evolutie

Nieuws

04 september 2017 door De Nieuwe Koers

'Bijna driekwart christenen bereid evolutie en schepping te verzoenen'

De evolutietheorie en het scheppingsverhaal kunnen naast elkaar bestaan, zegt bijna 70 procent van de deelnemers aan de enquête Geloof en evolutie.

Ruim 1.750 mensen reageerden op de enquête Geloof en evolutie die De Nieuwe Koers in samenwerking met AKZ+Weetwatjegelooft.nl op poten zette. Aanleiding voor het onderzoek was het boek Evolutie, stel dat het waar is van Gijsbert van den Brink; ook de twaalf stellingen waren daaraan ontleend.

Twee verschillende talen
Veel respondenten herkenden zich in de stelling ‘Als het gaat over schepping en evolutie, spreken wetenschap en Bijbel twee verschillende talen over dezelfde werkelijkheid. Ze kunnen naast elkaar bestaan.’ 29 procent was het zeer eens met die gedachte, 39 procent koos ‘eens’. Vooral leden van pinkstergemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland denken niet dat evolutie en schepping door één deur kunnen, op de voet gevolgd door de hersteld hervormden en leden van de Gereformeerde Gemeenten. Meest enthousiast zijn de Nederlands-gereformeerden. Ruim 85 procent is het eens met de stelling.

Minachten christenen die evolutie afwijzen de wetenschap? Een ruime meerderheid van pinkstergelovigen, evangelischen en baptisten vindt van niet. Ze vinden deelnemers uit bevindelijk-gereformeerde kring aan hun zijde. Op de vraag of christenen die de evolutietheorie omarmen zich op een hellend vlak bevinden, antwoordt een ruime meerderheid ontkennend. 33 procent vindt dat dit wél het geval is. Aanvaarden dat mensen en apen gemeenschappelijke voorouders hebben, gaat er daarentegen minder gemakkelijk in. Een kleine 15 procent klikte op ‘zeer eens’, 23 procent op ‘eens’. Bijna 50 procent is het oneens. De leeftijd van het menselijk geslacht ligt minder gevoelig, zo blijkt. Bijna 60 procent maakt het niet uit of de eerste mensen nu 6.000 of 45.000 jaar geleden leefden. Iets minder dan 80 procent van de ondervraagden denkt niet dat hun godsgeloof zou wijken, mocht blijken dat de evolutietheorie glashard bewezen wordt.Bron: De Nieuwe Koers

Historisch verslag
Is Genesis 1 een historisch verslag van het ontstaan van hemel en aarde, of moet je het lezen als poëzie? Voor een kleine 10procent van de ondervraagden – vooral leden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) – neemt de historische lezing van de eerste Bijbelhoofdstukken een essentiële plek in. Zij zijn het ‘zeer eens’ met de stelling: ‘Twijfelen aan de letterlijke betekenis van Genesis betekent voor mij automatisch: twijfelen aan de opstanding van Christus.’ Nog eens 10procent vinkte ‘eens’ aan. Ruim driekwart van de deelnemers is het oneens.Een klein kwart van de ondervraagden gaat voor de historische lezing van Genesis, zo blijkt uit de resultaten. Driekwart niet. PKN’ers, vrijgemaakten, christelijk-gereformeerden en Nederlands-gereformeerden geven elkaar hier de hand. Twee derde van de deelnemers uit die kerkgenootschappen denkt niet dat we een historisch verslag kunnen destilleren uit het begin van het eerste Bijbelboek. Eigenlijk is daarover alleen geen twijfel bij deelnemers uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Maar ook in de Gereformeerde Gemeenten geen absolute cijfers. Ruim vijftien procent van de ‘gergemmers’ onderschrijft de historische lezing niet, veertien procent twijfelt.

Eerder onderzoek
In 2011 peilde cv•koers, zoals De Nieuwe Koers toen heette, ook al eens hoe lezers denken over de historiciteit van de eerste Bijbelhoofdstukken. Een onderzoek onder een kleine duizend lezers liet weliswaar zien dat 43 procent weleens twijfelt over het historische karakter van het eerste deel van Genesis, maar 46 procent was er duidelijk over: de Bijbel vertelt ons hoe het echt gebeurd is. Dat percentage ligt bij het huidige onderzoek fors lager.

Congres
Dat de thematiek onder christenen springlevend is, blijkt uit de grote animo voor het congres ‘Evolutie. Stel dat het waar is...’, dat op 22 september door AKZ+ Weetwatjegelooft.nl wordt georganiseerd. De dag, die in het teken staat van de theologische implicaties van evolutionaire schepping, is met ruim 600 deelnemers volgeboekt.

De enquête pretendeert geen representatief beeld van opvattingen binnen de christelijke gemeenschap in Nederland te verschaffen. Met 1.759 reactie uit de volle breedte van het christelijke volksdeel, verspreid over alle leeftijdscategorieën en geografische locaties, geeft de enquête niettemin enige aanknopingspunten.

Lees ook: Prof. dr. Gijsbert van den Brink legt uit waarom evolutie je geloof niet onderuit hoeft te halen

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher