Reni en Elisa Krijgsman

Waarom Reni en Elisa een stukje hemel op aarde willen creëren

05-09-2017 door Jeffrey Schipper
De Betteld
De Betteld is een christelijke camping en conferentiecentrum waar God centraal staat. Het is een plek waar je je kunt terugtrekken uit je dagelijkse bezigheden, en je kunt richten op God de Vader.

Even geen verplichtingen en een weekend lang God ontmoeten door middel van muziek, workshops en stiltemomenten. Dit verlangen van Reni en Elisa Krijgsman krijgt via Hemeltijd handen en voeten. Binnenkort staat er opnieuw een ‘hemels weekend’ op het programma. Reni en Elisa willen mensen de gelegenheid geven om de drukte even te ontvluchten en samen met God te zijn.

Wat houdt Hemeltijd in?
Reni: “Een weekend lang samen God ontmoeten. Het leven is heel hectisch. We hebben te maken met allerlei verplichtingen. Dan is het lastig om momenten te vinden om één op één met God te kunnen zijn. Met Hemeltijd willen we daar ruimte voor geven aan de hand van muziek, stiltemomenten en workshops.”

Met broeders en zusters samen God ontmoeten kan toch ook tijdens een zondagse samenkomst?
“Als je op zondag naar je gemeente gaat, komen er ook verplichtingen bij kijken,” maakt Reni duidelijk. “Denk aan stoelen klaarzetten, koffie inschenken, de techniek regelen enz. Bovendien duurt een eredienst niet langer dan twee uurtjes. Hemeltijd is een weekend lang. Hemeltijd heeft geen kinderprogramma. Voor ouders kan het lastig zijn om één op één met God te zijn als hun kinderen de nodige aandacht vragen.”

"Als aanbiddingsleider is het de kunst om mensen mee te nemen in de ontmoeting met God."

Wat bedoelen jullie met 'een stukje hemel op aarde te creëren’
Elisa: “God mag regeren in mensenlevens. Als je Gods licht uitstraalt daalt de hemel als het ware op aarde neer. Bij Hemeltijd willen we mensen ervan bewust maken dat God ons met een unieke persoonlijkheid heeft gemaakt om een licht te zijn in onze wereld. Voordat we begonnen met Hemeltijd heetten onze weekenden nog ‘Come to Worship’. De focus lag toen vooral op God aanbidden met onze liederen. Hemeltijd is breder en toont aan dat ook het inzetten van onze gaven en talenten een vorm van aanbidding is. Zingen tot eer van God is een uiting van onze aanbidding en geen doel op zich.”

Hoe worden gaven en talenten op Hemeltijd geprikkeld?
Reni: “Tijdens het weekend zijn er seminars en workshops waarbij mensen toegerust worden. Het is niet bedoeld om deelnemers technische vaardigheden bij te brengen, maar gewoon om hen ruimte te geven om met hun gaven en talenten God te eren. Het gaat er niet om dat je zo goed mogelijk zingt of schildert, maar dat je je hart uit naar God. Het zijn uitingsvormen om je liefde aan Hem te tonen.”

Wanneer is Hemeltijd geslaagd?
“Als deelnemers een ontmoeting met God hebben gehad,” antwoordt Elisa. “We zien onszelf vooral als gastvrouw en -heer die ruimte proberen te scheppen om die ontmoeting te laten plaatsvinden.”

Ruimte scheppen om anderen in contact te brengen met God. Hoe doen jullie dat?
Elisa: “Door te luisteren naar God. Als we God aanbidden met onze liederen heeft het niet als doel om een exposure van professionele muzikaliteit neer te zetten. Als aanbiddingsleider is het de kunst om mensen mee te nemen in de ontmoeting met God. Op het ene moment kan dat door een feestelijk lied, maar soms moeten we ook stil durven zijn, zodat Hij kan spreken. Als gastheer- en vrouw is het aan ons daar ruimte voor te maken. Wat God tijdens het weekend doet is aan Hem. Als aanbiddingsleiders staan wij daarbuiten.”

Lees hier meer over Hemeltijd.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Waarom Reni en Elisa een stukje hemel op aarde willen creëren
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!