kruis

Waarom Job denkt dat geloven beter is dan niet-geloven

06-09-2017 door Jeffrey Schipper

Job van Schaik denkt op de website van Lazarus na over waarom hij gelooft en vindt antwoorden in een essay van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo. Volgens de blogger is liefde het enige gebod.

"Voor Vattimo is Jezus de verpersoonlijking van die kracht van het kleine en het zwakke. Hij gebruikt daarvoor het begrip kenosis: ontlediging, het afzien van macht, wat volgens hem de kern is van Jezus’ boodschap. In Jezus werd God mens en legde Hij zijn almacht neer. (...) De liefde is het enige gebod, stelt Vattimo, die af wil van de oudtestamentische God, die naast liefdevol ook wraakzuchtig en soms extreem gewelddadig is. Hij betoogt dat die gewelddadige kant een overblijfsel is van de metafysisch georiënteerde natuurreligies waar de God van het Oude Testament bij aansluit en waar Jezus ons van wilde bevrijden."

Volgens Job gaat er van Vattimo's 'zwakke denken' optimisme uit. "De wereld wordt een betere plek als je Jezus navolgt. Zo simpel is het. Want als je de liefde centraal stelt, spreek je geen kwaad van anderen. Laat je mensen in hun waarde. Ontferm je je onvoorwaardelijk over vluchtelingen en ontheemden. Zorg je voor de armen en de zieken zonder je erop voor te laten staan. Steun je anderen in de ontwikkeling van hun eigenwaarde."

Lees hier het volledige verhaal van Job van Schaik.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Waarom Job denkt dat geloven beter is dan niet-geloven
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!