vrouw in het ambt

God

04 september 2017 door Stefan Jansen

Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel

In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt op dit moment een discussie over wat vrouwen nu wel of niet mogen doen in de ‘officieel erkende functies' (ambten) van diaken, ouderling en predikant. Strikt genomen kent de Bijbel deze functies niet exact zoals wij ze scheiden. In plaats daarvan komen we oudsten, richters, apostelen, ‘diakenen’ en evangelisten tegen. Geprojecteerd op de huidige ambten binnen onder meer de GKV zou de rolverdeling nu zoiets zijn:
- Ouderlingen: Oudsten en Richters;
- Diakenen: 'diakenen' (in elk geval: uitvoerders van diverse praktische zaken);
- Predikanten: Oudsten, Richters, Apostelen en Evangelisten.

Uitgaande van de rollen die de Bijbel beschrijft, komen we in de Bijbel het volgende daarover tegen:
Oudsten zijn in de Bijbel altijd mannen geweest
Dat heeft al te maken met de verantwoordelijkheidsvolgorde die God heeft aangebracht: God spreekt Adam aan over de daad van Eva, vervolgens Eva. Adam is verantwoordelijk voor zichzelf, voor Eva en zijn gezin. Zo werd Mozes verantwoordelijk gehouden voor het volk Israël, etc. De man wordt altijd aangesproken, niet als dictator, maar als eindverantwoordelijke - niet per se
altijd een 'voorrecht', maar vooral een verantwoordelijkheid en taak.

Een vrouw leeft altijd onder de ‘verantwoordelijkheidsparaplu' van een man
De man is eindverantwoordelijk in Gods ogen en wordt daar ook op aangesproken door Hem. De vrouw leeft en werkt onder de verantwoordelijkheid van een man. Dit is een belangrijke Bijbelse kern waar de rest van de functies hieronder genoemd op voortbouwen.

De vrouw leeft en werkt onder de verantwoordelijkheid van een man.

De Bijbel kent ‘verantwoordelijkheidstrappen’
Zo werden er mannen aangesteld onder Mozes, die de verantwoordelijkheid kregen over een grotere groep mannen, die op hun beurt weer verantwoordelijk waren voor een subgroep, etc. Ditzelfde komen we tegen in het Nieuwe Testament, waar de oudsten mannen aanstellen (‘diakenen’) die in opdracht van hen de meer praktische zaken uitvoeren.

Een vrouw kan onderwijzende functies vervullen
Er zijn immers vrouwelijke richters geweest. Of dat uit nood was (omdat God toen geen geschikte mannen vond) of niet, weten we niet uit de Bijbel. Maar met het gegeven dat er vrouwelijke richters waren, kan een vrouw heel goed functies vervullen die met onderwijzen te maken hebben, maar wel altijd onder eindverantwoordelijkheid van een man.

Diakenen zijn in de Bijbel zowel mannen als vrouwen geweest
Hoewel de functie niet deze letterlijke naam heeft in de Bijbel, komt de uitvoering ervan in verschillende vormen voor door zowel mannen als vrouwen (Dorcas), voor allerlei praktische zaken. Voor de eerste benoemde groep diakenen (verzorgen van de maaltijden voor weduwen etc) werden echter specifiek mannen aangesteld. Maar ook daar weer: dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van de oudsten van de gemeente (mannen die de eindverantwoordelijkheid droegen).

Evangelisten en Apostelen komen in de Bijbel alleen voor als mannen
Jezus koos alleen mannelijke discipelen. Paulus en de mensen die hij noemt in de rol van evangelist zijn mannen. Wel wordt er gesproken over vrouwen die mee-bidden, praktische ondersteuning geven, of het gehoorde nieuws verder dragen naar hun dorp, gezin, familie, etc.

Als we dit spiegelen aan de ambtsverdeling zoals wij die nu kennen, is de conclusie:
Ouderling: deze functie bestaat niet letterlijk in de Bijbel
De oudste-functie wel natuurlijk. Delen daarvan (richters, onderwijs, toerusting, pastoraat) zouden heel goed door vrouwen gedaan kunnen worden, omdat dit in de Bijbel ook al gebeurde in de hierboven genoemde rollen. Het belangrijkste deel (oudste over een volk/gemeente zijn) moet echter altijd door mannen gedragen worden.
Zouden we in de gemeente vrouwen willen inzetten voor de eerstgenoemde delen van deze functie, dan zou dat eigenlijk alleen maar goed kunnen doen door het weer op te splitsen zoals in de Bijbel:

  • Oudsten: mannen, met eindverantwoordelijkheid over gemeente/volk, bestuurlijk, beleidsmatig, met eindverantwoordelijkheid over alle andere functies:
  • Pastoraal werkers / Toerusters / (voor)Bidders: mannen en vrouwen;
  • Onderwijzers (catechese / Bijbelstudie / sprekers over bepaalde onderwerpen): mannen en vrouwen;
  • Evangelisten / apostelen: mannen, in combinatie met of bijgestaan door vrouwen;

Zoals eerder genoemd: al deze functies bestaan altijd onder eindverantwoordelijkheid van oudsten, die mannen moeten zijn.

Predikant: deze functie bestaat (ook) niet letterlijk in de Bijbel
Wel komen we daar delen van de functie tegen in de vorm van oudsten, richters, apostelen en evangelisten. Delen van de functie (richters, onderwijs, toerusting, pastoraat) zouden heel goed door vrouwen gedaan kunnen worden, omdat dit in de Bijbel ook al gebeurde in de eerdergenoemde rollen. Ook hier geldt dat het belangrijkste deel (oudste of herder over een volk/gemeente zijn) altijd gedragen moet worden door mannen.
Opnieuw, zouden we in de gemeente vrouwen willen inzetten voor de eerstgenoemde delen van deze functie, dan zou dat eigenlijk alleen maar kunnen doen door het weer op te splitsen zoals in de Bijbel. Al die functies altijd onder eindverantwoordelijkheid van oudsten, die mannen moeten zijn.

Waar we echter ook voor moeten waken is dat de veelzijdige talenten van vrouwen niet volledig ingezet kunnen worden in de gemeente.

Diaken: deze functie komt nog het dichtst bij een bestaande functie in de Bijbel
Alleen de benoeming van de allereerste groep diakenen wordt specifiek genoemd, en dat moesten toen per se mannen zijn. Later kom je diverse vrouwen tegen die praktische steun verlenen (Dorcas, vrouwen rondom Jezus, etc). Hoe die taken opgesplitst zouden moeten worden is de vraag, maar met het gegeven dat de eerste groep specifiek mannen moesten zijn, is het erg belangrijk af te wegen welke taken per se door een man gedragen moeten worden (voorzitter of eindverantwoordelijke van de diakenen bijvoorbeeld). Maar, ook die functie wordt uiteindelijk weer onder eindverantwoordelijkheid van de oudsten (mannen) uitgevoerd.

Een interessant onderwerp, maar ook wel een gevaarlijk onderwerp: de tendens in de GKV lijkt te worden dat we vooral geen aanstoot moeten geven binnen de wereldse samenleving, waar verschillen tussen mannen en vrouwen taboe zijn. Misschien wel vanwege een achterliggend probleem dat veel christenen in deze tijd steeds meer 'blenden' in die samenleving, en niet echt meer 'wereldvreemd' willen of durven zijn.
De Bijbel zegt: we zijn in de wereld, niet van de wereld. Als de verschillen met de wereldse samenleving wegvallen, moeten we ons dus achter de oren krabben of we wel goed bezig zijn. God is heel duidelijk over (verantwoordelijkheids)verschillen tussen mannen en vrouwen, en Jezus was zeker niet bang om 'aanstootgevend' te zijn als het erop aan kwam. God heeft de mensen uiteindelijk zelf geschapen in twee verschillende 'uitvoeringen', dat is niet zonder reden.

Waar we echter ook voor moeten waken is dat de veelzijdige talenten van vrouwen niet volledig ingezet kunnen worden in de gemeente, met alle gevolgen van dien: voor de gemeente (die dan niet optimaal bloeit) en voor de mannelijke ambtsdragers (die dan teveel hooi op hun vork houden). Vrouwen kunnen een hoop taken verrichten, meer dan we in traditionele kerken nu vaak gewend zijn. In plannen voor nieuw wijkwerk zou dat heel goed (op een Bijbels verantwoorde manier) herverdeeld kunnen worden: vrouwen die als gemeentelid helpen met pastoraal werk, nonderwijswerk, toerustingswerk, en allerlei praktische zaken. Dit nonder de eindverantwoordelijkheid van mannelijke oudsten, die op hun beurt vallen onder het hoogste gezag: die van Jezus Christus zelf!

Stefan Jansen (30) is gemeentelid van de GKV te Vollenhove. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Lees ook: Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

"Na de aardbeving lazen we met de kinderen uit de Bijbel"

Corné Noordhoek woont in de buurt van een gebied dat onlangs is getroffen door aardbevingen. “Na de eerste beving hebben we met onze kinderen gebeden om rust,” vertelt de zendingspiloot uit Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). CIP.nl sprak de zendingspiloot van MAF (Mission Aviation Fellowship). Meer dan 150.000 inwoners van PNG werden de afgelopen weken slachtoffer van een reeks zware aardbevingen. Het dodental van de aardbeving die Papoea-Nieuw-Guinea eind februari trof, is opgelopen tot boven de honderd. Duizen...

De nieuwe single van Dwight Dissels is echt prachtig!

Dwight Dissels is bekend van het tv-programma ‘The Voice Of Holland’. Hij zingt in verschillende gospelkoren en met zijn stichting vormt hij een band, waarin verschillende kerkstromingen samenkomen. Onlangs is zijn nieuwe single 'Zwijg Maar' uitgekomen. Beluister het lied en bezoek de site van Diwght Dissels:

Waarom wij onze Paasviering starten met de Sedermaaltijd

Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. Door christenen én door Joden; bij hen heet het Pesach. Dit jaar valt Pesach tegelijkertijd met ons Paasweekend. De Joden vieren Pesach al sinds de uittocht uit Egypte. Hiermee gedenken ze dat ze bevrijd zijn uit de slavernij van Egypte. Pesach begint met de Sedermaaltijd: bij veel christenen bekend als het Laatste Avondmaal. Het was deze Sedermaaltijd die Jezus met Zijn discipelen vierde vlak voordat Hij zou sterven. Je hoort steeds vaker in het land dat christenen de Bijbelse feesten viere...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...
Vakanties
Hier adverteren?

Turkse rechtbank legt Amerikaanse predikant 35 jaar cel op

Een rechtbank in de Turkse provincie Izmir heeft de Amerikaanse dominee Andrew Brunson tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld, laat The Christian Post weten.Pastor Brunson wordt beschuldigd van actieve deelname aan de Gülen-beweging, verbondenheid met de verboden PKK en het verzamelen van spionage informatie voor politieke en militaire doelen. De advocaat van Brunson krijgt geen toegang tot het dossier door de Turkse overheid opgesteld.De Amerikaan zei eerder: “Laat het duidelijk zijn. Ik zit niet gevangen omdat ik iet...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

God heeft een hoopvolle toekomst voor je: is dat echt zo?

“God heeft een hoopvolle toekomst voor je, Hij heeft mooie plannen met je, gedachten over voorspoed.” Met deze tekst uit Jeremia 29 worden mensen bemoedigd die in moeilijke situaties zitten. Het wordt gebruikt als een een belofte van God aan ons: “Maak je geen zorgen, het komt goed.” Het wordt ook gebruikt als een gebed van ouders voor hun kinderen: 'God heeft beloofd dat je een geweldige toekomst hebt. Hij heeft prachtige plannen met jouw leven, Hij heeft jouw geluk op het oog.' En dat geldt ook voor d...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....
CIP+

Waarom christenen moeten nadenken over Gods plan met Israël

“In de loop der jaren is een klimaat geschapen waaruit blijkt dat God klaar zou zijn met de Joden. Het blijft nodig dat kerken zich bezinnen op hun positie ten opzichte van Israël en het Joodse volk,” zegt ds. Willem J. J. Glashouwer naar aanleiding van door Christenen voor Israël (CvI) twaalf ontworpen stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Waarom zijn de twaalf stellingen eigenlijk nodig?“De kerkgeschiedenis telt prachtige belijdenisgeschriften. Denk bijvoorbeeld aan apostolische geloofsbelijdenis. Maar in a...

Michael Gungor legt uit waarom geloofstwijfel cruciaal is

"Zonder geloofstwijfel kan religie uit de hand lopen en kan het zelfs destructief worden. Als je niet twijfelt wordt je geloof vervuild door wat anderen je aandragen. Geloofstwijfel is niet leuk, maar wel belangrijk," stelt de Amerikaanse voorganger Michael Gungor via Lazarus, het online platform voor progressieve christenen. "Het houdt je geloof puur en goed." Bekijk de video en neem een kijkje op de website van Lazarus:

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.

Jan Broedersz zette zijn droom noodgedwongen aan de kant

Jan Broedersz heeft een lange, glanzende militaire carrière achter de rug. Maar ondanks dit succes, heeft hij ook moeilijke momenten gekend in zijn leven. Na twee jaar huwelijk overleed op 24-jarige leeftijd zijn vrouw aan kanker en bleef hij alleen met zijn dochtertje van anderhalf achter. Zijn droom om piloot te worden, moest hij aan de kant zetten en op zoek gaan naar een nieuwe bestemming. Wat ook een grote stempel op zijn leven heeft gedrukt is de periode dat hij werd uitgezonden naar Bosnië. Jan: "Met 1200 mannen en vro...
CIP+

Paula Schot schrijft historie: "Ik voel me thuis bij de SGP"

Paula Schot (24) schrijft als lijsttrekker van de SGP in Amsterdam geschiedenis. Dat is niet omdat ze een vrouw is. Het is voor het eerst dat de SGP lokaal vertegenwoordigd is in Amsterdam. CIP.nl sprak haar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op woensdag 21 maart. Eerder was Paula twee jaar actief als bestuurslid SGP-jongeren. Door de contacten die ze daar opdeed, werd ze nu gevraagd voor het lijsttrekkerschap in Amsterdam. Op dat moment moest ze er wel even over nadenken. Ook heeft ze er veel v...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher