Nieuwe interim-lector Geloven in Context aan de Christelijke Hogeschool Ede

06-09-2017 door Christelijke Hogeschool Ede

Met ingang van 1 september 2017 is dr. Rinke van Hell aangesteld als interim-lector Geloven in Context van de opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Dr. Van Hell vervangt lector dr. René Erwich, die voor langere tijd naar het buitenland vertrekt.

Het lectoraat Geloven in Context ging in het najaar van 2014 van start met als belangrijkste onderzoeksthema de relatie tussen de beroepsidentiteit van hbo-theologen en een sterk veranderende context in kerk en maatschappij. Hbo-theologen (pastoraal werkers, kerkelijk werkers, godsdienstleraren, et cetera) zoeken in de samenleving van nu naar concepten en taal om het verhaal van God te verbinden met de verhalen van mensen. Geloven in context is voor hbo-theologen vooral de vraag naar de belichaming van nieuwe vormen van geloven in de cultuur van vandaag. Het lectoraat is erop gericht deze vragen en uitdagingen zo goed mogelijk te begrijpen, zodat studenten kunnen worden opgeleid om deze uitdagingen te kunnen aangaan.

Dr. Rinke van Hell is opleidingsdocent aan de opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL) van de CHE en was als lid van de kenniskring al aan het lectoraat verbonden. Samen met kenniskringleden dr. Jan Marten Praamsma en dr. Teus van de Lagemaat zal zij de onderzoeksopdracht van het lectoraat Geloven in Context in juni 2018 afronden.

Van Hell is gespecialiseerd in de relatie tussen theologie en cultuur en promoveerde in 2016 bij de ETF Leuven en VU Amsterdam op een onderzoek naar de waarde van films voor de religieuze identiteit van christelijke filmkijkers. Zij is naast haar betrekking aan de CHE als affiliate researcher verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Ook schrijft ze regelmatig over film en theologie in o.a. het Nederlands Dagblad en het maandblad Wapenveld.

Op dinsdag 19 december wordt een studiedag georganiseerd waarin het lectoraat de onderzoeksresultaten van de afgelopen periode presenteert en waarin afscheid wordt genomen van René Erwich. Klik hier voor meer informatie over de studiedag.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Nieuwe interim-lector Geloven in Context aan de Christelijke Hogeschool Ede
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!