Piet Vergunst

God

07 september 2017 door Jeffrey Schipper

De waarheid wordt steeds meer beleefd als een mening

‘Ja, dat is úw mening.’ Wat doe je als dit in de kerk de reactie is op wat verkondigd wordt, wat tijdens een huisbezoek vanuit Gods Woord aangereikt wordt, wat in het catecheselokaal klinkt? Hoe postmodern kan een gereformeerd mens worden?

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kenmerkend voor het denken van onze tijd is dat het erom gaat dat ik iets mooi vind, dat voor mij iets goed voelt. In het postmoderne denken is het heden niet de norm, maar vroeger is dat evenmin. Niets leggen we vast. De pluraliteit is leidend in de levensvisie: het naast elkaar kunnen bestaan van verschillende overtuigingen die
‘Ja, dat is úw mening.’ Wat doe je als dit in de kerk de reactie is op wat verkondigd wordt, wat tijdens een huisbezoek vanuit Gods Woord aangereikt wordt, wat in het catecheselokaal klinkt? Hoe postmodern kan een gereformeerd mens worden?
elkaar mogen uitsluiten.

Die persoonlijke bepaling van wat waarde voor mij heeft, is op het kerkplein ook aanwezig. Aangezien een bindende belijdenis uitgaat van een algemeen geldige waarheid, is die voor velen problematisch geworden. Omdat het karakter van de Heilige Schrift als geopenbaarde wil van God betekent dat we gezamenlijk buigen voor haar autoriteit, betekent dit zelfs in de kerk een spanningsveld. Immers, de ethiek verdwijnt als algemene waarden en normen er niet zijn. Dan gaat het er als eerste om dat je respect hebt voor de visie van een ander, ook als geen enkele bijbeltekst die visie onderbouwen kan. Zo stelt elk mens zijn individuele levensbeschouwing samen, een boeket dat uit allerlei bloemen kan bestaan.

Andere godsdiensten
‘Mijn religie is heel eenvoudig, mijn religie is vriendelijkheid,’ zei de Dalai Lama, de boeddhistische monnik uit Tibet. Meer en meer stellen landgenoten zich hiervoor open. In ons land worden boeddhabeeldjes inmiddels geassocieerd met Intratuin, terwijl tegelijkertijd op straat de islam zichtbaarder is dan ooit, de godsdienst van het vervullen van je plichten. In die context belijdt de kerk dat er buiten Jezus Christus geen zaligheid is en dat elke heidense godsdienst het menselijke hart niet werkelijk vervullen kan. Waar de waarheid beleefd wordt als ‘een mening’, als een keuze voor wat aanspreekt en wat prima voelt, is deze uniciteit van het christelijk geloof voor velen uiting van onverdraagzaamheid.

Waar de waarheid beleefd wordt als ‘een mening’, als een keuze voor wat aanspreekt en wat prima voelt, is de uniciteit van het christelijk geloof voor velen uiting van onverdraagzaamheid.

'Zo zegt de Heere'
Talloze malen moesten de profeten in Israël hun boodschap beginnen met de woorden ‘alzo zegt de Heere’, waarin woorden toegevoegd werden als ‘die de hemel geschapen heeft en de aarde geformeerd’ of ‘die gerechtigheid spreekt en bekendmaakt wat billijk is’. Voor wie God dient om God Zelf, uit liefde tot Hem, die beseft dat wat de Heere aanreikt het ‘einde van alle tegenspraak is’. Ooit hoorde Israël als Zijn uitverkoren volk die stem, en nu mag de christelijke gemeente die Zijn naam draagt, meeluisteren. Het is de roeping van degenen die in de kerk leidinggeven om elke redenering af te breken (2 Korinthe 10:5) die zich verheft tegen de kennis van God. Waarom? Om élke gedachte gevangen te nemen en die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Heiliging van Gods dag
Een enkel voorbeeld dat onze luisterhouding naar de Heilige Schrift zichtbaar in ons leven zijn zal, neem ik uit Jesaja 56. Hier klinkt het: ‘Zo zegt de Heere: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid (…). Welzalig een sterveling die zo handelt, die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.’ Bij ‘het vasthouden aan Mijn verbond’ hoort voor God het heiligen van de dag die Hij apart plaatste. Die gedachte moet leidend zijn bij onze invulling van de rustdag, niet de gedachte dat ‘ik hierin geen kwaad zie’. Is de zondag ook naast de kerkdienst(en?) een andere dag? Die vraag moet je stellen, juist omdat het leefklimaat niemand onberoerd laat. Dan heb ik het niet eens over professionele christensporters over wie je leest dat ze op zondag schaatsen of wielrennen ‘omdat je ook op een doordeweekse dag extra aan God kunt denken’.

Uniek is de tijd waarin wij leven niet. De gemeente van Korinthe leefde al in een multiculturele samenleving, te midden van een palet aan religieuze overtuigingen. Paulus leerde de christenen in die context om niet het isolement te zoeken. Tegelijkertijd hield hij hen voor: ‘Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.’ (1 Korinthe 8) Ondanks het vele wat aanbeden wordt, is er voor de gelovigen in Korinthe ‘maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.’

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher