Nieuws

06 september 2017 door LCJ

LCJ stelt thema ‘luisterend leven’ centraal

Jongerenorganisatie het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) stelt komend jaar het thema ‘Luisterend leven’ centraal. Op die manier wil het LCJ jongeren en volwassen wijzen op het belang van een leven met de Heere, biddend en puttend uit Zijn Woord. Op diverse manieren brengt het LCJ dit thema onder de aandacht. Zo start de jongerenorganisatie, in samenwerking met Puntuit en Klomp Creative, met een serie video’s en interviews met jongeren over ‘Luisterend leven’.

Bij jongeren leven veel vragen over gebed en Bijbellezen. Of ze zien de noodzaak niet om de Heere te zoeken in gebed en in Zijn Woord. In het eerste artikel voor Puntuit, dat deze week in de het Reformatorisch Dagblad verschijnt, zegt één van geïnterviewde de jongeren: “Als ik wist dat Jezus morgen terugkwam, dan zou ik Hem wel gaan zoeken. Nu zit die druk niet achter m’n leven, dus ik zie er het nut niet van om God nu te zoeken. Veel jongeren die ik ken uit de kerk en m’n vriendengroep denken net zo. Ze geloven het wel. Hoe de kerk ons kan helpen? Misschien door te laten zien hoe je met God leeft.“

Ook op andere manieren brengt het LCJ ‘Luisterend leven’ onder de aandacht. Zo houdt de jongerenorganisatie op D.V. woensdag 8 november een minisymposium voor alle ambtsdragers, met als thema 'Luisterend leven'. Daarbij zullen we nadenken en in gesprek gaan over het belang van persoonlijke Bijbelstudie, meditatie en gebed. Het minisymposium wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Fontein' in Bunschoten (Bikkersweg 7) en duurt van 19:45 tot 22:00. Spreker is ds. H. Polinder.

Het thema ‘Luisterend leven’ vormt ook de rode draad in het nieuwe beleidsplan van het LCJ, dat gaat over het beleid van 2018 tot en met 2021. Voor het LCJ zijn gebed en Bijbellezen fundamentele thema’s, zo zegt LCJ-directeur Kees van Vianen. “Wat is belangrijker dan leven bij de Bron? Wie dat leven niet kent, verdroogt en sterft uiteindelijk. Het is zo belangrijk om jongeren voor te leven en elkaar te bemoedigen in de omgang met de Heere. Zeker ook in deze tijd, nu de catechese en het jeugdwerk weer bijna begint. Zonder gebed, persoonlijk en van de gemeente, gaat het niet. Niet voor niets zegt de Heere Jezus: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’”

Het LCJ riep alle kerkenraden onlangs op om bidden en Bijbellezen als gesprekspunt in de (jaarlijkse) huisbezoeken mee te nemen. En niet alleen als gesprekspunt, maar vooral als ‘praktijkpunt’. Mensen, zeker jongeren, ‘ruiken’ het als iemand de verborgen omgang kent met de Heere. Bovendien geldt voor veel jongeren dat ze steeds meer worden overspoeld met mediaprikkels (via social media, Netflix, etc.) en daarom behoefte hebben aan verstilling.

Het LCJ is graag bereid om langs te komen in plaatselijke gemeenten om in gesprek te gaan over gebed en Bijbellezen, of bijvoorbeeld een catecheseles te verzorgen over deze thema’s. Hier zijn allerlei lezingen en workshops te vinden die gaan over de dagelijkse omgang met de Heere.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher