eenzaam en geïsoleerd bestaan.

Veel ouderen leven, slapen en sterven op straat. Naast voeding en kleding, hebben zij ook vaak medische zorg nodig zoals een staaroperatie of medicatie.”

Op welke wijze gaat Godanaw-Holland hulp verlenen en wat hopen jullie te bereiken?
“We willen de levensomstandigheden van ouderen verbeteren, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen hebben. Dit doen we door het bieden van ondersteuning in materiële vorm, maar ook door medische- en geestelijke zorg. Daarnaast proberen we de ouderen uit het sociale isolement te halen, door de ouderen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Dit doen we in samenwerking met Stichting Dorcas te Andijk voor 40 ouderen. Zij werken met lokale werknemers, die de cultuur en taal van deze mensen begrijpen en spreken.”

Klik hier voor meer informatie over het werk van Godanaw-Holland.Discussie over Waarom Jaap in actie komt voor Ethiopische ouderen
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!